Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 67 treff
 1. Vannetikk og føre-var prinsippet

  M. Raaheim Vannetikk og føre-var prinsippet Vannetikk og føre-var prinsippet hører sammen. Hvilke kostnader ... kostnader vil vi ta for å være føre-var i drikkevannsforsyning og i møte med flommer i vassdrag? ansvar...

  Artikkel Ledelsesbloggen 5. sep. 2019
 2. Etisk refleksjon og føre-var-prinsippet

  ...refleksjon og føre-var-prinsippet Når kan og bør vi introdusere etisk refleksjon og føre-var-prinsippet? Teknologisk ... Bærekraftig utvikling,etikk,etisk refleksjon,føre var-prinsippet,Hans Jonas, Ledelsesbloggen Etikk i omgang...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. mai 2019
 3. Fallskjermkurs med Tekna

  Flyplass ved Tønsberg. OBS! Les kursinformasjonen nøye før du melder deg på! Lyst til å hoppe i fallskjerm? ... Modul 2 og 3 kan du ta senere på egenhånd. Du må gjennomføre Modul 1 for å kunne hoppe i fallskjerm alene

  Kurs 5.–8. juli
 4. Oljevirksomhet i Barentshavet og ta klimautfordringene på alvor. Invitasjon til refleksjon

  ...etter olje, spesielt i Lofoten og Barentshavet, var hett tema under valgkampen i sommer og tidligere ... klima,etikk og teknologi,etisk refleksjon,føre var-prinsippet,klima,klimaetikk,klimalogikker,olje,olje...

  Artikkel Ledelsesbloggen 17. okt. 2017
 5. Katastrofer og etisk refleksjon

  Bhopal,Chernobyl,etikk,etisk refleksjon,føre var-prinsippet,global oppvarming,Holocaust,ingeniørarbeid ... dag. Mange var samlet i kirkene, som raste sammen, og de døde der. Var dette Guds vilje? Var det forvarsel...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. juni 2019
 6. Aquagen ser muligheter med CRISPR

  ...hvor utvilsomt både kunnskapsnivået og teknologien var mye mer begrenset enn det den er i dag. Noe overraskende ... Biologisk krigføring Hvordan vekter dere føre-var prinsippet opp mot potensielle store fremskritt vi kan...

  Artikkel 4. mars 2019
 7. Nå kan du gå på politisk kafé i Tekna

  ...første møte i Ingeniørenes hus nylig der temaet var livslang læring. Styremedlem i Tekna Oslo avdeling ... avdelinger følger etter, sier Bjerke. Ambisjonen er å videreføre dette to-tre ganger i året. Hvem betaler: Hvem...

  Artikkel Tekna Magasinet 29. aug. 2019
 8. Teknas visepresident: Bærekraft handler også om kompetanse og den norske modellen

  ...norske modellen Teknas visepresident Vidar Hansen var en av de som ga innspill til bærekraftminister Nikolai ... oppnå FNs bærekraftsmål. Arbeidsliv Visepresidenten var spesielt opptatt av det arbeidet Tekna gjør mot arbeidslivsfeltet...

  Artikkel 17. sep. 2020
 9. Kutt byråkratiet! Men hvem skal ut?

  ...latteren? Max Weber lo ikke. Max Weber (1864-1920) var tysk sosiolog og trolig den første som tok for seg ... oppgaver på en rasjonell og effektiv måte. Kjennetegn var skriftlig saksbehandling, klart definert arbeids-...

  Artikkel Ledelsesbloggen 26. sep. 2015
 10. Mot et digitalt klasseskille?

  ...fortsatt gi oss demokratiske utfordringer. Føre-var-prinsippet bør gjelde også her. Idealister har tatt ... Men refleksjon bør også omfatte verdier vi må ta vare på i samfunn vi skal leve i. Hvordan kan vi gi teknologisk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. mai 2019
 11. Ta vare på åndsverkene dine

  ...skrevet, bildene og videoene dine, alt dette er i prinsippet åndsverk. Er det blitt til som en del av jobben ... som er ditt og som du kan ta … John M. Raaheim Ta vare på åndsverkene dine åndsverk,åndsverklov,åndsverkslov...

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. okt. 2017
 12. Retten til å gjøre informerte valg

  ...forskningsprosjekt gjennom GENEinnovate. Føre-var prinsippet -Det er mye vi fortsatt ikke vet om effekter ... Derfor må føre-var prinsippet ligge til grunn inntil vi har mer kunnskap. Føre-var prinsippet betyr ikke...

