Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kollegaer i samspill i landskap

Folketrygden eller andre lands trygdesystem

Publisert: 15. jan. 2024

I noen tilfeller kan du beholde medlemskap i folketrygden. I andre tilfeller faller du innunder andre lands trygdesystem. Vi gir deg en oversikt:

EØS har en overordnet trygdeavtale

EØS-området omfatter EU-landene og EFTA-landene Island, Lichtenstein og Norge. Hovedprinsippet her er at du er omfattet av trygdelovgivningen i landet du jobber i. Dette innebærer at hvilket land du bor i er underordnet, så lenge du er i arbeid.

Denne avtalen går foran folketrygdloven og skal bidra til mobilitet mellom landene innen EØS.

Bostedslandet er der du vanligvis oppholder deg, og beror blant annet på hvor lenge du er i landet. Bostedslandet får betydning blant annet ved arbeid i flere land, og for ikke-yrkesaktive.

Et viktig prinsipp er at du bare er omfattet av trygdelovgivningen i ett land av gangen. Men ytelser skal ikke stanses om du bosetter deg i et annet EØS-land. For eksempel arbeidsavklaringspenger skal fortsette å løpe selv om du flytter til et annet land.

Om du ikke er utsendt men arbeider vekselsvis i flere EØS-land skal du være medlem av trygden i bostedslandet. En forutsetning er at du jobber minst 25% i bostedslandet. Disse reglene gjelder også om arbeidet i ett av landene skjer på hjemmekontor.

De nordiske landene har i tillegg inngått en egen konvensjon om trygd, men målet med denne er at en også innad i Norden følger trygdeforordningen for EØS-området.

Land utenfor EØS med trygdeavtaler

Norge har inngått trygdeavtaler med en rekke land utenfor EØS. Et eksempel er avtalen som er inngått med USA. Trygdeavtalen skal sikre opparbeidede pensjonsrettigheter og også forhindre dobbelt trygdedekning. Hovedprinsippet er at du skal være medlem i det landet hvor du er ansatt for å arbeide.

Et viktig unntak fra hovedregelen er også her reglene for utsendte arbeidstakere. Arbeidstakere som sendes ut av arbeidsgiver til USA, hvor oppholdet ikke er ment å vare over 5 år, skal fortsatt kunne være medlem av folketrygden. Du må opprettholde tilknytningen til din arbeidsgiver, som skal betale lønnen din og arbeidsgiveravgift til Norge. Utsending kan skje til annet selskap i et konsern.

Land uten trygdeavtale

Ved reise til et land utenfor EØS-området, hvor det heller ikke er inngått trygdeavtale med Norge, er det folketrygdens regler som gjelder.

Er du bosatt i Norge skal du være medlem av folketrygden. Dersom du reiser utenlands, og oppholdet varer eller er ment å vare over 12 måneder, opphører medlemskapet i folketrygden. Vanlig ferie i Norge avbryter ikke utenlandsperioden etter denne bestemmelsen.

Medlemskapet opphører også dersom du i to påfølgende kalenderår hvert av årene er over seks måneder i utlandet, og det ikke skyldes arbeid som din norske arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift for.

Avklar medlemskap i folketrygden - få bekreftelse fra NAV

Når du sendes fra Norge for å jobbe i et annet EØS-land utsteder NAV dokumentasjon (SED A003) til myndighetene i landet du skal jobbe i, og sender deg dokumentasjon (Dokument A1) om at du fortsatt skal være medlem i folketrygden.

Søk om avklaring av trygdetilhørighet under opphold i EØS eller Sveits (nav.no).

Kjøp frivillig medlemskap i folketrygden

Når du er pliktig medlem av folketrygden har du fulle medlemsrettigheter. Men om du ikke er pliktig medlem, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Kostnadene for medlemskapet varierer avhengig av om det dreier seg om fullt medlemskap, om det betales arbeidsgiveravgift osv. Frivillig medlemskap kan gjelde folketrygdens helsedel, - pensjonsdel eller begge deler.

Rett til frivillig medlemskap gjelder blant annet for:

  • Arbeidstaker i utlandet ansatt i virksomhet med «hovedsete i Norge»
  • Studenter i utlandet uten støtte fra Lånekassen

En forutsetning for frivillig medlemskap er at du har vært medlem i folketrygden tre av fem siste år og har nær tilknytning til det norske samfunnet. Det viktigste for tilknytningen er om utenlandsoppholdet har en tilknytning til norske interesser.

Frivillig medlemskap kan være aktuelt om du jobber på hjemmekontor i utlandet for norsk arbeidsgiver og ikke lenger regnes som bosatt i Norge, eller ikke lenger medlem av Folketrygden etter trygdeavtalene Norge har inngått. Det kan også være aktuelt om du er arbeidstaker i utenlandsk virksomhet, dersom virksomheten har en konkret tilknytning til norske interesser.

Du finner andre ting du må ha ha orden på om du skal jobbe i utlandet, her.

Fant du det du lette etter?

Les også