Søk om medlemskap i Tekna

Alle som har en mastergrad der realfag, teknologi eller naturvitenskap utgjør en vesentlig del av utdanningen, er velkommen til å søke om medlemskap i Tekna.

For inntekståret 2017 er kr 3 850 av medlemskontingenten fradragsberettiget på skattemeldingen for lønnsmottakere. Tekna rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt i kontingent.

Sist oppdatert: 7. desember 2017