Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 83 treff
 1. Crowdfunding eller folkefinansiering?

  ...eller deler noe der. På norsk heter det nå folkefinansiering etter at tidsskriftet Magma valgte det som ... crowdfunding. Folkefinansiering … John M. Raaheim Crowdfunding eller folkefinansiering? crowfunding,egen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 21. nov. 2016
 2. Finansiering for gründere - Hvilke muligheter har du?

  ...oktober 19:00. Opptaket kan også sees i etterkant. Finansiering for gründere - Hvilke muligheter har du? Har ... allerede etablert oppstartsbedrift og trenger finansieringsstøtte for å realisere eller videreutvikle ideen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 13. okt. 2020 Streaming
 3. Gjennomslag for økt forskningsfinansiering

  Gjennomslag for økt forskningsfinansiering Regjeringen har varslet at man vil trappe opp basisbevilgningene ... gleder Tekna, som har bedt om en økning i basisfinansieringen til instituttene til minimum 25 prosent.

  Artikkel 4. okt. 2018
 4. Et skråblikk på velferdsstaten

  40946 Et skråblikk på velferdsstaten En innholdsrik og faktabasert gjennomgang ... fortelle oss om velferdsstaten Norge; omfanget, finansieringen, utfordringene, brukerne, helseforløp, utenforskap

  Kurs 24. nov. kl. 11:00–12:30
 5. ITS Konferansen 2020

  40929 ITS Konferansen 2020 I løpet av de 10 siste årene har transportsektoren vært ... starter med det politiske nivået før vi ser på finansiering, regulering, innkjøpsordninger og industri -

  Kurs 8. des. kl. 10:00–15:00
 6. Fornøyd med videreføring av bransjeprogram

  ...underfinansiert, sier Randeberg. Trenger ny finansieringsordning for etter- og videreutdanning Et påfyll ... regjeringen kommer opp med en mer helhetlig finansieringsordning av etter- og videreutdanning som ikke baserer...

  Artikkel Aktuelt 7. okt. 2020
 7. CCS-vedtak: En god begynnelse, men anlegg to må på plass

  ...eller Fortum Oslo Varme som kommer opp med finansieringen. Vi vil arbeide for at Stortinget forbedrer ... forbedrer den statlige delen av finansieringen gjennom budsjettbehandlingen i høst. Det gir ingen mening at ...

  Artikkel Aktuelt 21. sep. 2020
 8. grønne penger

  Mette Meinert Bærekraftig økonomi - grønne penger Grønne penger – hvordan ... Danske bank med bærekraftige investeringer og finansieringer v/ Thomas J. Fladby, Senior ESG Specialist...

  Artikkel Forskningsbloggen 17. apr. 2020 Streaming
 9. Vekst innen bioteknologi

  Nærings- og handelsdepartementet er de største finansieringskildene og står for henholdsvis 2 806 mill. og 1 ... virkemiddelapparatet kan deles inn i seks hovedgrupper: Finansiering Nettverk Kompetanse Rådgivning Profilering og...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 14. aug. 2012
 10. Teknas politikk om høyere utdanning og forskning

  ...offentlige utdanningssystemet – grunnmuren vår Finansiering av høyere utdanning og forskning Driftsmidler ... valg, og en forutsigbar og tilstrekkelig basisfinansiering. Utdanning av gode kandidater ved universiteter...

  Artikkel 18. feb. 2020
 11. Vann og sanitær i utviklingssamarbeid

  ...systemforvalter Vann og sanitær i utviklingssamarbeid Vann og sanitær i utviklingssamarbeid: ... sanitær innen utviklingssamarbeid og multilateral finansiering. Eksempler på V&S-teknologi som som har lykkes...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. okt. 2012 Streaming
 12. Bransjeprogrammer

  – Å bygge på den avanserte kompetansen vi har er en svært god investering for ... Randeberg. Midlene bør dessuten ikke kun gå til finansiering av studieplasser. Det er et stort behov for...

