Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 77 treff
 1. Crowdfunding eller folkefinansiering?

  ...eller deler noe der. På norsk heter det nå folkefinansiering etter at tidsskriftet Magma valgte det som ... crowdfunding. Folkefinansiering … John M. Raaheim Crowdfunding eller folkefinansiering? crowfunding,egen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 21. nov. 2016
 2. Finansiering for gründere - Hvilke muligheter har du?

  40715 Finansiering for gründere - Hvilke muligheter har du? Har du en idé i magen eller en allerede etablert ... etablert oppstartsbedrift og trenger finansieringsstøtte for å realisere eller videreutvikle ideen din

  Kurs Streaming 13. okt. kl. 19:00–20:30
 3. Gjennomslag for økt forskningsfinansiering

  Gjennomslag for økt forskningsfinansiering Regjeringen har varslet at man vil trappe opp basisbevilgningene ... gleder Tekna, som har bedt om en økning i basisfinansieringen til instituttene til minimum 25 prosent.

  Artikkel 4. okt. 2018
 4. CCS-vedtak: En god begynnelse, men anlegg to må på plass

  ...eller Fortum Oslo Varme som kommer opp med finansieringen. Vi vil arbeide for at Stortinget forbedrer ... forbedrer den statlige delen av finansieringen gjennom budsjettbehandlingen i høst. Det gir ingen mening at ...

  Artikkel Aktuelt 21. sep. 2020
 5. grønne penger

  Mette Meinert Bærekraftig økonomi - grønne penger Grønne penger – hvordan ... Danske bank med bærekraftige investeringer og finansieringer v/ Thomas J. Fladby, Senior ESG Specialist...

  Artikkel Forskningsbloggen 17. apr. 2020 Streaming
 6. Teknas politikk om høyere utdanning og forskning

  ...offentlige utdanningssystemet – grunnmuren vår Finansiering av høyere utdanning og forskning Driftsmidler ... valg, og en forutsigbar og tilstrekkelig basisfinansiering. Utdanning av gode kandidater ved universiteter...

  Artikkel 18. feb. 2020
 7. Vekst innen bioteknologi

  Nærings- og handelsdepartementet er de største finansieringskildene og står for henholdsvis 2 806 mill. og 1 ... virkemiddelapparatet kan deles inn i seks hovedgrupper: Finansiering Nettverk Kompetanse Rådgivning Profilering og...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 14. aug. 2012
 8. Vann og sanitær i utviklingssamarbeid

  ...systemforvalter Vann og sanitær i utviklingssamarbeid Vann og sanitær i utviklingssamarbeid: ... sanitær innen utviklingssamarbeid og multilateral finansiering. Eksempler på V&S-teknologi som som har lykkes...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. okt. 2012 Streaming
 9. Grønt skifte betyr endring og grønne Startups

  ...av jordboere. bærekraft,Bærekraftig utvikling,finansiering,Grønt skifte,innovasjon,sirkulær økonomi,Startups ... ha en oversikt over flere muligheter nær deg. Finansiering av Startups Både Innovasjon Norge og altinn...

  Artikkel Ledelsesbloggen 30. apr. 2019
 10. Norsk romfart – Cutting Edge 2017

  Tekna har tro på at Norge fortsatt kan ta en posisjon innen romfart og inviterer til ... Hvordan får vi til økt kompetanse, flere studier, finansiering av prosjekter? Konkret ble det lagt frem en...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 26. sep. 2017 Streaming
 11. Fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring

  Regjeringen har prioritert riktig ved å videreføre finansieringen av karbonfangstprosjektene til Norcem Cement ... Stortinget må be regjeringen avklare hvordan økt finansieringsbehov ved FEED-prosjektet/forprosjektet ved Klemetsrud...

  Artikkel 22. mai 2019
 12. Permitterte kan studere

  Nå kan du studere selv om du er permittert Lise Lyngsnes Randeberg er fornøyd med at ... dessverre ikke studenter eller andre som har finansiering fra Statens Lånekasse. Det er gjort generelt...

