Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 3706 treff
 1. Mister jeg forsikringer og trenger jeg nye?

  ...gamle forsikringer og sørg for at du dekkes av egnede nye. Yrkesskadeforsikring Dersom du jobber for arbeidsgiver ... omfattet av yrkesskadeforsikringen dersom arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift eller du er medlem...

  Artikkel 15. jan. 2024
 2. Biologi og forebygging

  10:30 Tekna Havbruk og Fiskehelse Video: Biologi og forebygging Forebyggende fiskehelse og produksjon er nøkkelen ... lav dødelighet. Tekna Havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle som...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. apr. 2024 Streaming
 3. Satellittkommunikasjon for beredskap og katastrofer

  Satellittkommunikasjon for beredskap og katastrofer Nye satellittsystemer muliggjør utvidet bruk av nødnett, og krisehåndtering ... programmet: Satellittkommunikasjon og nødnett Lavbanesatellittenes potensiale for å bedre robustheten i Nødnett...

  Artikkel Tema: Infrastruktur 4. mars 2024 Streaming
 4. Sensorer og kunstig intelligens, trusler eller muligheter for ingeniøren?

  Olje og gass Tekna Big Data Video: Sensorer og kunstig intelligens, trusler eller muligheter for ingeniøren ... Hvordan kan sensorikk og kunstig intelligens bidra til å revolusjonere olje- og gassindustrien samtidig...

  Artikkel Tema: Energi 4. mai 2023 Streaming
 5. Gode nyheter for IKT og realfag

  ...høyere utdanning, og i år var det hele 142 416 søkere. Dette er en vekst med 4,7 prosent, og bare under pandemien ... bra at flere nå ønsker å studere høyere utdanning, og hun mener det er spesielt gledelig når veksten følges...

  Artikkel Aktuelt 26. apr. 2024
 6. forslag til nye statlige planretningslinjer for klima og energi

  ...statlige planretningslinjer for klima og energi (pdf) Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet Noen ... Høringsforslagene inkluderer ikke nødvendig analyse og vurderinger, noe som gjør det vanskeligere å vurdere...

  Artikkel Politisk 12. juni 2024
 7. Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

  ...planretningslinjer om arealbruk og mobilitet (pdf) Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet Noen hovedtrekk ... evaluering og vurderinger. Dette gjør det vanskeligere for høringsinstansenes å vurdere og gi innspill...

  Artikkel Politisk 12. juni 2024
 8. Dataanalyse for viderekommende: Python og pandas

  47559 Dataanalyse for viderekommende: Python og pandas Lær deg fremgangsmåter som gjør det enklere å ... planlegge og utføre nye analyser Python er blant verdens mest populære programmeringsspråk, og har spesielt

  Kurs 22. okt. kl. 09.00–13.00
 9. A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

  Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør Velkommen til A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfører og pumpeoperatører ... nettbasert og består av et selvstudium og en digital eksamen. Sikkerhetskurset for båndbilsjåfører og pumpeoperatører

  Kurs 7. nov. kl. 09.00–11.00
 10. Kompetanse for KI, ny teknologi og nye løsninger for fremtiden

  Foredrag med Ivar B. Prestbakmo under Lerchendalkonferansen 2024 Om regjeringens arbeid med kompetansepolitikk. Ivar B. Prestbakmo Statssekretær Kunnskapsdepartementet...

  Artikkel 8. feb. 2024
 11. A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

  Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør Velkommen til A0S Sikkerhetskurs for båndbilsjåfører og pumpeoperatører ... nettbasert og består av et selvstudium og en digital eksamen. Sikkerhetskurset for båndbilsjåfører og pumpeoperatører

  Kurs 19. sep. kl. 09.00–11.00
 12. Næringsliv og enkeltpersoner avgjørende for nasjonal sikkerhet

  ...har økende betydning for nasjonal sikkerhet, viser Nasjonal trusselvurderingen for 2024. – Underleverandører ... Underleverandører, mindre virksomheter og enkeltpersoner mangler kompetanse om sikkerhet og IKT, mener Tekna-president...

