Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Inviterer til diskusjon: – Vi håper å se mange vanlige Tekna-medlemmer fremover på den nye arenaen vår Politisk kafé, sier en av initiativtakerne Frøydis Bjerke, som sitter i styret i Tekna Oslo avdeling.

Nå kan du gå på politisk kafé i Tekna

Hvordan engasjere vanlige Tekna-medlemmer til å diskutere lønns- og interessepolitikk, fagforeningspolitikk og samfunnspolitikk? Tekna Oslo avdeling håper på suksess med sin «Politisk kafé», som holdt sitt første møte i Ingeniørenes hus nylig der temaet var livslang læring.

Styremedlem i Tekna Oslo avdeling, Frøydis Bjerke ønsket velkommen til avdelingens første politiske kafé, i Ingeniørenes hus 28. august.

– Ambisjonen er å engasjere vanlige Tekna-medlemmer til å diskutere lønns- og interessepolitikk, fagforeningspolitikk, og samfunnspolitikk i en uformell setting. Hun kalte det en historisk hendelse. Om bakgrunnen forteller hun at mange har savnet arenaer for foreningspolitiske debatter utenom Representantskapsmøtet. Det holdes bare annet hvert år, med deltakelser fra vel 200 valgte representantene.

– Nå inviterer vi alle interesserte Tekna-medlemmer til å delta i slike diskusjoner på en uformell arena. Planen er å ta opp aktuelle temaer, skaffe gode innledere og legge opp til gode gruppediskusjoner og sosial mingling. Vi starter i Oslo-området og håper andre avdelinger følger etter, sier Bjerke. Ambisjonen er å videreføre dette to-tre ganger i året.

Hvem betaler: Hvem skal ta regningen for en ny etter- og videreutdanningsreform, som skal sikre arbeidstakere livslang læring?
Dette var et av spørsmålene medlem av ekspertutvalget i Markussen-utvalget, Lars Johannessen Kirkebøen, tok for seg i innlegget om utvalgets anbefalinger til regjeringen.

Livslang læring

Temaet for det første Politisk kafé-møtet var «Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» med utgangpunkt i utredningen til Markussenutvalget som ble overlevert til kunnskaps- og integreringsministeren tidlig i sommer.

Til å dra de store linjene om hva Simen Markussenutvalget anbefaler i sin utredning, var medlem av ekspertutvalget, Lars Johannessen Kirkebøen fra Statistisk Sentralbyrå, invitert.

– Raske endringer i arbeids- og samfunnslivet gjøre det stadig viktigere å lære hele livet, sa Kirkebøen. Markussenutvalget foreslår modeller som skal gjøre det lettere for flere å komme inn i utdanningssystemet, og få til en bedre kobling mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet, som etterspør stadig mer kompetanse.

Vakler gratisprinsippet?

Et av de omstridte spørsmålene, og noe som opptok deltakerne i denne første politiske kafeen, var hvilke aktører som skal ta regningen for fremtidens etter- og videreutdanning og hvordan den skal fordeles.

– Kommer reformen til å rokke ved «gratisprinsippet» for høyere utdanning i Norge, spurte en av tilhørerne.

Høringsfristen til Markussenutvalgets utredning er i slutten av september, og Tekna jobber nå med sin høringsuttalelse.