Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 809 treff
 1. Klimatilpasning på jernbanen

  Jernbane Video: Klimatilpasning på jernbanen Hvor sårbar er jernbanenettet for klimaendringene? Rapporten ... Rapporten «Kunnskapsrapport klimatilpasning» som ble utarbeidet for Jernbanedirektoratet tidligere i år, gir en...

  Artikkel Tema: Infrastruktur 12. juni 2024 Streaming
 2. Oljevirksomhet i Barentshavet og ta klimautfordringene på alvor. Invitasjon til refleksjon

  spesielt i Lofoten og Barentshavet, var hett tema under valgkampen i sommer og tidligere i høst. Med ... nettverkene Tekna Klima og Tekna … For eller mot fortsatt boring etter olje, spesielt i Lofoten og Barentshavet...

  Artikkel Ledelsesbloggen 17. okt. 2017
 3. Ønsker klimapenger - ikke krav

  Klimaleder Kjetil Bjørklund i KS slår tilbake mot Miljødirektoratets kritikk av at norske kommuner bidrar ... bidrar for lite til klimamålene. Han mener at kommune-Norge har gjort mer enn forventet. Ønsker klimapenger...

  Artikkel Tekna Magasinet 20. juni 2024
 4. ​​Teknas innspill til NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid​

  ...samfunnsutfordringer relatert til klima, natur, biologisk mangfold, matproduksjon og helse. Tekna mener at genteknologi ... Genteknologi i en bærekraftig fremtid (pdf) Sendt til ​​Klima- og miljødepartementet​ Teknas høringsvar besvares...

  Artikkel Politisk 20. feb. 2024
 5. Hvordan bygge for ekstremvær?

  ...direkte 18. april 2024 kl. 18:00 Tekna Bygg og anlegg Tekna Klima Video: Hvordan bygge for ekstremvær? Hvilke ... får klimaendringene for byggenæringen? Se seminar i regi av Tekna Bygg og anlegg og Tekna Klima. Tekna...

  Artikkel Tema: Bygg 23. apr. 2024 Streaming
 6. Kommunene bidrar for lite til klimamålene

  ...lavutslippssamfunnet», spør Tekna Klima i en invitasjon til Teknas klimaverksted. Tekna-medlem Ragnhild Elisabeth ... spørsmålet: – Jeg har gått fra å jobbe med klimapolitikk globalt og nasjonalt til å iverksette konkrete tiltak...

  Artikkel Tekna Magasinet 14. juni 2024
 7. Stortingshøring - Meld 26 Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn

  ...siden forrige stortingsmelding om klimatilpasningspolitikk ble lagt fram og behandlet. Det er ti år som har ... stiger og nedbørsmønstre som endres. Konsekvensene er alvorlige og omfattende, for naturen og samfunnet...

  Artikkel Politisk 2. nov. 2023
 8. Hvordan svare på påstander som avfeier menneskeskapte klimaendringer?

  ...direkte 10. januar kl. 11.30 2024 Tekna Klima Video: Klimaendringer - Hvordan svare på påstander som avfeier ... avfeier menneskeskapte klimaendringer Påstandene Rasmus svarer på i videoen: 2:25: Global gjennomsnittstemperatur...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 10. jan. 2024 Streaming
 9. Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

  ...planretningslinjer om arealbruk og mobilitet (pdf) Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet Noen hovedtrekk ... evaluering og vurderinger. Dette gjør det vanskeligere for høringsinstansenes å vurdere og gi innspill...

  Artikkel Politisk 12. juni 2024
 10. Vertikalt landbruk

  ...direkte 17. april kl. 16:30 Tekna Klima Video: Vertikalt landbruk Bli med og lær mer om vertikalt landbruk ... blant annet være plassbesparende og redusere vannforbruket. Tekna Klima er et nettverk som jobber for å...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. apr. 2024 Streaming
 11. Lærerprat: Status klimakrisen

  Video: Lærerprat: Status klimakrisen Sommeren 2023 har minnet oss på at klimaendringene ikke er et fremtidsfenomen ... foredrag med klimaforsker Kikki Kleiven Tekna Realfagslærerne er et nettverk for realfagslærere og andre som...

  Artikkel Tema: Realfag 13. sep. 2023 Streaming
 12. Svanemerket rehabilitering av bygg: hvorfor og hvordan?

