Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en finger som peker på forskjellige symboler som svever i luften
Tekna er skeptiske til den nye etterretningsloven

Aktuelt

Advarer mot ny etterretningstjenestelov

Publisert: 11. juni 2020

Tekna er svært skeptisk til den nye etterretningstjenesteloven, som vedtas på Stortinget 11.juni. - Innsamlingen av data er ikke målrettet. Dette gjelder deg, meg og oss alle, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Randeberg er overrasket over den raske behandlingen den omfattende loven har hatt i Stortinget. - Etterretningstjenesteloven innebærer teknologisk sett å bygge en infrastruktur som muliggjør en nærmest total overvåking av befolkningen. Det er alvorlig, sier Randeberg.  

Lovforslaget som har fått bred støtte i Stortinget gir etterretningstjenesten rett til å overvåke digital kommunikasjon  – såkalte metadata – i 18 måneder. 

Omfattende overvåkning

- Tekna er svært skeptiske til loven. I praksis dreier dette seg om å overvåke det aller meste vi gjør på internett. E-tjenesten vil ikke se selve meldingene, bildene og filene, men de vil kunne se hvem som kommuniserte med hvem, når og hvor lenge, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. 

Randeberg mener at overvåkningen er så omfattende at det av sikkerhetshensyn også bygges inn en mekanisme for hurtig å avvikle systemet og slette innhentende data i en situasjon hvor det er fare for at systemet faller i feil hender. 

Loven går for langt 

Hun understreker at e-tjenesten  gode rammer og moderne verktøy for å fungere effektivt i det digitale rom, men Randeberg er bekymret for at den nye loven blir for omfattende. 

 Digitale trusler er grenseoverskridende, og vi trenger en sterk utenlandsetterretning. Men basert på teknologiske, etiske og samfunnsmessige vurderinger, mener vi at den foreslåtte løsningen går for langt. Potensielle kostnader, risiko og negative samfunnseffekter blir for store til at målet kan forsvare middelet, sier Randeberg. 

Dersom loven likevel blir vedtatt, peker Randeberg  tre ting som må på plass for å sikre at loven skal fungere etter hensikten.   

  • EOS-utvalget må gis tilstrekkelige ressurser og teknologisk kompetanse til å følge opp en mer omfattende tilsynsrolle.  

  • Det må bygges inn en mekanisme for hurtig å avvikle systemet og slette innhentende data i en situasjon der det er fare for at systemet faller i feil hender. 

  • Loven  bør evalueres etter to år  for å se om den fungerer etter hensikten. 

Ikke angreknapp 

Tekna-presidenten mener det er nå vi må sette begrensningene for omfattende overvåking av folks privatliv.  

- Intensjonen er god, men vi må ta inn over oss en viktig historisk lærdom: Teknologisk utvikling kommer ikke med en angreknapp. Systemer som først er tatt i bruk, og som gir eieren makt og muligheter, er vanskelige å slå av. Derfor er det nå, før systemet er laget, vi må vurdere om vi virkelig ønsker å gjøre det mulig med en slik omfattende digital overvåkning av den norske befolkningen, sier Randeberg. 

Hun er også bekymret for manglende sikkerhetskompetanse i Norge, og mener vi må trå varsomt før vi iverksetter lover vi ikke ser konsekvensene av.  

- Det er allerede i dag stor mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge. Vi stiller derfor spørsmålet om vi, både teknologisk og på samfunnsnivå, er sikre på at et slikt system vil gjøre oss tryggere, og ikke snarere mer sårbare, sier hun. 

Bli med i Tekna Big Data

Tekna Big Data er nettverket for deg som har en faglig interesse for stordata, kunstig intelligens, tingenes internett, industri 4.0 og relaterte fagfelt.

Illustrasjonsbilde av en stor by med motorvei hvor mange symboler og linjer er tegnet i luften over for å symbolisere internett og dataflyt

Les også