Form-og-orientering

Byggbloggen

Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen

Tekst av Fra lavenergiprogrammet 9. des. 2020

Bruk energiberegninger i konseptutviklingen for å oppnå bygg i henhold til passivhusstandarden. Bør du endre design for å få ned energibehovet?

Med energiberegninger får du kontroll på fasade, form og uttrykk. Beregningene bør være en integrert del av konseptutviklingen i tidligfase.

Seks viktige spørsmål du bør stille deg selv i tidlig fase av et passivhusprosjekt.

1. Har du optimalisert orientering for bygget?

Ofte vil selve tomten i praksis avgjøre hvor og hvordan et bygg plasseres, men det er viktig å vurdere forhold som utsikt, dagslys, omkringliggende bygg og vegetasjon. Orientering er spesielt viktig i forhold til å utnytte solenergi.

2. Har du sørget for at bygget er tilstrekkelig kompakt?

Kompakte bygningskropper reduserer varmetapet, og er viktig for å oppnå lavt nok energibehov i passivhus. Ofte er det enklere å få kompakte bygningskropper lufttette, og det er enklere å detaljprosjektere dem med minst mulig kuldebroer.

En enkel tommelfingerregel for kompakthet er å se på forholdet mellom utvendig overflate og innvendig oppvarmet volum: Aklimaskjerm/Voppvarmet. Det bør være maksimalt 0,8 m2/m3 for eneboliger/tomannsboliger, 0,7 m2/m3 for rekkehus og 0,5 m2/m3 for leilighetsbygg

3. Har du orientert vinduene på best mulig måte?

Hvor vi plasserer vinduene gir også store utslag på energibehovet. Vi må orientere vinduer slik at

  • vi kan utnytte passiv soloppvarming om vinteren, og
  • redusere innetemperatur og kjølebehov om sommeren.

Med energiberegninger kan vi forholdsvis enkelt finne ut om vindusareal og orientering gir ønsket resultat for energibehov. Vi bruker det også til å simulere sommertemperaturer og innendørs komfort.

4. Hvor gode U-verdier må bygningskroppen ha og hvor tett må den være?

Passivhusstandarden stiller krav til maksimalt lekkasjetall, samlet varmetap og minstekrav til bygningsdeler. Ofte må U-verdier være bedre enn minstekravene for å oppfylle overordet energikrav. Det gjelder spesielt for mindre bygg og på tomter med ugunstig orientering i forhold til sol.

5. Har du valgt realistiske verdier for teknisk utstyr?

Passivhusstandarden stiller minstekrav for varmegjenvinnere i passivhus, og krav til maksimal SFP-faktor. Du kan velge bedre produkter og løsninger for å presse ned samlet energibehov, men du må vite hvilke praktiske konsekvenser det gir – for eksempel i forhold til plassbehov. Da er det naturlig å konsultere en VVS-rådgiver.

6. Bør du endre design og gjøre en ny energiberegning?

Energiberegningen gir deg fasiten: Er prosjektet innenfor kravene i passivhusstandarden? Hvis ikke, må du endre design og beregne på nytt.

Mange enkelttiltak til sammen må til for at bygget du prosjekterer skal tilfredsstille kravene i standardene for passivhus (NS 3700 for boliger og NS 3701 for yrkesbygg)

Les også

Relaterte kurs og arrangementer