  09:00 Tekna Klima Tekna Bygg og anlegg Video: Svanemerket rehabilitering av bygg: hvorfor og hvordan? Nye ... Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et...

  Artikkel 4. juni 2024 Streaming
 13. Klimatilpasning: Nå haster det. Har politikerne gode nok svar?

  17:00 Tekna Klima Tekna Forskerne Tekna Bygg og anlegg Tekna Naturmangfold Video: Klimatilpasning: Nå haster ... en kraftfull omstilling til et mer klimarobust samfunn. Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 28. nov. 2023 Streaming
 14. Aktivisme i kampen mot klimaendringer

  17:00 Tekna Klima video: Aktivisme i kampen mot klimaendringer Er aktivisme en aksepterbar og virkningsfull ... virkningsfull metode for å stoppe klimaendringer og tap av natur? Tekna Klima er et nettverk som jobber for å...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 27. apr. 2023 Streaming
 15. Klimadulting

  ...oktober kl. 18:00 Tekna Klima Video: Klimadulting Få med deg en mengde teknikker og erfaringer: Klimadulting ... handler om å designe og organisere verden rundt oss på en slik måte at den klimavennlige måten å gjøre ting...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 12. okt. 2023 Streaming
 16. Bærekraft i betongbransjen

  ...innovasjon og aktiviteter for at bygging med betong skal være mest mulig bærekraftig? Og hva kan gjøres ... evalueringsverktøy for å vurdere og sammenligne løsninger, optimalisering av konstruksjoner samt ulike løsninger for...

  Artikkel Tema: Bygg 18. apr. 2024 Streaming
 17. Naturbaserte løsninger - grønne versus grå

  ...tiltak, samt vurderinger av dette tiltaket i forhold til annen miljøteknologi Tema: Bio- og klima Formålet ... forvaltning og bruk av naturen for å takle samfunnsutfordringer. Dette inkluderer vannforurensning, klima i endring...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 15. jan. 2024 Streaming
 18. Høring - NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050

  Klimautvalget 2050 ble oppnevnt av den forrige regjeringen, og har hatt som oppdrag å foreta en helhetlig ... de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050 og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn...

  Artikkel Politisk 26. jan. 2024
 19. Revidert gjødselregelverk – høring av forslag til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. (gjødselbrukforskriften)

  ...medlemmer som arbeider i kommunene med vann, avløp og miljø og som er faglig ansvarlige for produksjon av slam ... Sendt til Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet...

  Artikkel Politisk 20. juni 2024
 20. Reduksjon av CO2-utslipp i kjølekjeden for mat

  ...finne teknologiske løsninger for å redusere klimagassutslipp fra matsektoren. For å gjøre dette er kuldebransjen ... fordi kjøling og frysing brukes på rundt 60 % av all mat. Dette er energikrevende prosesser og en betydelig...

  Artikkel Tema: Energi 15. feb. 2024 Streaming
 21. Mycela - Et aldri så lite sopp-eventyr?

  ...direkte 15. april kl. 11:30 Tekna Forskerne Tekna Klima Tekna Naturmangfold Tekna Biotek Video: Mycela - ... trenger materialer som er fornybare, men også lette og grønne å produsere! Kan sopp være en løsning? Er...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 15. apr. 2024 Streaming
 22. Alt kan ikke bli som før - Hans har vært en vekker

  ...små kommuner for å sikre mot naturfarer som flom og skred? Tekna-medlem Kristine Garvin er i gang med ... før. Ekstremværhendelsen Hans har vært en vekker og en «game changer» for mange kommuner, sier Tekna-medlem...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. sep. 2023
 23. Grønnvask

  17:00. Tekna Klima Video: Grønnvask Noen virksomheter jobber reellt med bærekraft og samfunnsansvar ... Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 1. nov. 2023 Streaming
 24. ​​Teknas innspill til Totalberedskapskommisjonens rapport​

  Kommisjonens drøfting av det helhetlige risiko-, sårbarhets- og trusselbildet tar utgangspunkt i fire faktorer som ... stormaktrivalisering, teknologi-utvikling, klimaendringer og demografiske endringer Politisk Last ned høringsinnspillet...

  Artikkel Politisk 10. okt. 2023
 25. Biologi og forebygging

  10:30 Tekna Havbruk og Fiskehelse Video: Biologi og forebygging Forebyggende fiskehelse og produksjon er nøkkelen ... lav dødelighet. Tekna Havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle som...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. apr. 2024 Streaming