Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
pompidou - arkitektonisk perle med ventilasjon og kanaler utenpå

Tema: Bygg

God arkitektur og gode ventilasjonsløsninger henger sammen

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 15. feb. 2021

Gjennomtenkte, gode ventilasjonsløsninger er en forutsetning for flotte arkitektoniske løsninger og godt inneklima. Arkitekt og rådgiver bør jobbe tett sammen i tidlig fase for å finne optimale løsninger.

Passivhus trenger gode ventilasjonsløsninger for å oppfylle kravene i passivhusstandarden, og for å sikre godt inneklima og effektiv energibruk i drift. Hva slags ventilasjon vi velger, påvirker både utforming av bygget, planløsning og visuell kvalitet.

Derfor er det viktig å avklare grunnleggende forutsetninger i tidlig fase av et prosjekt. Gjør vi ikke det, ender vi ofte med lite ønskelige ventilasjonsløsninger. Det kan være store innkassinger eller nedsenket himling i arealer hvor lave himlingshøyder er uønsket.

Med tett samarbeid mellom arkitekt og ventilasjonsrådgiver i tidlig fase, er det mulig å realisere effektive løsninger med høy arkitektonisk standard. Et eksempel er å utnytte termisk masse med eksponert betong og akustiske bafler, et annet å redusere unødvendig solbelastning.

Disse spørsmålene bør du stille deg i tidligfasen av prosjekt:

1. Hvor mye friskluft trenger bygget? 

2. Hvor stor samtidighet kan vi forvente?

3. Er sentral eller desentral ventilasjon best egnet?

Det har mye å si for planløsning om bygget skal ha ventilasjonsaggregat plassert i ett teknisk rom, eller en rekke aggregater fordelt på tekniske rom i flere etasjer.

4. Skal bygget ha omrøringsventilasjon eller fortrengningsventilasjon?

Hvilket prinsipp vi velger for å tilføre friskluft, gir konsekvenser for blant annet himlingshøyde, antall romventiler og hvor de plasseres.

Omrøringsventilasjon med tilluft i tak krever himling eller synlige installasjoner. Fortrengningsventilasjon fungerer best for større romhøyder.

5. Teknisk rom: Hvor stort bør det være og hvor skal det plasseres?

Teknisk rom bør plasseres fornuftig i forhold til behovet for ventilasjon. For eksempel er det lite effektivt å plassere teknisk rom på taket av et konferansehotell med stor konferansesal på bakkeplan. Vurder gjerne et par alternativer.

6. Hovedføringsveier: Hvor store må de være og hvor skal de plasseres?

Føringsveier vertikalt og horisontalt i bygget bør vurderes tidlig for å gi best mulig estetisk og teknisk resultat. Det krever innsikt i behov i ulike deler av bygget, og forutsetter tett samarbeid mellom arkitekt og rådgiver.

Les også