Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann intervjues av kvinnelig sjef

Råd og tips

De vanligste spørsmålene om arbeidskontrakten

Publisert: 16. feb. 2022

Det er mange ting du skal vurdere før du signerer en arbeidskontrakt. Her finner du de vanligste spørsmålene.

Hva bør jeg tjene og hvordan forhandler jeg om startlønn?

Tekna går hvert år ut med en begynnerlønnsanbefaling, som er en gjennomsnittlig startlønn for nyutdannede.

Vi utarbeider også en årlig lønnsstatistikk, der du kan se gjennomsnittslønn for personer med samme eksamensår som deg i din sektor.

Til syvende og sist er det kun du som kan bestemme hva som er godt nok for deg. Når du vurderer tilbudet, bør du se på helheten av det du blir tilbudt – arbeidstid, oppgaver, arbeidssted og miljøet på jobben er også viktig og bør være en del av vurderingsgrunnlaget ditt.

Før du forhandler om lønnen, kan det være lurt å ta en prat med Tekna-tillitsvalgt på arbeidsplassen. Tekna kan hjelpe deg med å finne ut om bedriften har en tillitsvalgt og sette deg i kontakt med rett person.

Her finner du flere tips til forhandling om startlønn

Kan dere lese gjennom arbeidskontrakten min? 

Ja – send oss gjerne arbeidsavtalen din til [email protected] for en juridisk gjennomgang. Vi gir deg en tilbakemelding innen to virkedager. Hvis arbeidsgiver har gitt deg en svarfrist, bør du sende oss arbeidsavtalen så tidlig som mulig. Du kan også se vår sjekkliste for arbeidskontrakter her 

Har dere en mer detaljert lønnsstatistikk enn den jeg finner på nettsidene?

Hvis du ønsker mer spesifikke lønnstall enn det som ligger på Teknas nettsider, bør du ta kontakt med Tekna-tillitsvalgt i bedriften. De tillitsvalgte har ofte god kunnskap om lønnsnivået lokalt. 

Jeg er nyutdannet og skal begynne i min første jobb. Har jeg rett på ferie?

For å ha rett til full ferie, må du ha begynt i den nye jobben senest 30. september. Har du begynt etter 30. september, har du rett til én ukes ferie samme år. Det er viktig å være bevisst på at ferie og feriepenger er to ulike ting, og at man ikke får lønn når man tar ferie. Feriepenger skal dekke opp for dette lønnsbortfallet. Feriepenger beregnes av fjorårets inntekt, og når du begynner i en ny jobb må du derfor huske på at du ikke vil ha full ferieopptjening før du har jobbet hos arbeidsgiver et helt kalenderår (januar-desember).

Som ansatt har man i utgangspunktet en plikt til å medvirke til at ferie blir avviklet, men det finnes et unntak for ansatte som ikke har opptjent rett til feriepenger. Hvis du som nyutdannet ikke har opparbeidet feriepenger i det hele tatt, eller ikke nok til å kompensere for lønnsbortfallet ved avvikling av hele ferien, kan du nekte å avvikle den delen av ferien hvor lønnsbortfallet ikke kompenseres med feriepenger.

Jeg har allerede takket ja til et jobbtilbud, men har nå fått et tilbud fra en annen arbeidsgiver som jeg heller vil akseptere. Hva gjør jeg?

Situasjonen der man allerede har takket ja til et tilbud, og deretter ønsker å si opp før man tiltrer, er ikke en helt juridisk avklart problemstilling. Dette er ikke uttrykkelig regulert i loven. Ofte vil slike situasjoner likevel kunne løse seg ved at man sammen med arbeidsgiver blir enig om en løsning. Vi anbefaler at man i denne situasjonen forsøker å gå frem på en så ryddig måte som mulig og forklarer situasjonen som har oppstått for arbeidsgiver. Hvis du skulle få noen problemer i forbindelse med dette, kan du ta kontakt med Tekna på [email protected] eller ringe vår juridiske vakttelefon på telefonnummer 22 94 75 00.

 

Les også