Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 767 treff
 1. Stortingshøring - Meld 26 Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn

  ...siden forrige stortingsmelding om klimatilpasningspolitikk ble lagt fram og behandlet. Det er ti år som har ... stiger og nedbørsmønstre som endres. Konsekvensene er alvorlige og omfattende, for naturen og samfunnet...

  Artikkel Politisk 2. nov. 2023
 2. Stortingshøring - Meld 26 Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn

  ...siden forrige stortingsmelding om klimatilpasningspolitikk ble lagt fram og behandlet. Det er ti år som har ... stiger og nedbørsmønstre som endres. Konsekvensene er alvorlige og omfattende, for naturen og samfunnet...

  Artikkel Politisk 2. nov. 2023
 3. Hvordan svare på påstander som avfeier menneskeskapte klimaendringer?

  ...direkte 10. januar kl. 11.30 2024 Tekna Klima Video: Klimaendringer - Hvordan svare på påstander som avfeier ... avfeier menneskeskapte klimaendringer Påstandene Rasmus svarer på i videoen: 2:25: Global gjennomsnittstemperatur...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 10. jan. 2024 Streaming
 4. Klimatilpasning: Nå haster det. Har politikerne gode nok svar?

  17:00 Tekna Klima Tekna Forskerne Tekna Bygg og anlegg Tekna Naturmangfold Video: Klimatilpasning: Nå haster ... en kraftfull omstilling til et mer klimarobust samfunn. Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 28. nov. 2023 Streaming
 5. Lærerprat: Status klimakrisen

  Video: Lærerprat: Status klimakrisen Sommeren 2023 har minnet oss på at klimaendringene ikke er et fremtidsfenomen ... foredrag med klimaforsker Kikki Kleiven Tekna Realfagslærerne er et nettverk for realfagslærere og andre som...

  Artikkel Tema: Realfag 13. sep. 2023 Streaming
 6. Aktivisme i kampen mot klimaendringer

  17:00 Tekna Klima video: Aktivisme i kampen mot klimaendringer Er aktivisme en aksepterbar og virkningsfull ... virkningsfull metode for å stoppe klimaendringer og tap av natur? Tekna Klima er et nettverk som jobber for å...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 27. apr. 2023 Streaming
 7. ​​Teknas innspill til Totalberedskapskommisjonens rapport​

  Kommisjonens drøfting av det helhetlige risiko-, sårbarhets- og trusselbildet tar utgangspunkt i fire faktorer som ... stormaktrivalisering, teknologi-utvikling, klimaendringer og demografiske endringer Politisk Last ned høringsinnspillet...

  Artikkel Politisk 10. okt. 2023
 8. Naturbaserte løsninger - grønne versus grå

  ...tiltak, samt vurderinger av dette tiltaket i forhold til annen miljøteknologi Tema: Bio- og klima Formålet ... forvaltning og bruk av naturen for å takle samfunnsutfordringer. Dette inkluderer vannforurensning, klima i endring...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 15. jan. 2024 Streaming
 9. Klimadulting

  ...oktober kl. 18:00 Tekna Klima Video: Klimadulting Få med deg en mengde teknikker og erfaringer: Klimadulting ... handler om å designe og organisere verden rundt oss på en slik måte at den klimavennlige måten å gjøre ting...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 12. okt. 2023 Streaming
 10. Høring - NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050

  Klimautvalget 2050 ble oppnevnt av den forrige regjeringen, og har hatt som oppdrag å foreta en helhetlig ... de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050 og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn...

  Artikkel Politisk 26. jan. 2024
 11. Reduksjon av CO2-utslipp i kjølekjeden for mat

  ...finne teknologiske løsninger for å redusere klimagassutslipp fra matsektoren. For å gjøre dette er kuldebransjen ... fordi kjøling og frysing brukes på rundt 60 % av all mat. Dette er energikrevende prosesser og en betydelig...

  Artikkel Tema: Energi 15. feb. 2024 Streaming
 12. Alt kan ikke bli som før - Hans har vært en vekker

  ...små kommuner for å sikre mot naturfarer som flom og skred? Tekna-medlem Kristine Garvin er i gang med ... før. Ekstremværhendelsen Hans har vært en vekker og en «game changer» for mange kommuner, sier Tekna-medlem...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. sep. 2023
 13. ​​Teknas innspill til Totalberedskapskommisjonens rapport​

  Kommisjonens drøfting av det helhetlige risiko-, sårbarhets- og trusselbildet tar utgangspunkt i fire faktorer som ... stormaktrivalisering, teknologi-utvikling, klimaendringer og demografiske endringer Politisk Last ned høringsinnspillet...