  Artikkel Aktuelt 6. okt. 2020
 13. Grønt skifte betyr endring og grønne Startups

  ...av jordboere. bærekraft,Bærekraftig utvikling,finansiering,Grønt skifte,innovasjon,sirkulær økonomi,Startups ... ha en oversikt over flere muligheter nær deg. Finansiering av Startups Både Innovasjon Norge og altinn...

  Artikkel Ledelsesbloggen 30. apr. 2019
 14. Norsk romfart – Cutting Edge 2017

  Tekna har tro på at Norge fortsatt kan ta en posisjon innen romfart og inviterer til ... Hvordan får vi til økt kompetanse, flere studier, finansiering av prosjekter? Konkret ble det lagt frem en...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 26. sep. 2017 Streaming
 15. Fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring

  Regjeringen har prioritert riktig ved å videreføre finansieringen av karbonfangstprosjektene til Norcem Cement ... Stortinget må be regjeringen avklare hvordan økt finansieringsbehov ved FEED-prosjektet/forprosjektet ved Klemetsrud...

  Artikkel 22. mai 2019
 16. Permitterte kan studere

  Nå kan du studere selv om du er permittert Lise Lyngsnes Randeberg er fornøyd med at ... dessverre ikke studenter eller andre som har finansiering fra Statens Lånekasse. Det er gjort generelt...

  Artikkel 30. apr. 2020
 17. Tar til ordet for å åpne opp laboratorier

  Statsråd Henrik Asheim i møte med Akademikerne, Unio og LO for å diskutere ... overskrides, fremdriftsplaner ryker og at ekstern tilleggsfinansiering kan settes på spill. Praktiske løsninger...

  Artikkel 3. apr. 2020
 18. Leder i Tekna Klima om CCS-satsing

  ...klimaforsker, mener begge anlegg burde fått full finansiering. Regjeringens klarsignal for å gjennomføre karbonfangst ... Stortinget forbedrer den statlige delen av finansieringen til Klemetsrudanlegget gjennom budsjettbehandlingen...

  Artikkel Tekna Magasinet 22. sep. 2020
 19. Delingsøkonomi, effektiv ressursbruk og grunnleggende verdier

  ...avgifter skal sikre offentlige inntekter til finansiering av fellesgoder. I en utbredt delingsøkonomi ... samarbeidspartnere blir bedre. Finansiering av gode ideer gjennom folkefinansiering , som også er en del av...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. mars 2017
 20. Digitaliseringskonferansen 2012

  ...samtidig som det skal være styring, organisering og finansiering av fellesløsningene. Og i bunnen av alt dette ... man unngå ved å lære av andres erfaring? For finansieringens del ble det sagt at det var bedre med en forutsigbar...

  Artikkel IKT-bloggen 13. juni 2012
 21. Tromsø på rett spor

  ...bedriften investere i en egen produksjonsfabrikk. Finansiering og drift av NAMAB NAMAB ble bygget på initiativ ... som så behovet og startet arbeidet med å få finansiering til prosesseringsanlegget. Nofima hadde ikke...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 19. jan. 2015
 22. Søk om masterstipend

  ...kunne få stipend. Stipend vil ikke bli gitt til: Finansiering av ordinære studier eller kurstilbud som gir ... formål Samlet budsjett med spesifisering av finansieringskilder Fullstendig navneliste for alle medlemmer...

  Tema
 23. Nasjonal transportplan på vei inn i sila?

  Øystein Olsen Nasjonal transportplan på vei inn i sila? Raskere planprosesser trengs. ... avgjørende med en langsiktig og forutsigbar finansiering. Fra "store hårete mål" til "stykkevis og delt"...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 29. feb. 2012
 24. Hva er Fagerbergutvalget

  Fagerbergutvalget følger opp forrige forskningsmelding, og gir et innspill til den neste. ... Mandatet ga også utvalget i oppdrag å se på finansiering og rekruttering. Fagerbergutvalget har svart...

  Artikkel Forskningsbloggen 11. juli 2011
 25. - Alle må ha råd til å studere

  Nyheter om Koronaviruset og hvordan det påvirker studiehverdagen får du på våre ... studenter, fordi vi ikke klarer å sikre finansieringsordninger som gir oss råd til mat og et sted å bo...

  Artikkel 19. mars 2020