Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung kvinne på kontor
Litt egeninnsats kan gi gode resultater

Råd og tips

3 tips til en bedre lønnsutvikling

Publisert: 29. juni 2022

Akademikernes avtale i staten er gunstig for deg, men den krever mer av deg selv for at du skal få en best mulig uttelling.

Akademikernes avtale i staten sørger for at lønnsutviklingen skal skje på den enkelte arbeidsplass. Dette har gitt en god uttelling for Tekna-medlemmene. Det krever litt mer innsats av deg selv. , Her får du 3 tips til hvordan du går frem for å sikre deg en best mulig lønnsutvikling i de lokale, kollektive forhandlingene på din arbeidsplass.

Før Akademikernes avtale i 2016, ble nesten alle lønnstillegg i staten gitt sentralt som tillegg på lønnstabellen. Kun 17 prosent av potten gikk til lokale forhandlinger i perioden 2005-2015.

På den tiden hadde også oppgjørene en lavtlønnsprofil, slik at tilleggene prosentvis ble vesentlig større for de med lavere lønn. Dette har vært lite gunstig for grupper med høyere utdanning. Grafen illustrerer hvor lav prosentvis økning det var på de høyere lønnstrinnene, der man stort sett finner Teknas medlemmer.

For Akademikerne var det viktig å få gjennomslag for prinsippet om lokale, kollektive lønnsforhandlinger, og det var en stor seier da man i 2016 fikk gjennomslag for at alle pengene skal fordeles i den enkelte virksomheten. Dette gjør det mulig å ta lokale hensyn både for å beholde nødvendig kompetanse og for å løfte grupper som har hengt etter lønnsmessig. Man kan også gi lønnsjustering basert på den enkeltes kompetanse og innsats. 

Graf viser Prosentvis lønnsøkning fordelt på lønnstrinn 2005-2015
Prosentvis lønnsøkning fordelt på lønnstrinn 2005-2015

Du må selv gjøre en innsats 

I forhandlingene mellom de lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver vil de vurdere både de argumentene som går på forhold ved virksomheten, det som angår Tekna-gruppen som helhet, og det som angår den enkelte medarbeider. 

Det er derfor helt essensielt at både tillitsvalgte og leder sitter på all informasjonen du anser som relevant om din egen kompetanse og innsats. Det de ikke vet, kan de heller ikke ta hensyn til når potten skal fordeles.  

Dette er vår huskeliste til deg før de lokale forhandlingene starter: 

1. Forberedt deg godt

 

Ikke ta for gitt at sjefen din vet hva du gjør, og hvilken innsats du legger ned i jobben! Derfor er det viktig at du dokumenterer innsatsen din. 

 Har du tatt på deg ekstra ansvar/oppgaver? 

Har du deltatt på kompetansegivende kurs, eller på annen måte tilegnet deg ny kompetanse som er relevant for jobben du gjør? 

Er du involvert i oppgaver eller prosjekter av kritisk viktighet for virksomheten? 

Har du vist spesielt initiativ eller funnet nye løsninger på problemer? 

Konkretiser mest mulig med eksempler på alle punkter. 

2. Gjennomfør lønnssamtale 

Arbeidsgiver skal tilby deg lønnssamtale hvert år. (Se hovedtariffavtalen § 5). Vi anbefaler at du gjennomfører dette hvert år. En lønnssamtale er ikke det samme som lønnsforhandlinger, og det er viktig at du har den før lederen skal sende inn sitt krav til de lokale forhandlingene, slik at du får lagt frem argumentene dine i tide. 

Teknas inntrykk er at de som gjennomfører lønnssamtale har større sjanse til å bli prioritert i lønnsoppgjøret. 

Les mer om lønnssamtalen her

Du kan også bruke også de årlige medarbeidersamtalene til å fortelle lederen din om din innsats og dine resultater. 

 3. Send inn krav til din lokale tillitsvalgte 

Snakk først med din tillitsvalgte. De vet mer enn medlemmene om lønnsnivået hos dere, og hva ledelsen legger vekt på. 

Når du skriver kravet ditt, kan du føre opp det du mener er viktigst av din egen dokumenterte innsats. Hold deg til saklige argumenter (gjerne 3-4) og hold deg under en A4-side. Husk at noen skal lese alle kravene som blir sendt inn. 

Ta utgangspunkt i den lokale lønnspolitikken og virksomhetens mål, når du skriver begrunnelsen din, slik at den er mest mulig relevant. 

Du får kravskjema av din lokale tillitsvalgte. 

Les også