  Artikkel 30. apr. 2020
 13. Leder i Tekna Klima om CCS-satsing

  ...klimaforsker, mener begge anlegg burde fått full finansiering. Regjeringens klarsignal for å gjennomføre karbonfangst ... Stortinget forbedrer den statlige delen av finansieringen til Klemetsrudanlegget gjennom budsjettbehandlingen...

  Artikkel Tekna Magasinet 22. sep. 2020
 14. Tar til ordet for å åpne opp laboratorier

  Statsråd Henrik Asheim i møte med Akademikerne, Unio og LO for å diskutere ... overskrides, fremdriftsplaner ryker og at ekstern tilleggsfinansiering kan settes på spill. Praktiske løsninger...

  Artikkel 3. apr. 2020
 15. Delingsøkonomi, effektiv ressursbruk og grunnleggende verdier

  ...avgifter skal sikre offentlige inntekter til finansiering av fellesgoder. I en utbredt delingsøkonomi ... samarbeidspartnere blir bedre. Finansiering av gode ideer gjennom folkefinansiering , som også er en del av...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. mars 2017
 16. Digitaliseringskonferansen 2012

  ...samtidig som det skal være styring, organisering og finansiering av fellesløsningene. Og i bunnen av alt dette ... man unngå ved å lære av andres erfaring? For finansieringens del ble det sagt at det var bedre med en forutsigbar...

  Artikkel IKT-bloggen 13. juni 2012
 17. Tromsø på rett spor

  ...bedriften investere i en egen produksjonsfabrikk. Finansiering og drift av NAMAB NAMAB ble bygget på initiativ ... som så behovet og startet arbeidet med å få finansiering til prosesseringsanlegget. Nofima hadde ikke...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 19. jan. 2015
 18. Søk om masterstipend

  ...kunne få stipend. Stipend vil ikke bli gitt til: Finansiering av ordinære studier eller kurstilbud som gir ... formål Samlet budsjett med spesifisering av finansieringskilder Fullstendig navneliste for alle medlemmer...

  Tema
 19. Nasjonal transportplan på vei inn i sila?

  Øystein Olsen Nasjonal transportplan på vei inn i sila? Raskere planprosesser trengs. ... avgjørende med en langsiktig og forutsigbar finansiering. Fra "store hårete mål" til "stykkevis og delt"...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 29. feb. 2012
 20. Hva er Fagerbergutvalget

  Fagerbergutvalget følger opp forrige forskningsmelding, og gir et innspill til den neste. ... Mandatet ga også utvalget i oppdrag å se på finansiering og rekruttering. Fagerbergutvalget har svart...

  Artikkel Forskningsbloggen 11. juli 2011
 21. - Alle må ha råd til å studere

  Nyheter om Koronaviruset og hvordan det påvirker studiehverdagen får du på våre ... studenter, fordi vi ikke klarer å sikre finansieringsordninger som gir oss råd til mat og et sted å bo...

  Artikkel 19. mars 2020
 22. Sol og vind, veien framover

  ...grove trekk er i ferd med å bli ferdig tegnet. Finansiering Fra min tid i Teknas program for «Renere produksjon» ... enkelte markeder vil det være behov for nye finansieringsmodeller. Slike utvikles stadig. Denne referansen...

  Artikkel Energibloggen 2. des. 2015
 23. Ønsker ikke utvidelse av permitterngsperioden

  - Dagens ordning med 30 uker er allerede lang og omfattende, sier Tekna-president Lise Lyngsnes ... oktober, må kombineres med ytterligere arbeidsgiverfinansiering fra 26 uker. Dette er også i tråd med...

  Artikkel Aktuelt 16. juni 2020
 24. Sterkt Tekna-fokus på høyere utdanning

  ...forventninger om at loven må sikre at vi får et godt finansieringssystem for etter- og videreutdanning ved våre universiteter ... utdanning. Tekna har flere innspill hva gjelder finansiering av sektoren og vil særlig trekke frem følgende:...

  Artikkel 5. juni 2020
 25. Tekna om kompetansereformen: - Bare en begynnelse

  Tekna om kompetansereformen: - Bare en begynnelse - Kompetansereformen er i stor grad en videreføring ... man neste vår kan komme opp med en bedre finansieringsordning for tilbudet i regi av UH-sektoren, sier...

  Artikkel 23. apr. 2020