Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto av ventilasjonssjakt i trapp

Tema: Bygg

8 gode råd til ventilasjon i næringsbygg

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 1. feb. 2021

Skal du prosjektere et yrkesbygg med passivhusstandard? Les Lavenergiprogrammets 8 gode råd som hjelper deg å kutte kostnader og spare energi.

Med god behovsstyring basert på CO²- og temperaturmålinger kan vi spare så mye som 40 kWh/m2 i året på ventilasjon, luftoppvarming og luftkjøling uten at det går ut over inneklima.  Disse 8 spørsmålene bør du ta stilling til tidlig i prosjektet for å sikre at ventilasjonsanlegget sparer mest mulig energi til lavest mulig kostnad:

1. Vær tidlig ute

De valgene du tar med hensyn til ventilasjon tidlig i prosjektet påvirker både utformingen av bygget, planløsningen og hvor mye energi som går med til ventilasjon når bygget er i drift.

Les også:

2. Vit hva som trenger plass

Teknisk rom, hovedføringer horisontalt og vertikalt, plassering og utforming av inntak samt avkast er blant forutsetningene du bør bestemme tidlig i forprosjektet.. Hvis dette skyves ut i tid, vil det få konsekvenser for både kostnader og fremdrift i prosjektet.

Les også:

3. Hvor mye forurensing skal ventilasjonsanlegget fjerne?

Vi ventilerer bygninger med friskluft for å fjerne forurensinger.  På bakgrunn av den samlede forurensingen fra personene i bygget, aktivitetene de utfører og  materialene, beregner vi den mengden frisk luft bygget minimum må få tilført gjennom ventilasjonsanlegget. Dette sikrer at brukerne av lokalene blir fornøyd med luftkvaliteten og og at lukt og forurensning ikke hoper seg opp.

Les også:

4. Skal du bruke ventilasjon til å varme opp eller kjøle ned bygget?

Ventilasjonssystemer kan også brukes til å varme opp eller kjøle ned lokaler. Da vil som regel varme- og kjølebehov bestemme nødvendige luftmengder til dette formålet. Det er vanlig at ventilasjonsanlegget bidrar med kjøling, og litt mer uvanlig at det brukes til oppvarming.

5. Hvordan kan du styre ventilasjonen etter behov?

Å behovsstyre ventilasjon reduserer energibehovet i yrkesbygg på en kostnadseffektiv måte, men vi må sikre at det ikke går ut over inneklimaet. En dårlig løsning her gjør det vanskeligere å innfri kravene i passivhusstandarden og vil øke driftskostnadene for bygget.

Les også:

6. Velg mellom sentralisert eller desentralisert ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregater kan plasseres samlet sentralt, eller fordelt omkring i et bygg (sentralisert vs. desentralisert løsning). Hver løsning har både fordeler og ulemper. Du bør identifisere den rette løsningen for ditt prosjekt tidlig, så ikke prosjektet låses til en uhensiktsmessig løsning.

Les også:

7. Balansert ventilasjon med omrøring eller fortreningsventilasjon?

Balansert ventilasjon med omrøring er den mest utbredte løsningen for å ventilere næringsbygg med passivhusstandard. Denne løsningen er kostnadseffektiv, svært energieffektiv og er med på å sikre et godt inneklima.

Les også:

8. Vær nøye med sluttkontrollen!

Moderne ventilasjonsanlegg kan være svært komplekse, og mange feil kan oppstå. Vær nøye med sluttkontroll for å sikre at anlegget fungerer som bestilt. Sluttkontroller bør utføres av spesialister.

Kilde: Seksjonsleder for Bygningsfysikk, Inneklima og Energi, Arnkell J. Petersen fra Erichsen og Horgen AS

Les også