Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
realfagslærere
Stadig flere realfagslærere velger å være organisert i Tekna.

Tema: Realfag

Derfor velger realfagslærere Tekna

Publisert: 23. apr. 2024

Stadig flere lærere velger Tekna, og i dag er over 1750 Tekna-medlemmer med i foreningens fagnettverk for realfagslærere. Vi har spurt et knippe realfagslærere om hvorfor de velger Tekna som sin fagforening

Gode faglig tilbud i Tekna

Cecilie Anine Thorsen
Cecilie Anine Thorsen er realfagslærer og medlem i Tekna

Cecilie Anine Thorsen jobber som realfagslærer, og trekker fram det faglige tilbudet som en årsak til at hun er medlem i Tekna.

– I Tekna er vi gode på det faglige tilbudet. Vi arrangerer viktige skolepolitiske konferanser, vi drar på konferanseturer til blant annet CERN, og vi er politisk engasjerte. Et eksempel her er spørsmålet om realfagspoeng i skolen og heldigital eksamen i matematikk. Her var vi tidlig på og tydeligere enn andre fagforeninger. Og i tillegg er vi billigere.

Tidlig innsats mot de unge

Sindre Nyborg
Sindre Nyborg er lektor og barneskolerektor, han er opptatt av Teknas realfagsinnsats mot barn og unge

Som lektor og barneskolerektor trekker Sindre Nyborg fram Teknas engasjement for tidlig realfagsinnsats rettet mot barn og unge som viktig årsak til fagforeningsmedlemskapet.

– Vi trenger et løft på det pedagogiske, på kompetanse og på systematisk og analytisk tenkning fra tidlig i barneskolen. Her har Tekna kompetanse og en politisk gjennomslagskraft som er viktig for meg.

Politisk innsats, bank og forsikringsavtaler

Marit Christine Nymark jobber som lærer og er opptatt av det politiske arbeidet Tekna gjør for realfagslærerne.

Marit Christine Nymark trekker fram politisk innsats og gjennomslag som viktig ved valg av fagforening.

– Som realist finnes det ikke noen annen fagforening enn Tekna. Tekna jobber for at lærere skal få sin plass i politikken. Som lærer er også kurs og faglig påfyll viktig for at jeg skal kunne utvikle meg videre som lærer. I tillegg er det jo kjekt at vi får masse gode bank- og forsikringsavtaler som hjelper meg i hverdagslivet. Tekna er den beste fagforeningen.

Faglig fellesskap

Thomas Bedin

Thomas Bedin mener Tekna har en viktig satsing realfagene som hjelper han som realfagslærer.

– Tekna er opptatt av det samme som meg når det gjelder satsing på realfag, god læring og faglig fellesskap på skolen.

Lønnspolitikk som sikrer rekruttering

Fredrik Gade mener lønnspolitikken til Tekna bidrar til å rekruttere flere faglig sterke lærere

Fredrik Gade mener Teknas lønnspolitikk med mer lokal lønnsdannelse kan bidra til å beholde og rekruttere faglig sterke realfagslærere i skolen.

– Jeg velger Tekna fordi de ønsker å ha sterke faglige lærere i skolen. Derfor vil vi ha en lønnspolitikk som gjør det mulig å rekruttere og beholde faglig sterke lærere i skolen.

Faglig nettverk

Mari Fenn Kristiansen
Mari Fenn Kristiansen liker det faglige nettverket for realfagslærere i Tekna

Realfagslektor Mari Fenn Kristiansen mener Tekna har størst faglig tyngde av fagforeningene. Hun har vært aktiv i foreningen i mange år.

– Jeg velger Tekna fordi de andre organisasjonene som organiserer lærere ikke har den samme faglige tyngden som Tekna. Vi har blant annet en faglig gruppe som heter Tekna Realfagslærerne, som har arrangementer som Programmering i undervisningen og andre nyttige lærertemaer. Her møter jeg andre lærere som brenner for faget, og som er interessert i å ha en stor forening i ryggen.

Vil ha trygghet for matematikk

Marianne Brattrud

Kunnskap om matematikk er viktig dersom vi skal utvikle oss som nasjon, og da trenger vi Tekna, som kan påvirke myndighetene politisk, slik at vi får de ressursene vi trenger i skolen, mener Marianne Brattrud.

– Jeg er opptatt av at de som synes matematikk er kjipt også skal kunne gå ut av skolen og føle at det er en fin ting. De skal ikke være redde for matematikken, men være trygge og tenke at dette er helt greit. Jeg føler Tekna støtter meg i det.

Kuleste turene

Åsmund Hanevik
Åsmund Hanevik

Åsmund Hanevik hadde egentlig valgt en annen fagforening, men byttet til Tekna etter et år.

– Tekna representerer mer av det jeg står for. Her har vi mer fokus på å løse problemene, og ikke dyrke problemene. Men det var ikke derfor jeg bytta i utgangspunktet. Det var fordi Tekna hadde de kuleste turene at jeg fikk øynene opp for Tekna som fagforening.

Relaterte bærekraftsmål

Les også