Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–17 av 17 treff
 1. Naturbaserte løsninger for behandling av avrenning fra landbruk og urbane områder

  47254 Naturbaserte løsninger for behandling av avrenning fra landbruk og urbane områder Årets vinner ... knyttet til avrenning. Dette seminaret vil derfor inneholde tiltak for landbruksavrenning og vann i by

  Kurs Streaming 11. sep. kl. 09.00–15.30
 2. Urban avrenning

  Se fagtreff om urban avrenning i regi av Norsk vannforening. Fikk du ikke med deg fagtreffet i Norsk ... Norsk vannforening om urban avrenning? Fagtreffet 15. oktober var så populært at vi setter det opp på nytt...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 20. nov. 2018 Streaming
 3. Vann og økt skogsdrift - endring av hydrologi i nedbørsfelt

  Gode tømmerpriser medfører økt hogst. Hva har dette å si for hydrolog og hva ... Øyvind Kaste, Niva Effekter av skogsdrift på avrenning av næringsstoffer og mobilisering av kvikksølv...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 4. sep. 2023 Streaming
 4. Biotilgjengelig fosfor for å bestemme grad av eutrofiering

  ...vassdragene våre fra ulike kilder som naturlig avrenning fra skog og fjell, jordbruk og avløp. Det tilføres ... Thrane, NIVA Biotilgjengelighet av fosfor fra jordbruksavrenning Anne Falk Øgaard, NIBIO Trender i jordas...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 5. juni 2023 Streaming
 5. Naturbaserte løsninger - grønne versus grå

  Sendt direkte 15. januar 2024 kl. 12:00. Video: NBS (nature based solutions) naturbaserte ... løsninger for å forbedre vannkvaliteten på avløp og avrenning ved å tilrettelegge for renseprosesser i bekker...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 15. jan. 2024 Streaming
 6. Innspill til kommende stortingsmelding om flom og skred

  En stortingsmelding om flom og ras planlegges framlagt i 2024 og departementet har bedt ... målestasjon i hver kommune for bedre nedbørs- og avrenningsoversikt. Dagens kartlegging er utilstrekkelig, og...

  Artikkel Politisk 27. nov. 2023
 7. Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

  Relativt få råvannskilder for drikkevann i Norge har problemer med cyanobakterier ... følge av klimaendringer, med varmere vann og mer avrenning. Dette fagtreffet fokuserer på hva vi vet om forekomsten...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 9. mai 2022 Streaming
 8. Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

  Sendt direkte 14. november kl. 12:00 Video: Tiltak og virkemidler for å redusere ... vannforekomster (25%) har for dårlig miljøtilstand, og avrenning fra spredt avløp er en av de viktigste årsakene...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 14. nov. 2022 Streaming
 9. – Alle interesserte Tekna-medlemmer vil fungere fint som dommere

  ...var det et lag som foreslo en måte å samle opp avrenning fra biler som transporterte nedfrosset fisk. Isen ... var det et lag som foreslo en måte å samle opp avrenning fra biler som transporterte nedfrosset fisk. Isen...

  Artikkel 8. sep. 2023
 10. Biomangfold i byplanleggingen

  Video: Biomangfold i byplanleggingen Case: Oslofjorden oslofjorden Bio- og klimabloggen Dette ... ødelagt av stor menneskelig aktivitet, utbygging og avrenning fra byen. Hvordan kan vi bidra til en at også...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 2. juni 2021 Streaming
 11. Takene våre kan hindre oversvømmelse i gatene

  Intense regnbyger som skaper overvannsflom er et økende problem i urbane områder. ... belegningssten har det blitt lagt et lag som forsinker avrenningen av overvannet slik at vannet renner videre etter...

  Artikkel Kursinnsikt 17. nov. 2022
 12. Håndtering av forurenset snø

  Video: Håndtering av forurenset snø 7 av 7 Følg fagtreff om snåhåndtering. ... Krogrud Andreassen, Cowi AS : Rensemetoder for avrenning fra snødeponier Opptak fra programmet: Eivind...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 21. jan. 2019 Streaming
 13. Miljøutfordringer ved samferdselsprosjekter

  Se opptak fra fagtreff i Norsk Vannforening 25. november 2019 Store samferdselsprosjekter ... samferdselsprosjekter gir betydelige miljøutfordringer Avrenning fra masser ved nye veianlegg, tunnelarbeider og...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. nov. 2019 Streaming
 14. Grønn overvannshåndtering

  Klimaendringer stiller krav til bedre overvannshåndtering. Se miniseminar om hvordan overvannshåndtering ... for tett og med for tette dekker til å sikre avrenning? Har vi løsninger for håndtering av mer vann på...

  Artikkel Byggbloggen 10. okt. 2017 Streaming
 15. Tekna ønsker teknologiprofil i budsjettet

  Fremtidens store utfordringer må løses med bruk av teknologi og realfag. Dette gjelder ... en slik gjødsling har på naturmangfold gjennom avrenning. På den positive siden setter regjeringen av 10...

  Artikkel 12. nov. 2021
 16. – Det er et økende problem at nyutdannede ikke får overtidsbetalt

  Da Hulda Gran Elvestad ble tilbudt jobb, var det første hun gjorde å sende arbeidskontrakten ... Avløpsvann er som oftest kloakk, men kan også være avrenningsvann fra en gammel søppelfylling, altså sigevann...

  Artikkel Tekna Magasinet 28. okt. 2019
 17. Faglig årsrapport 2018

  Faglig årsrapport 2018 Fagutvalgets årsrapport Faglig årsmøte 2018 Fagutvalget ... Bygg 70 Norsk helseteknologi FTU Ledelse 21 Urban avrenning Vannforeningen Biologi 177 Klimagassberegninger...

  Artikkel 16. jan. 2019