Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Form-og-orientering

Tema: Bygg

Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 9. des. 2020

Bruk energiberegninger i konseptutviklingen for å oppnå bygg i henhold til passivhusstandarden. Bør du endre design for å få ned energibehovet?

Med energiberegninger får du kontroll på fasade, form og uttrykk. Beregningene bør være en integrert del av konseptutviklingen i tidligfase.

Seks viktige spørsmål du bør stille deg selv i tidlig fase av et passivhusprosjekt.

1. Har du optimalisert orientering for bygget?

Ofte vil selve tomten i praksis avgjøre hvor og hvordan et bygg plasseres, men det er viktig å vurdere forhold som utsikt, dagslys, omkringliggende bygg og vegetasjon. Orientering er spesielt viktig i forhold til å utnytte solenergi.

2. Har du sørget for at bygget er tilstrekkelig kompakt?

Kompakte bygningskropper reduserer varmetapet, og er viktig for å oppnå lavt nok energibehov i passivhus. Ofte er det enklere å få kompakte bygningskropper lufttette, og det er enklere å detaljprosjektere dem med minst mulig kuldebroer.

En enkel tommelfingerregel for kompakthet er å se på forholdet mellom utvendig overflate og innvendig oppvarmet volum: Aklimaskjerm/Voppvarmet. Det bør være maksimalt 0,8 m2/m3 for eneboliger/tomannsboliger, 0,7 m2/m3 for rekkehus og 0,5 m2/m3 for leilighetsbygg

3. Har du orientert vinduene på best mulig måte?

Hvor vi plasserer vinduene gir også store utslag på energibehovet. Vi må orientere vinduer slik at

  • vi kan utnytte passiv soloppvarming om vinteren, og
  • redusere innetemperatur og kjølebehov om sommeren.

Med energiberegninger kan vi forholdsvis enkelt finne ut om vindusareal og orientering gir ønsket resultat for energibehov. Vi bruker det også til å simulere sommertemperaturer og innendørs komfort.

4. Hvor gode U-verdier må bygningskroppen ha og hvor tett må den være?

Passivhusstandarden stiller krav til maksimalt lekkasjetall, samlet varmetap og minstekrav til bygningsdeler. Ofte må U-verdier være bedre enn minstekravene for å oppfylle overordet energikrav. Det gjelder spesielt for mindre bygg og på tomter med ugunstig orientering i forhold til sol.

5. Har du valgt realistiske verdier for teknisk utstyr?

Passivhusstandarden stiller minstekrav for varmegjenvinnere i passivhus, og krav til maksimal SFP-faktor. Du kan velge bedre produkter og løsninger for å presse ned samlet energibehov, men du må vite hvilke praktiske konsekvenser det gir – for eksempel i forhold til plassbehov. Da er det naturlig å konsultere en VVS-rådgiver.

6. Bør du endre design og gjøre en ny energiberegning?

Energiberegningen gir deg fasiten: Er prosjektet innenfor kravene i passivhusstandarden? Hvis ikke, må du endre design og beregne på nytt.

 krav
Mange enkelttiltak til sammen må til for at bygget du prosjekterer skal tilfredsstille kravene i standardene for passivhus (NS 3700 for boliger og NS 3701 for yrkesbygg)

Les også