Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Line Henriette Holten
Generalsekretær Line Henriette Holten. Foto: Mikkel Moe

Politisk

Slik har Tekna jobbet politisk for medlemmene i 2022

Publisert: 20. des. 2022

Ved hjelp av tillitsvalgte og medlemmer har Tekna påvirket politikken i året som har gått.

2022 nærmer seg slutten. I løpet av året har Tekna jobbet hardt med mange politiske saker som er viktige for medlemmene. I flere av sakene har Tekna blitt lyttet til og politikken blitt endret. 

Generalsekretær Line Henriette Holten forteller om noen av de viktigste politiske sakene fra 2022 her: 

Regjeringen snudde om romfart

Sammen med tillitsvalgte i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Nammo Raufoss la Tekna press på regjeringen og krevde at det foreslåtte budsjettkuttet til den europeiske romfartsorganisasjonen måtte droppes. Kuttet ville få store konsekvenser for norsk romindustri. 

– Men regjeringen lyttet og snudde, og romindustrien kan fortsette å satse internasjonalt, sier generalsekretær Line Henriette Holten. 

Les mer om denne saken her: Jubler over videreføring av ESA-midler til romfartsindustrien

Les innspillet Tekna sendte til Stortingets næringskomite 

Midler til unge forskere ble reddet

Forskning og høyere utdanning er et annet område der det lå an til store kutt og mindre aktivitet neste år på grunn av den økonomiske krisen i Forskningsrådet. Men også her lyttet regjeringen til de mange aktørene som fryktet store konsekvenser for forskningen. Tekna advarte mot at forskningssektoren ville miste unge talenter.

– Regjeringen lyttet og slettet gjelden til Forskningsrådet, og forskningsmidler til unge forskere ble reddet, sier generalsekretær Holten. 

Det er de såkalte Fripro-midlene, som opprinnelig skulle settes på pause i 2023, som Forskningsrådet nå likevel får mulighet til å lyse ut. Disse midlene går til fri og uavhengig forskning og benyttes ofte av unge forskere i starten av karrieren. 

Studieavgift for utenlandske studenter

Forskning og høyere utdanning er et område som er høyt prioritert i Teknas politiske arbeid. En viktig sak i 2022 har vært regjeringens forslag om å innføre studieavgift for utenlandsstudenter som Tekna har gått hardt ut mot.

Etter initiativ fra Tekna ble ti av landets universitetsrektorer med på en kraftfull oppfordring til Stortinget om å utrede konsekvensene av forslaget. Studieavgift ble likevel vedtatt, men Tekna jobber videre for andre løsninger som kan bidra til at de teknisk-naturvitenskapelige studieretningene, som i dag er avhengig av utenlandske studenter, overlever. NTNU i Ålesund er blant dem som har advart mot de alvorlige konsekvensene studieavgift vil kunne få for deres studietilbud. 

Les mer om Teknas forventninger til forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet her

Fortsetter i 2023

Tekna har også kjempet mot regjeringens forslag om å øke arbeidsgiveravgiften for høyt utdanna ansatte med lønn over 750.000 kroner, blant annet arrangerte foreningen et seminar med Venstre på Stortinget om saken.

Heller ikke her nådde Tekna fram, ekstra arbeidsgiveravgift blir innført for 2023, men dette er en viktig sak  å fortsette å kjempe mot i statsbudsjettet for 2024.

– Regjeringen har lovet at avgiften skal være midlertidig, og det skal vi holde den ansvarlige for, sier generalsekretær Holten. 

Andre saker

Tekna har også blitt lyttet til i regjeringens forslag om å stramme inn muligheten for å ansette personer midlertidig, der foreningen tok til orde for at det bør være visse unntak for spesialistkompetanse.

Våren 2022 kom gladmeldingen om at Oslo kommune setter i gang med karbonfangst på avfallsanlegget på Klemetsrud i 2026. Dette har Tekna tatt til orde for i en årrekke.

 

Les også