Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Teknas president foran Stortinget.

Politisk

Teknas viktigste politiske gjennomslag 2020

Publisert: 21. des. 2020

-I Tekna jobber vi hardt for å få gjennomslag for politikk til beste for våre medlemmer. I år er vi spesielt stolte over disse politiske gjennomslagene, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

Endelig investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring (CCS)

Med en investeringsbeslutning for karbonfangst ved Norcems anlegg for sementproduksjonen i Brevik, og transport og lagring i regi av Northern Lights, har Norge fått på plass en såkalt fullskala verdikjede fra tredje kvartal 2024.  

- Dette har Tekna jobbet for å få gjennom i mange år. Vi skulle gjerne sett at man la til rette for finansiering av to anlegg fra starten, men det viktigste er at vi er i gang. Karbonfangst og -lagring er avgjørende for å få ned klimagassutslippene, samtidig som Norge har en unik mulighet til å ta en lederposisjon på feltet internasjonalt, sier Randeberg. 

Ledige og permitterte på dagpenger fikk anledning til å studere 

 I vår ble kompetanse en del av krisepakkene. En sak Tekna har jobbet med i flere år var at ledige må få mulighet til å bygge mer kompetanse gjennom studier, og samtidig kunne få dagpenger. Dette er nå innført som en midlertidig ordning, og forslag til permanent ordning er sendt på høring. Det er også etablert flere fleksible etter- og videreutdanningsopplegg som Tekna har etterlyst.  

- Det det handler om nå er å fylle på kompetanse slik at de som har mistet jobben eller er permitterte kan toppe kompetansen sin mens de er arbeidssøkende, sier Tekna-presidenten. 

Tiltak for maritim sektor

Tekna har gjennom hele året bidratt til å løfte utfordringer for maritim sektor i møte med næringsministeren, møter på Stortinget, i samarbeidsmøter med andre fagforeninger og maritimt forum, og gjennom ulike høringsprosesser.  

- Det har bidratt til målrettede tiltakspakker fra regjeringen og etablering av nytt bransjeprogram for sektoren.  

Bransjeprogram 

Kompetanse og livslang læring er viktig for Tekna, som har jobbet for gratis videreutdanningskurs for våre medlemmer i oljesektoren og kraftbransjen gjennom ordningen med bransjeprogram.  

- I 2021 kommer er et tredje program i maritim sektor. Vi forutsetter at høyutdanningsgruppene inkluderes i dette programmet, sier Randeberg.  

Les mer her

Fiskehelsebiologenes forskrivningsrett opprettholdes 

Fiskehelsebiologene i Tekna har kjempet en lang kamp i Norge og Europa for å beholde retten til å kunne skrive ut antibiotika, som de stod i fare for å miste gjennom en ny EU-forordning.  

- Nå har regjeringen falt ned på at forskrivingsretten til antibiotika ikke vil bortfalle med EUs implementering av nytt regelverk om veterinære legemidler. Dette er en viktig seier, sier Randeberg. 

Krisepakke for studenters psykiske helse 

Studentene i Tekna har gjort en kjempeinnsats for å kjempe gjennom en krisepakke for studentene, og har i høst satt studentenes psykiske helse på dagsorden.  

- Studentlederen har vært i høring på Stortinget og i møte med statsråden. Psykisk helse ble styrket i regjeringens forslag til statsbudsjett, og ytterligere styrket med 10 millioner til konkrete tiltak, sier Randeberg. 

Les mer her

Etterretningslovens del om tilrettelagt innhenting er utsatt 

Etter faglige innvendinger fra blant annet Tekna og ny dom fra EU-domstolen, ble e-lovens del om tilrettelagt innhenting satt på vent. Tekna bidro både i høring på Stortinget da loven ble behandlet, og med innspill til statsbudsjettet hvor det var lagt inn midler til tilrettelagt innhenting.  

- Intensjonen er god, men vi må ta inn over oss en viktig historisk lærdom: Teknologisk utvikling kommer ikke med en angreknapp. Systemer som først er tatt i bruk, og som gir eieren makt og muligheter, er vanskelige å slå av. Derfor er det nå, før systemet er laget, vi må vurdere om vi virkelig ønsker å gjøre det mulig med en slik omfattende digital overvåkning av den norske befolkningen, sier Randeberg. 

https://www.tekna.no/aktuelt/advarer-mot-ny-e-lov/  

Forslag til ny e-helselov trukket tilbake. 

Forslaget til ny e-helselov ble denne høsten trukket tilbake, slik Tekna anbefalte.  

- Tekna ønsker å få fart på utviklingen av gode e-helseløsninger, og vi deler intensjonen bak E-helseloven. Men dagens lovforslag var ikke godt nok til å sikre en tilfredsstillende utvikling, og det har vi sagt klart fra om, sier Randeberg. 

https://www.tekna.no/aktuelt/e-helselov/  

Grønn omstillingspakke på plass 

- Denne pakken har vi kjempet for, og den ble landet før sommeren. Et viktig gjennomslag var en ekstraordinær bevilgning til de teknisk-industrielle instituttene, sier Randeberg. 

Les også