  Artikkel Politisk 10. okt. 2023
 14. Grønnvask

  17:00. Tekna Klima Video: Grønnvask Noen virksomheter jobber reellt med bærekraft og samfunnsansvar ... Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 1. nov. 2023 Streaming
 15. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

  ...innspill (pdf) Sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet: ... høringsinnspillet: Tekna mener at karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning bør tydeligere skilles som separate...

  Artikkel Politisk 20. nov. 2023
 16. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

  ...innspill (pdf) Sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet: ... høringsinnspillet: Tekna mener at karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning bør tydeligere skilles som separate...

  Artikkel Politisk 20. nov. 2023
 17. Havvind: Status og muligheter i Norge og internasjonalt

  ...kl. 17:00 Tekna Klima Tekna Olje og gass Video: Havvind: Status og muligheter i Norge og internasjonalt ... internasjonalt Få med deg et spennende og lærerikt seminar om havvind. Tekna Klima er et nettverk som jobber for å...

  Artikkel Tema: Energi 16. nov. 2023 Streaming
 18. Innspill til nasjonal oppfølging av den internasjonale naturavtalen

  Styrket beskyttelse av naturen gjennom vern og restaurering har høy prioritet i naturavtalen. Avtalen ... Avtalen krever et taktskifte i innsatsen for vern og restaurering. Politisk Last ned høringsinnspillet her:...

  Artikkel Politisk 12. mai 2023
 19. Energieffektivisering i bygg - hva nå?

  ...direkte 18. januar 2024 kl. 11.00 Tekna Bygg og anlegg Tekna Klima Video: Energieffektivisering i bygg - hva ... der det blant annet foreslås mer støtte til ENOVA, og endringer i Byggteknisk forskrift. Se opptak fra...

  Artikkel Tema: Bygg 22. jan. 2024 Streaming
 20. Faktafrokost om elbil

  Sendt direkte 28. mars kl. 9.00 Tekna Klima Video: Faktafrokost om elbil I rasende fart elektrifiseres ... - både samfunns- og klimaperspektivet, men også det teknisk spissfindige! Tekna Klima er et nettverk som...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 28. mars 2023 Streaming
 21. Innspill til arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren

  ...forsvarssektoren, hvor de har delt sine erfaringer og betraktninger om langtidsplanen for forsvarssektoren ... ståtiden Stillingshjemler Klimatilpasning Satellittbaserte tjenester Drift og beredskap...

  Artikkel Politisk 10. okt. 2023
 22. Erfaringer fra ekstremværet Hans

  ...tidligere. Tema: Bio- og klima Dette har blant annet medført uvanlige utfordringer for Vann-og avløpsbransjen ... fortelle om sine utfordringer under ekstremværet og hvordan de møtte dem. Middle Fungerte beredskapsplanene...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 12. feb. 2024 Streaming
 23. Forslag til endringer i helselovgivningen for å gjennomføre organisatoriske endringer i helseforvaltningen

  (pdf) Sendt til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvare i korte trekk: Tekna og andre organisasjoner ... mangler konsekvensanalyse, involvering av tillitsvalgte og forankring av endringene som skal gjennomføres. Tekna...

  Artikkel Politisk 29. aug. 2023
 24. Hva er bærekraft?

  ...arbeidslivet, blant politikere, i nyheter, i reklamer og til og med i samtaler blant venner. Men hva betyr bærekraft ... bærekraft, egentlig? Mange forbinder bærekraft med klima. Klima er absolutt en viktig del av landskapet. Men...

  Artikkel 24. mars 2023
 25. Bruk av sensorer og ny teknologi i vannovervåkingen

  Video: Bruk av sensorer og ny teknologi i vannovervåkingen Med klimaendringer og vannressurser under økende ... behovet for presis og kontinuerlig vannovervåking stadig større. Bruk av sensorer og ny teknologi har potensiale...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 13. nov. 2023 Streaming