Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg

Politisk

Koronasertifikat: Skal ikke gjelde i arbeidsforhold

Publisert: 26. mai 2021

Tekna har jobbet for at en eventuell innføring av koronasertifikat ikke kommer til anvendelse i arbeidsforhold. Nå presiserer regjeringen at dette ikke er hensikten med sertifikatet.

Regjeringen jobber med et koronasertifikat som skal kunne brukes av personer som er vaksinerte, som kan vise til negativ test eller som har hatt korona. Nå understreker departementet at et slikt sertifikat vil være lite aktuelt å bruke i arbeidsforhold. Dette er en seier for Tekna, som har krevd at det tydeliggjøres at arbeidsgivere ikke skal kunne kreve sertifikat for utføring av arbeid.

- Vi som fagforening har savnet en konkretisering av hva et koronasertifikat innebærer for arbeidsreiser og tilgang til arbeidsplassen. Det må tydeliggjøres at et slikt sertifikat ikke skal kunne gripe inn i stillingsvernet til den enkelte, sier Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg.

Problematisk ved nedbemanninger og ansettelser

Hun peker på utvalgsprosesser ved nedbemanning og ansettelsesprosesser som problematiske dersom et sertifikat skal vektlegges.

- Vi frykter et system der arbeidsgiver kan foretrekke personer som har et slikt sertifikat. Det må også tydeliggjøres i regelverket at arbeidsgiver ikke kan stille krav om at ansatte er vaksinert, sier hun.

Ikke i arbeidslivet

I proposisjonen understreker nå regjeringen at det ikke vil bli aktuelt å bruke koronasertifikatet i arbeidslivet.
-Flere høringsinstanser reiser spørsmålet om koronasertifikatet bør benyttes i arbeidsforhold. Både arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner uttrykker skepsis til dette, og henviser blant annet til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Arbeidsmiljøloven begrenser hva slags opplysninger en arbeidsgiver kan kreve og hva slags helseundersøkelser som kan kreves, skriver de.

Dette er råd regjeringen har tatt til følge:
- Departementet mener at det vil være lite aktuelt å bruke koronasertifikatet i
arbeidsforhold (...) Det er heller ikke ytret et særlig ønske fra hverken arbeidsgivere eller arbeidstagere om en slik bruk.
 

Les Teknas høringsinnspill i saken her

Les også