  Artikkel 22. feb. 2019
 13. Regjeringen vil kjempe for fiskehelsebiologene

  ...et myndighetene nå går klart ut og forsvarer prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig ... alt som er mulig for å forsvare dette viktige prinsippet. Fiskehelsebiologene spiller en meget viktig...

  Artikkel 13. des. 2018
 14. Klimaendring og demokrati

  ...den skulle brenne ned. Jeg opererer etter prinsippetføre var”. Jeg tror det er klokt. Jeg observerer ... over at de ikke vil bli gjenvalgt om de skulle gjennomføre de endringene som strategiene vil kreve. De respekterer...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 22. des. 2011
 15. Bompengeetikk og etisk refleksjon

  ...tidlig på 1700-tallet. Transport av sølv fra gruvene var en driver da. Veier bør i dag finansieres over skatteseddelen ... Næringslivet rundt om i landet er avhengig av effektiv varetransport. Vi må sikre Norges konkurransevne. Vi må ha...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. juni 2019
 16. Student, egen virksomhet og videre karriere

  Tekna-student, snart ferdig med studiene? Da kan du i prinsippet tenke: Skal jeg søke jobb eller søke oppdrag ... arbeidsmarked,kunstig intelligens,nettverk,personlig merkevare,student, Ledelsesbloggen Er du Tekna-student,...

  Artikkel Ledelsesbloggen 28. mars 2017
 17. Mekanisk avtrekksventilasjon

  ...kom som erstatning for naturlig ventilasjon, og var den vanligste løsningen for nye boliger – spesielt ... spesielt boligblokker – fram til 2007. Prinsippet for mekanisk avtrekksventilasjon er å tilføre frisk luft...

  Artikkel Byggbloggen 4. jan. 2021
 18. Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi

  ...arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som tidligere var utenkelig. Det er avgjørende at den videre utviklingen ... og være basert på oppdatert kunnskap og føre var-prinsippet. De tre største utslippskildene i Norge er...

  Artikkel 18. feb. 2020
 19. Klimaetikk – Spørsmål vi bør stille oss?

  FNs klimapanel har lagt frem en ny rapport som beskriver konsekvensene av klimaendringene. ... Hva gjør vi i så fall? Støtter vi oss til føre-var-prinsippet eller? Teknas etiske råd har samlet bakgrunnskunnskap...

  Artikkel Ledelsesbloggen 4. apr. 2014
 20. Er CRISPR løsningen på oppdrettsnæringens miljøproblem?

  ...genmodifiserte organismer produsert med CRISPR-teknologi kan føre til genetisk forurensing av ville arter. Ved å krysse ... i de egentlige problemene, og som i tillegg kan føre til alvorlige miljøeffekter. Oppdrettslaksen rømmer...

  Artikkel 22. feb. 2019
 21. Ledelse og etisk refleksjon

  ...i samfunnet. Føre-var-prinsippet, som av mange oppfattes som et god etisk prinsipp, var tidligere i vår ... tid knyttet til miljøutfordringer. Lenger tilbake var betydningen å utøve et godt hushold med tanke på...

  Artikkel Ledelsesbloggen 1. okt. 2013
 22. Etisk refleksjon rundt artsmangfold

  FNs naturpanel frem enn rapport der hovedbudskapet var at menneskelig aktivitet truer eksistensen til en ... internasjonale rødlista. De klarer ikke å tilpasse seg. Vi var med andre ord, ifølge Naturpanelet, kommet dit den...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. sep. 2019
 23. Etablere egen virksomhet med NAV

  men du bør uansett ha god kontakt med ditt NAV før du … John M. Raaheim Etablere egen virksomhet med ... men du bør uansett ha god kontakt med ditt NAV før du går i gang og også underveis. NAVs egen fremstilling...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. juli 2016
 24. Gjennomslag i regjeringsplattformen!

  ...utdanningsinstitusjoner, med vekt på praksis. Fullføre innfasing av 11 måneders studiestøtte. Legge til ... store forventninger, og er spent på hva denne vil føre frem til. 11. måneder studiestøtte – bra! Et av...

  Artikkel 18. jan. 2019
 25. Vi må undersøke om CRISPR kan bidra til å mette flere folk med fisk og redusere fotavtrykket til fôrbransjen

  ...oss selv og skal være helt trygge på nye råvarer før vi implementerer dem i produksjon av fôr. Men en ... vekter dere føre-var-prinsippet opp mot fremskrittene som du nevner nå? – Føre-var-prinsippet er et grunnleggende...

  Artikkel 4. mars 2019