Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik
President Lars Olav Grøvik. Foto: Mikkel Moe

Politisk

Klimamålene krever omfattende omstilling

Publisert: 22. des. 2022

I 2050 skal Norge ha kuttet utslippene med 90-95 prosent. Dagens samfunn er ikke godt nok rigget for å gjennomføre de «samfunnstransformasjonene» som må til, mener Tekna.

Klima- og miljøkrisen har stått på agendaen i 2022. I høst var verdens land samlet til klimatoppmøte i Egypt, der ble de blant annet enige om å opprette et nytt fond for fattige land som blir rammet av klimaendringer. I desember ble FN-landene enige om en historisk avtale for å beskytte verdens natur.

Men om klima- og naturmålene skal nås er det nødvendig med en ny måte å jobbe på som ser tiltakene i sammenheng på tvers av sektorer, bransjer og aktører. Og der man samtidig sikrer rettferdig fordeling og bevaring av naturen.

Nøkkelen er kunnskapsutvikling, bred kunnskapsdeling og ny forskning, mener Tekna.

– Sterk satsing på kunnskapsbaserte beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for det grønne skiftet. Som samfunn har vi nå ikke råd til dårlige beslutninger som følge av kunnskapsløshet eller som følge av direkte desinformasjon og manipulasjon av ulike typer, sier president Lars Olav Grøvik.

Innspill til klimautvalget

I august 2021 satte regjeringen ned et eget klimautvalg som skal komme med forslag til hvordan Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Tekna har nå levert sine innspill til hvordan målet kan nås. Klimautvalget skal levere sin rapport innen november 2023.  

Tekna støtter målene i Parisavtalen og har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål. Tekna er enig i at de aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050. Vi er også enig i at klimakrisen og naturkrisen må løses samtidig. Det kommer til å bli krevende. 

– Den største utfordringen er at vi ikke makter å utforme og iverksette et tilstrekkelig sett av tiltak på kort og mellomlang sikt som sikrer at vi oppnår etablerte mål nasjonalt og internasjonalt på lang sikt, sier Grøvik.

Les også: Slik har Tekna jobbet politisk for medlemmene i 2022

Viktig å involvere arbeidslivet

Tekna mener den norske samfunnsmodellen der trepartssamarbeidet står helt sentralt, er viktig for å sikre grønn omstilling. Fagforeninger må med i de nye klimapartnerskapene som nå skal etableres på tvers av bransjer.

– Dette vil være et viktig redskap for å øke involveringen av fagforeninger i klimapolitikken, sier Lars Olav Grøvik.

Gjennom Teknas sentrale bærekraftsatsing vil foreningen støtte lokale tillitsvalgte og medlemmer i å utvikle sine virksomheter i bærekraftig retning.

– Våre medlemmer og lokale Tekna-grupper er aktive lokale partnere i virksomhetene og for ledelsen i virksomhetene på dette området, sier Grøvik.

Les mer om hvordan Tekna skal jobbe for bærekraft her

Trenger realfagssatsing

Nye teknologiske løsninger vil være avgjørende for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, men for å kunne få til dette trenger vi nødvendig kompetanse.

Tekna har nylig gjennomført en undersøkelse om kompetansebehov i kommunene som viste at kommunene sliter med å rekruttere personer med teknisk-naturvitenskapelig utdanning.

– Mangel på kompetanse er en viktig flaskehals for lokale reduksjoner av klimautslipp for klimatilpasning, sier Grøvik.

Les mer her: Tekna-undersøkelse viser rekrutteringskrise i kommunene

Å løse kompetansemangelen krever en bred realfagssatsing. Interesse for nettopp klima- og naturutfordringer er en av de viktigste motivasjonsfaktorene for ungdoms interesse for realfag.

– Det er derfor viktig å øke den politiske støtten for en bred realfagssatsing både gjennom økt oppmerksomhet og økonomisk støtte. Unges interesse for teknisk-naturvitenskapelige fag er et viktig grunnlag for gjennomføringen av det grønne skiftet, sier Grøvik.

Les også: Tekna er skeptisk til å fjerne realfagspoeng

Les også