Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik
– Vi er svært fornøyde med at politikerne har lyttet til våre innspill og tatt til fornuft i denne saken, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Politisk

Jubler over videreføring av ESA-midler til romfartsindustrien

Publisert: 15. nov. 2022

−Dette er gledelig nyhet både for vår felles sikkerhet, videre teknologiutvikling, fremtidige arbeidsplasser og norsk eksport. Vi er svært fornøyde med at politikerne har lyttet til våre innspill og tatt til fornuft i denne saken, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Det var Frp, Høyre, MDG og Venstre som fremmet forslag om å opprettholde innbetalingene til ESA på dagens nivå. Nå har også regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enig med SV om å videreføre dagens romfartssatsing fram mot 2030. I forslaget til statsbudsjett for 2023 la regjeringen egentlig opp til å kutte støtten til ESA for perioden 2023 -2030. 

Sammen med tillitsvalgte i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Nammo Raufoss, har Tekna jobbet for å reversere det foreslåtte budsjettkuttet på 1 milliard kroner i det norske bidraget til de frivillige programmene til den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet for 2023 var på om lag 70 prosent av det norske bidraget i inneværende programperiode. Om dette hadde stått seg ville det hatt store negative konsekvenser for norsk romindustri og romfartssatsningen.

− Dette er et stort gjennomslag for oss. Samarbeidet med ESA gir den norske romindustrien forutsigbare og langsiktige rammevilkår og viktig tilgang til ny kompetanse, høyteknologi og markeder. De europeiske romprogrammene er selve grunnmuren i norsk romindustri og sikrer at industrien er internasjonalt konkurransedyktig og i vekst, sier Grøvik.

Tjener på samarbeid

Norske aktører har brukt de frivillige programmene til ESA svært aktivt og Norge får igjen rundt fire kroner for hver krone som investeres. Norge får med andre ord igjen firegangeren på sin deltakelse i ESA programmene.

− Vi er glade for at politikerne tok til fornuft i denne saken. Det ville ha vært svært uklokt å ikke videreføre et slikt velfungerende samarbeid. Spesielt i det verdensbildet vi er vitne til i dag, påpeker Grøvik.

Han peker på at den norske romindustrien både er innovativ, fremtidsrettet og i vekst.

− Industrien sysselsetter over 1000 mennesker som leverer høyteknologi i alt fra oppskyting av raketter til nedlasting av satellittdata, sier Grøvik

Den industrielle verdikjeden innenfor romfart består i dag av noen få større aktører, men med en stor underskog av små og mellomstore aktører spredt over hele landet som jobber med utvikling av teknologi.

− Denne verdikjeden har det tatt år og utvikle. Dersom de foreslåtte reduksjonene til ESA hadde blitt en realitet ville mange av disse bedriftene forsvunnet, sier Grøvik.

De tillitsvalgte er lettet

De tillitsvalgte i KDA og Nammo er også svært lettet over dagens nyhet.

− På vegne av Norsk Romindustri er jeg svært glad for at regjeringen innså at støtten til ESA er viktig og blir ivaretatt, dette gjør at Norges satsning kan fortsette fremover. At Norge fortsetter sitt bidrag til ESA gjør at Norge har mulighet til å bli best i Europa innenfor Space, sier Pål Gunner Conradi, hovedtillitsvalgt for Tekna i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA)

− Vi er veldig glade for at støtten til ESA opprettholdes og dermed sikrer de langsiktige rammevilkårene som er nødvendige for videre utvikling av den høyteknologiske romfartsindustrien i Norge. Disse rammene er viktige både for å sikre eksisterende arbeidsplasser og ikke minst for opprettelsen av nye, sier Ole Stastad, hovedtillitsvalgt for Tekna i Nammo Raufoss AS.

Les også