Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
-Vi er fornøyde med at loven nå ser ut til å bli sendt tilbake til regjeringen for ny behandling, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Aktuelt

Fornuftig vraking av E-helselov

Publisert: 24. sep. 2020

Tekna ønsker å få fart på utviklingen av gode e-helseløsninger og deler intensjonen bak E-helseloven. Men dagens lovforslag er ikke godt nok til å sikre en tilfredsstillende utvikling. Tekna er derfor positive til at loven ikke ser ut til å få flertall i Stortinget.

Dette ble klart etter at også Frp slutter seg til AP, SV og SP i beslutningen om å ikke støtte Regjeringens forslag til ny E-helselov.

– Lovforslaget er høyst uklart og mangler nødvendig forankring i sektoren til å kunne vedtas. Vi er fornøyde med at loven nå ser ut til å bli sendt tilbake til regjeringen for ny behandling, sier Lise Lyngsnes Randeberg, Teknas president.

Dårlig for næringsutvikling


Tekna har allerede sendt sitt skriftlige høringsinnspill til Stortinget om denne saken og skal også delta på høringen 8. oktober. Det mest alvorlige for Teknas medlemmer og bransjen for øvrig, er utfordringene loven skaper for innovasjon og utvikling av helseteknologi.

– Næringsutvikling innen e-helse er et område med et stort vekstpotensial i Norge, og teknologer representerer viktig kompetanse for å gi pasientene gode helsetjenester i fremtiden. Et tett samspill mellom helse og teknologi vil kunne gi mange viktige arbeidsplasser og bidra til nasjonal kompetanseheving på et svært viktig område. Loven slik den foreligger vil ha for sterk statlig styring og kontroll på tiltak, og hindre utviklingsarbeid, sier Randeberg.  

Kompetansen sitter hos bransjen


Tekna mener lovforslaget har en detaljeringsgrad som både vil kreve at direktoratet må sikre seg en svært omfattende kompetanse og i tillegg pådra seg betydelig arbeid som antakelig ikke vil være særlig formålstjenlig.

– Kompetansen på utvikling sitter hos bransjens utviklere og innovatører – ikke hos det offentlige. Vi trenger tydelige krav til nasjonale standarder, men det bør ikke ligge til et direktorat alene å utrede og foreslå detaljerte spesifikasjoner i leveranser som skal svare ut fremtidens behov innen e-helse, sier Randeberg.

Digital sikkerhet i fare


Forvaltning av helsedata faller inn under nasjonal kritisk infrastruktur. Datasikkerhet for den enkelte pasient er svært viktig, men i tillegg må man se hvordan et digitalisert helsevesen også er en del av det internasjonale trusselbildet mot Norge som nasjon.

– Vi trenger en tydeligere presisering av IT-sikkerhet i loven. Kravet til sikkerhet, lagringsløsninger og lokalisering av lagret data mm, burde vært omtalt i proposisjonen. I en ny høringsrunde om denne loven må dette området legges mer vekt, sier Randeberg.

Se Teknas høringsnotat om ny E-helse love, sendt til Stortingets helse- og omsorgskomité 

Les også