Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg foran stortinget
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg peker på mange viktige politiske gjennomslag foreningen har fått til i det siste.

Politisk

Viktige politiske gjennomslag våren 2021

Publisert: 10. juni 2021

-Denne våren har Tekna fått flere viktige politiske gjennomslag, med hovedvekt på arbeidsliv, kompetanse, teknologi og bærekraft, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna har bidratt med innspill til 36 høringer denne våren. Her er våre viktigste politiske gjennomslag:

Rett til dagpenger under opplæring

Den midlertidige ordningen som ble innført våren 2020 vil nå bli erstattet av en permanent ordning fra 1. oktober 2021. Dette er et viktig gjennomslag for Tekna, som har arbeidet for retten til å motta dagpenger under opplæringen helt siden oljekrisen i 2015. Vi jobber videre med å fjerne begrensninger knyttet til aldersgrense, studieprogresjon, varighet og kravet om å være reell arbeidssøker.

Universitets- og høgskolesektoren

Tekna fikk i 2020 gjennomslag for en gjennomgang av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren. Partiene som kan overta regjeringsmakten til høsten har nå gitt støtte til Tekna på to viktige punkt:

  • Finansieringssystemet for statlige universiteter og høyskoler må endres slik at institusjonenes oppdrag med å utvikle etter- og videreutdanningstilbud inkluderes i institusjonenes grunnfinansiering og oppdrag.
  • Endringer i forskrift for egenbetaling må ikke uthule gratisprinsippet i høyere utdanning, eller undergraver målsetningen om livslang læring for alle.

Sysselsettingsutvalget

Tekna bidro aktivt inn i arbeidet i sysselsettingsutvalget, via Akademikerne. Det viktigste gjennomslaget der var å beholde kompensasjon ved sykdom som i dag.

IT-sikkerhet og kompetanse

Tekna fikk satt IT-sikkerhetskompetanse på dagsorden igjen da stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet ble behandlet på Stortinget, og presidenten har deltatt i flere debatter om temaet, herunder utfordringer i politiet. Partiene som kan overta regjeringsmakten til høsten fulgte opp Teknas innspill om behovet for en redegjørelse for hvordan Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse er blitt fulgt opp, og hvor mange kurs og studieplasser samt forskningsstipendiater som er opprettet på dette området.

Les mer om dette her: For svak satsing på ikt-sikkerhet

Tekna har bidratt til økt bevisstgjøring om behovet for mer spesialisert IKT-kompetanse gjennom rapporten «Norge taper på manglende IKT-kompetanse» som er laget sammen med andre organisasjoner på området og overlevert statsministeren i januar.

Les mer om dette her: Norge taper på manglende IKT-kompetanse

En rekke Tekna-gjennomslag i stortingsmelding om data som ressurs – datadrevet økonomi, som ble behandlet på Stortinget i år. Det gjelder Teknas innspill om datafangst og deling, åpne API’er, søkbarhet og tilgjengelighet, datadrevne plattformselskapet, regulatoriske sandkasser, kompetanse og infrastruktur.

Bredbånd

100 millioner kroner mer til bredbånd i revidert nasjonalbudsjett. Tekna mener det må det settes nye mål for kapasitet og dekning av høyhastighetsnett i kommende stortingsperiode for at Norge skal være i front av den digitale samfunnsomstillingen. Målene må også følges av forutsigbare økonomiske støtteordninger over statsbudsjettet. Derfor har vi tatt til orde for en satsing fram mot 2025.

Les mer om dette her: Arbeidslivet mobiliserer for at Norge skal bli et gigabitsamfunn

Krisepakke til studentene

 I slutten av januar 2021 vedtok regjeringen en milliardkrisepakke til studentene. Her ble det satt av rett under 80 millioner til samskipnadenes lavterskeltilbud og arbeid med psykiske helse. Dette er to viktige saker Tekna Student har jobbet med under pandemien. Vi fikk også gjennomslag for å gjøre en tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble gjennomført våren 2021.

Koronasertifikat ikke i arbeidslivet

Tekna gav innspill om at en eventuell innføring av koronasertifikat ikke bør komme til anvendelse i arbeidsforhold. Innspillet ble hensyntatt og regjeringen presiserte i forslaget til Stortinget at det lite aktuelt å bruke koronasertifikatet i arbeidsforhold.

Les mer om dette her: Koronasertifikat gjelder ikke arbeidsforhold

Viktige gjennomslag internasjonalt

 Tekna deltok i vår på kongress i IndustriALL, og bidro til at digitalisering og bærekraft ble hovedtema i arbeidsplanen som ble vedtatt. Presidenten har også deltatt i tenketanken og Resolutions and motions-komiteen, og med dette bidratt aktivt i utforming av både arbeidsprogram og resolusjonene som ble vedtatt på møtet.

Internasjonal satsing: -Vi må være med der det skjer (tekna.no)

Les mer om Teknas viktigste politiske gjennomslag 2020

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Les også