Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Innspill til representantforslag om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

Publisert: 29. jan. 2024

Etterslepet i vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet for vann og avløp er godt kjent. Dette fører til store kostnader ved ledningsbrudd og lokale og regionale miljøkonsekvenser.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Innspill til representantforslag om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren (pdf)
Sendt til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Forslaget krever evaluering av finansieringsmodeller, med fokus på klimaendringer og overbelastning av vann- og avløpsnett.

  • Økt belastning på systemene og behov for oppgraderinger gir behov for sterkere finansiering, men representantforslaget inkluderer ikke statlig medfinansiering.

  • Tekna støtter forslaget om lengre avskrivingstid og alternative renter, men advarer mot å belaste fremtidige generasjoner.

  • Insentivordninger for samarbeid i større enheter er støttet av Tekna, som også understreker behovet for sterke fagmiljøer.

  • Staten bør bidra økonomisk for opprustning av vann- og avløpssektoren, uavhengig av styringsnivå, ifølge Tekna.

  • Fagpersonmangel i mindre kommuner og behov for kvalifisert bestillerkompetanse kan føre til feilinvesteringer.

  • Tekna mener staten og kommunene må samarbeide og følge opp vann- og avløpsutfordringene gjennom en nasjonal handlingsplan.

  • Regjeringen bør tilpasse EUs avløpsdirektiv til norske forhold for å unngå feilinvesteringer basert på ikke-optimale regelverk.

 
 

Relaterte bærekraftsmål

Les også