  Artikkel Aktuelt 13. feb. 2024
 13. Genteknologi - Før og

  47989 Genteknologi - Før og nå Bli med på et spennende og lærerikt seminar der noen av de mest fremstående ... konsepter på en faktabasert og forståelig måte, og gi deg innsikt i både grunnleggende og avanserte aspekter ved

  Kurs Streaming 28. aug. kl. 17.00–19.00
 14. Design thinking - for innovasjon og nytenking

  47862 Design thinking - for innovasjon og nytenking Dette kurset gir deg hands-on læring i hvordan drive ... eksempler. Dette er et kurs i samarbeid med Bouvet og gjennomføres i deres kurslokaler i Sørkedalsveien

  Kurs 28.–29. okt.
 15. U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

  46861 U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas Kurset har som mål å ... betongteknologi og er oppdatert med tanke på teknologisk utvikling, nye veiledninger og standarder. Betong

  Kurs 12.–14. nov.
 16. Robotetikk – Kunstig intelligens, tillit eller ydmykhet?

  ...robotene når de selv skal utforske sine omgivelser og lage sin egen forståelse av hva som er fornuftige ... dem å te seg som folk. Andre vil kreve forklaring eller ydmykhet. Kan vi stole på robotene? Økonomiprofessor...

  Artikkel Ledelsesbloggen 30. aug. 2017
 17. NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

  Tekna representerer i hovedsak lektorer og lærere i videregående skole som har sin fordypning i realfagene ... også vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren og flere av våre medlemmer jobber i lærerutdanningene...

  Artikkel Politisk 20. feb. 2024
 18. EUs EIC Accelerator - finansiering for oppstartsbedrifter og SMBer

  ...bedrift Video: EUs EIC Accelerator Innovasjon Norge og Tekna Egen Bedrift gir deg et webinar om EUs EIC ... oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter. Tekna Egen bedrift jobber for gode rammebetingelser for selvstendig...

  Artikkel Tema: Ledelse og utvikling 7. feb. 2024 Streaming
 19. U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

  46812 U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder Velkommen til digitalt U3-kurs ... U3-kurs U3-kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner

  Kurs 16.–17. sep.
 20. U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

  47832 U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder Velkommen til digitalt U3-kurs ... U3-kurs U3-kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner

  Kurs 13.–14. jan. 2025
 21. Innspill til utredning av virkemidler for karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning

  Innspill til utredning av virkemidler for karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning (pdf) Sendt til ... utarbeidet en rapport om virkemidler for CO2-fangst fra industri og avfallsforbrenning, som kan bidra til...

  Artikkel Politisk 21. mai 2024
 22. AI Act: Hva betyr den nye KI-reguleringen for offentlig og privat sektor?

  KI-reguleringen for offentlig og privat sektor? I mars vedtok EU det nye europeiske regelverket for kunstig intelligens ... Act. Hva får dette å si for norske virksomheter? Tekna Big Data er nettverket for deg som jobber med, er...

  Artikkel Tema: IKT 13. mai 2024 Streaming
 23. Endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)

  (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.) Politisk Last ned ... lærerstillinger (pdf) Sendt til ​​Stortingets utdannings- og forskningskomité Litt om Teknas innspill: Tekna representerer...

  Artikkel Politisk 16. apr. 2024
 24. Høring - NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

  ...gitt et omfattende mandat og har vurdert utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen. Utvalget ble ... seg om en felles forståelse av frontfagsmodellen eller hvordan frontfagsmodellen bør praktiseres. Hovedsammenslutningene...

  Artikkel Politisk 15. apr. 2024
 25. Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

  ...forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning Politisk ... forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (pdf)...

  Artikkel Politisk 3. juni 2024