Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kontorarbeid på stranden

Hva med hjemmekontor i utlandet?

Publisert: 15. jan. 2024

Du må ha en avtale med arbeidsgiver om du skal jobbe på hjemmekontor fra utlandet. Og avklar med NAV hva som gjelder for deg. Både forsikringer og ditt medlemskap i folketrygden står på spill.

Folketrygdmedlemskap

Arbeidstakere som i en fastsatt periode jobber på hjemmekontor utenlands, er fortsatt medlemmer av Folketrygden. Reglene for arbeidstakere som er sendt ut av arbeidsgiver gjelder tilsvarende for dem som er på hjemmekontor. Dette gjelder i land Norge har trygdeavtale med.

Arbeidstakere som er bosatt i Norge, og som utfører en ganske stor del av arbeidet her, er fortsatt medlemmer av Folketryden selv om de veksler mellom å jobbe i Norge og utenlands.Dette gjelder innenfor EØS.

Jobber du på hjemmekontor i et land Norge ikke har noen trygdeavtale med, for din norske arbeidsgiver, vil du kunne beholde medlemskapet i Folketrygden om utenlandsoppholdet er ment å vare under 12 måneder.

Det kan være aktuelt å søke om frivillig medlemskap i folketrygden om du ellers arbeider på hjemmekontor i utlandet, og du har avklart med NAV at du ikke er pliktig medlem av Folketrygden. Det frivillige medlemskapet bør, om mulig, din arbeidsgiver betale regningen for.

Sørg for avtale ved hjemmekontor utenlands

Dersom du skal arbeide på hjemmekontor utenlands, er det viktig at  det inngås avtale om dette. Arbeidsmiljøloven krever generelt at det inngås avtale dersom det skal jobbes over en måned i utlandet. Les om hva som skal inngå i avtalen om å arbeide utenlands.

Skal du jobbe fra andre steder enn arbeidsgivers kontor bør det i hvert fall være skriftlig avtalt dersom det dreier seg om mer enn et par uker.

Har du en vanlig avtale om hjemmekontor med arbeidsgiver, kan denne avtalen bestemme at arbeid også kan skje som fjernarbeid fra utlandet. Det kan være en praktisk måte å ordne avtaleforholdene på.

Avtalen bør beskrive hvor stor del av arbeidet som kan utføres fra utlandet, og hvor lange utenlandsperioder arbeidstaker kan ha.

Hjemmekontorforskriften (arbeidstilsynet.no) gjelder ikke arbeid fra annet sted enn eget hjem. En bør likevel følge de samme reglene så langt de passer, dersom en for eksempel arbeider fra ferieleiligheten i Spania.

Jobbing i utenlandsferier uten egen avtale

Arbeidstakere som bor i Norge kan ha ønske om å jobbe i sammenheng med ferier utenlands, for eksempel for å forlenge utenlandsoppholdet noe. Du må avklare dette med arbeidsgiver, selv om dere ikke inngår noen egen skriftlig avtale.

Slikt kortvarig arbeid utenlands vil ikke skape problemer når det gjelder tilknytningen til Folketrygden.

Arbeidsgiver må avklare skatt, trygd og forsikring

Det er helt avgjørende at arbeidsgiver sørger for de nødvendige avklaringer når det gjelder både skatt, medlemskap i trygdeordninger og forsikring (herunder yrkesskadeforsikring). Dersom arbeidsgiveren din ikke har tilstrekkelig kompetanse eller erfaring, må de sørge for ekstern bistand. Det å arbeide utenlands uten at alle disse forholdene er avklart, innebærer at du tar en stor økonomisk risiko.

Husk NAV

NAV må kontaktes for å avklare trygdetilhørigheten under utenlandsoppholdet, med mindre det er snakk om kortvarig og sporadisk arbeid utenlands.

Her finner du andre ting du må ha ha orden på om du skal jobbe i utlandet.

Les også