Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto: Magnus Berg

Tema: Realfag

Panelsamtale om KI og skjermbruk i norsk skole

Oppdatert: 8. apr. 2024 Streaming

Har lærere, skoleledere og skolemyndigheter tilstrekkelig kjennskap til teknologi og digitale løsninger i skolen? Hvilket læringsutbytte gir det egentlig? Og hvordan skal vi forholde oss til KIs inntog i skolen?

Møt politikere, akademia, foresatte, studenter og lærere til grundige debatter om den digitale skolen.

Det er mange som ønsker mer kunnskap om effekten skjermbruk og digitalisering har for faglig og sosial læring. Mange stiller spørsmål ved om nye digitale arbeidsflater og arbeidsverktøy svekker den viktige samhandlingen elevene imellom og mellom lærer og elev.

Gjennom dette arrangementet ønsker vi å bidra til kunnskapsdeling om digitalisering i skolen. Arrangementet er todelt, med en bolk om skjermbruk og digitale hjelpemidler, og en om bruk av kunstig intelligens i skolen. For hvordan skal man nå forholde seg til elevvurdering og fusk, tilpasset undervisning, og ikke minst mulighetene KI gir?

Skjermbruk i skolen

Til samtale om skjermbruk og digitale læringsverktøy kommer:

  • Robert Steen, leder av skjermbrukutvalget
  • Marte Blikstad-Balas, professor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO og ledet ekspertgruppen for digital læringsanalyse
  • Carl Andreas Myrland, realfagslærer og initiativtaker bak Facebook-gruppen Opprop for en kunnskapsbasert debatt om digitalisering i skolen
  • Maja Lunde, forfatter og en av pådriverne bak facebook-gruppen Opprop for mindre skjermbruk i barneskolen og oppropet Vent med KI i skolen!

Kunstig intelligens i skolen

Til samtale om KI i skolen møter du:

  • Julie Remen Midtgarden, byråd for utdanning i Oslo
  • Eyvind Elstad, professor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
  • Helle Nyhuus, leder av Lektorlaget
  • Safina de Klerk, leder Oslo vitensenter
  • Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff, lektorstudent på NMBU

Tekna Realfagslærerne

Tekna Realfagslærerne er et nettverk for realfagslærere og andre som er opptatt av undervisning og skolepolitikk. Nettverket jobber for å styrke realfagene i skolen og bidra til å øke lektorenes posisjon, rettigheter og faglige utvikling.  Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også