Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
- Vi i Tekna stilte spørsmål til statsråd Asheim om konkurranseutsetting av forskningsmidler har gått for langt, og om denne ordningen er bærekraftig, sier Esaiassen.

Politisk

Vil ha forskningsfinansieringen under lupen

Publisert: 2. juni 2021

Tekna deltok tirsdag på Kunnskapsdepartementets innspillsmøte om forskning og høyere utdanning. – Vi trenger stabil finansiering over tid. I dag er ressursbruken på søknader for stor, sett opp mot de muligheter som ligger for uttelling, sier hovedstyremedlem i Tekna Margrethe Esaiassen.

Kunnskapsdepartementet har denne våren invitert sentrale aktører fra UH-sektoren, instituttene og næringslivet til regionale innspillsmøter til Langtidsplanen for Forskning og høyere utdanning (LTP), og Tekna ved Margrethe Esaiassen var blant deltakerne. Planen revideres annet hvert år, og fristen for skriftlige innspill til planene som legges frem i 2022 er i september.

- Vi i Tekna stilte spørsmål til statsråd Asheim om konkurranseutsetting av forskningsmidler har gått for langt, og om denne ordningen er bærekraftig, sier Esaiassen.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Må balansere basisfinansiering og ekstern finansiering

Hun mener at Langtidsplanen bør ha en plan for å sikre god balanse mellom basisfinansiering og ekstern finansiering.

- Tanken bak konkurranseutsetting var at de beste skulle få finansiering. Det tar gjerne 2-3 månedsverk å skrive en prosjektsøknad, og det er i dag er under 10 prosent av de omsøkte frie prosjektene som får tilslag. Det er dermed mye forskningskapasitet bundet opp til søknadsskriving i stedet for forskning, og mange utmerkede søknader blir ikke finansiert, sier hun.

Esaiassen mener vi nå bør diskutere hvor vi bør ha knekkpunktet, altså hvor stor del av forskningsfinansieringen som bør være konkurranseutsatt.

- Kan vi finne løsninger slik at flere av de gode prosjektsøknadene innvilges? Bør 10 prosent bli til 30 prosent? Kan vi effektivisere forskningen gjennom å frigjøre forskernes tid til – nettopp forskning, sier hun. 

- Løft både frem spissene og bredden!

Esaiassen påpekte i møtet også viktigheten av både og løfte fram de fremste, men også bredden i forskningen.

- Det snakkes mye om viktigheten av «excellente miljøer», spissene. De er viktige.  Men vi trenger også «arbeidshestene», bredden, de som ikke blir Nobelprisvinnere, men som også driver forskning som fører samfunnet stadig framover. Disse arbeidshestene er gjerne de som bidrar med kunnskap vi bruker i politiske beslutninger, og til samfunnsutvikling for øvrig, sier hun.

Statsråden har varslet en ny gjennomgang av finansieringen av UH-sektoren. Tekna er derfor svært opptatt av at vi raskt avklarer hvordan en ny finansieringsmodell skal være og legger denne til grunn når man legger frem en ny LTP i 2022.

- Vi og våre medlemmer ser fram til å bidra på bærekraftige og gode måter. Tekna har hatt en grundig prosess internt, der både sentrale tillitsvalgte og fagmiljøer har vært involvert. Nå vil vi også bidra med våre skriftlige innspill inn mot høringsfristen til høsten, sier Esaiassen.

 

 

 

 

Les også