Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Elisabet Haugsbø
Tekna-president Elisabet Haugsbø mener lokal, kollektiv lønnsdannnelse svarer ut intensjonen med frontfaget.

Aktuelt

Frontfaget kan ikke overstyre tariffavtalene

Publisert: 4. jan. 2024

Tekna er bekymret for at Holden-utvalget ikke grundig nok tar for seg hvordan lønnsdannelsen faktisk foregår i store deler av næringslivet, skriver Tekna-president Elisabet Haugsbø i DN 4. januar.

Frontfaget kan ikke overstyre tariffavtalene

Leder av frontfagsmodellutvalget Steinar Holden skriver i DN 21. desember at «Frontfagsmodellen innebærer at lønnsveksten tilpasses den økonomiske situasjonen for konkurranseutsatt sektor.»

Frontfagsmodellen skal sikre en konkurransedyktig konkurranseutsatt sektor, og det er viktig at det gis et troverdig anslag for sektorens lønnsevne. Det Holden ikke tar med er at det meste av lønnsveksten bestemmes lokalt. Tekna er bekymret for at Holden-utvalget ikke grundig nok tar for seg hvordan lønnsdannelsen faktisk foregår i store deler av næringslivet. 

Det meste av lønnsdannelsen i konkurranseutsatt sektor skjer lokalt i den enkelte bedrift. Det er bedriftenes forutsetninger og behov som ligger til grunn for lønnsforhandlingene. Dette er tariffavtalt, og via tariffavtaler er det tillitsvalgte og arbeidsgiver som forhandler lønn i bedriftene, med bedriftens produktivitet, økonomi, konkurranseevne og fremtidsutsikter som grunnlag. På den måten svarer lokale kollektive forhandlinger direkte på frontfagsmodellens intensjon om å ivareta konkurranseutsatte bedrifters lønnsevne og konkurranseevne. Går butikken dårlig, må de ansatte vise ansvar og moderasjon. Går det bra, skal de ansatte få del av lønnsomheten.

I dag gir NHO et anslag på årslønnsveksten etter at sentrale forhandlinger med LO er gjennomført. Dette må forstås som det det er, nemlig et anslag på samlet årslønnsvekst, og ikke en fasit i den enkelte lokale forhandling. I de lokale forhandlingene skal den enkelte bedrifts behov og muligheter være førende - med andre ord må tariffavtalene få virke etter hensikten.

Elisabet Haugsbø, president i Tekna (Først publisert i DN 4. januar).

Les innlegget i DN

Les også