Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 1181 treff
 1. Sviktende grunnforhold

  45847 Sviktende grunnforhold Klarhetskravet, grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten ... disse problemstillingene inngående, og hjelper deg til å forstå standardkontraktene, begrensningene i disse

  Kurs 26. nov. kl. 08.30–15.00
 2. A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

  Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør Velkommen til A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfører og pumpeoperatører ... Betongopplæringsrådet, og gjennomføres i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. For å få utstedt kompetansebevis

  Kurs 7. nov. kl. 09.00–11.00
 3. Tjenestepensjon

  ...bedriftens tjenestepensjonsordning. Om ikke, bør arbeidsgiver kompensere for dette på annen måte. Medlemskap ... i din norske arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. Men det kan gjøres unntak fra kravet om folketrygdmedlemskap...

  Artikkel 16. feb. 2024
 4. A0 Grunnkurs for betongtransportører

  47721 A0 Grunnkurs for betongtransportører Velkommen til A0 Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører ... Betongopplæringsrådet og gjennomføres i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. For å få utstedt kompetansebevis

  Kurs 29. aug. kl. 09.00–11.00
 5. Avtale

  ...enn en måned utenlands, må du ha en avtale med arbeidsgiver om dette. Egen avtale Det mest hensiktsmessige ... en egen avtale med arbeidsgiver vedrørende arbeidsforholdet utenlands, i tillegg til din ordinære arbeidsavtale...

  Artikkel 3. juni 2024
 6. Styrearbeid for ansattvalgte

  som byr på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette ... trygghet i rollen. I første del av kurset legger vi opp til en praktisk gjennomgang av de rettslige sidene ved

  Kurs 19. nov. kl. 09.00–16.15
 7. Slik vil en Akademikerne-streik ramme staten

  ...mai. Aktuelt – Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid ... forsinkes. – Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid...

  Artikkel Aktuelt 16. mai 2024
 8. Drøftingsmøte- nedbemanning/omorganisering

  Før arbeidsgiver beslutter å si opp en ansatt, skal dette drøftes med arbeidstaker. Her finner du råd ... råd og tips til hvordan et slikt møte bør og skal gjennomføres og hvordan du best kan forberede deg. Råd...

  Artikkel Råd og tips 31. mai 2023
 9. Statens vegvesen OU-samling

  inviterer alle tillitsvalgte i Statens vegvesen til Halvårsmøte og OU-samling 20.- 22. august på Scandic ... Statens vegvesen inviterer alle sine tillitsvalgte til fysisk samling. På samlingen vil vi få besøk av Ove

  Kurs 20.–22. aug.
 10. U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

  lokale materialer. Den skal tilfredsstille en rekke krav til eksempelvis støpelighet, styrke og bestandighet ... tilgjengelige materialer, og tilpasse denne til ulike krav og utførelsesmetoder er derfor store. Kurset

  Kurs 12.–14. nov.
 11. Vurderer du ny jobb? Ikke glem å sjekke pensjon.

  Hvor mye sparer ny arbeidsgiver til min pensjon? Hva er pensjonsbetingelsene i offentlig sektor? Og hva ... fremtidige pensjon påvirkes når du får en ny arbeidsgiver. Tekna-advokat Arild Hølland mener mange kan...

  Artikkel Aktuelt 6. sep. 2023
 12. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

  Karriereveiledning rep. forslag innspill (pdf) Sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité Noen ... separate oppgaver. Økt bekymring for svak rekruttering til høyere realfaglig utdanning og færre elever som velger...

  Artikkel Politisk 20. nov. 2023
 13. Frontfaget kan ikke overstyre tariffavtalene

  ...enkelte bedrift. Det er bedriftenes forutsetninger og behov som ligger til grunn for lønnsforhandlingene. ... og via tariffavtaler er det tillitsvalgte og arbeidsgiver som forhandler lønn i bedriftene, med bedriftens...

  Artikkel Aktuelt 4. jan. 2024
 14. Miljødeklarasjon med EPD

  EPD, men ønsker å lære mer å bruke det i praksis til vurdering av produkter. EPD blir dag mye brukt i ... fokus på denne bransjen. Men rammeverket i EPD ment til å kunne brukes mer generelt, og metodikken som læres

  Kurs 24. okt. kl. 09.30–16.00
 15. Trygdesystem

  ...avtalen går foran folketrygdloven og skal bidra til mobilitet mellom landene innen EØS. Bostedslandet ... arbeidsavklaringspenger skal fortsette å løpe selv om du flytter til et annet land. Unntak om du sendes ut for å jobbe...

  Artikkel 15. jan. 2024
 16. Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

  Innspill til forslag til nye statlige planretningslinjer om arealbruk og mobilitet (pdf) Sendt til Kommunal- ... hovedtrekk fra høringsinnspillet: Mangelfullt som høringsgrunnlag: Høringsnotatet mangler oppsummering av evaluering...

  Artikkel Politisk 12. juni 2024
 17. Tariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene er i gang

  Arbeidsgiver må bruke de lokale oppgjørene til å redusere lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ... er et hovedoppgjør som betyr at både lønn og arbeidsvilkår forhandles. Tariffavtalen forhandles sentralt...

  Artikkel Aktuelt 14. mai 2024
 18. Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

  ...forskriften vil bidra til noen større endringer som vil kunne få konsekvenser knyttet til ressursbruk. Politisk ... Teknas høringsinnspill her: Høringsinnspill Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger...

  Artikkel Politisk 11. apr. 2024
 19. Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

  Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk ... høringsinnspill her: Innspill til forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift...

  Artikkel Politisk 3. juni 2024
 20. Kompetanserettet kurs i Berginjeksjon

  Kompetanserettet kurs i Berginjeksjon Velkommen til kompetanserettet kurs i Berginjeksjon, 01. - 03. ... som "håndverk", der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt. Målet med dette kompetanserettede

  Kurs 1. okt. kl. 08.00–11.30
 21. ​​Høringssvar om delt pensjonsgrunnlag i Statens pensjonskasse​

  ​​Høringssvar om delt pensjonsgrunnlag i Statens pensjonskasse​ (pdf) Sendt til ​​Akademikerne Litt om ... om høringsinnspillet: Regelverket om delt pensjonsgrunnlag er en sikringsmekanisme for personer som går...

  Artikkel Politisk 25. apr. 2024
 22. Uforståelig hemmelighold helseforvaltningen

  Tekna er kritisk til at en omorganisering av landets helseforvaltning besluttes over hodet på de ansatte ... rapporten som beslutningene hviler på, på tross av innsynsbegjæring. Tekna mener det er en svært kritikkverdig...

  Artikkel Politisk 10. mai 2023
 23. U4 Spennbetongarbeider for spennbetongarbeider

  krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes ... forståelse av hvordan spennarmering virker og angi krav til prosjekteringsunderlag. Kurset vil allikevel ha

  Kurs 20.–22. nov.
 24. Helseberedskapsmeldingen

  ...innsikt og kompetanse som vil være avgjørende for å få til mer effektive og bedre løsninger i arbeidet med helseberedskap ... fra Tekna på helseberedskapsmeldingen (pdf) Sendt til Stortingets helse- og omsorgskomité Noen hovedtrekk...

  Artikkel Politisk 3. jan. 2024
 25. Teknas innspill til statsbudsjettet 2025

  Vedum står ved løftet om å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften i neste års statsbudsjett. I tillegg haster ... den må prioritere. Dette er hovedkravene: Den ekstra arbeidsgiveravgiften for inntekt over 850.000 kroner...

  Artikkel Politisk 11. mars 2024