Arbeidsmarkedet-2020

Koronapandemien har preget 2020, og enkelte bransjer har vært hardt rammet. Likevel har arbeidsmarkedet for nyutdannede teknologer og realister med mastergrad holdt seg godt, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2020, som måler status blant nyutdannede Tekna-medlemmer fem måneder etter studieslutt.

Ni av ti i jobb

Koronapandemien preget det norske arbeidsmarkedet i 2020. Mange bransjer og virksomheter ble rammet, og en rekke arbeidstakere ble permittert og nedbemannet. Likevel ser vi at arbeidsmarkedet for nyutdannede Tekna-medlemmer er godt, og at næringslivet etterspør teknologisk og realfaglig kompetanse. Over 90 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2020 var i arbeid fem måneder senere. I 2019, før pandemien, var dette tallet 91 prosent.

Antallet nyutdannede som rapporterte at de var ledige fem måneder etter studieslutt var 7,5 prosent. Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet.

Flest ledig i Stavanger

Ledigheten er størst blant kandidater fra Universitetet i Stavanger. Her rapporterer hele en av fire at de er uten jobb fem måneder etter studieslutt, mens tilsvarende snitt-tall for hele landet er en av ti er ledige. Dette kan forklares med at petroleumsrelaterte studier er overrepresentert i Stavanger, og at dette er en bransje som i 2020 ble hardt rammet både av koronapandemien og av lave oljepriser. Universitetet i Agder og NTNU rapporterer om færrest ledige.

72 prosent får jobb før studieslutt

Hele 72 prosent av respondentene svarte at de hadde fått jobb før studiene var avsluttet. Dette er like stor andel som i 2019, og det høyeste tallet siden 2013. Tallene viser at konkurransen om teknologisk og realfaglig arbeidskraft er økende. Spesielt innen fagområdene matematikk, IKT og bygg er etterspørselen stor. I disse fagområdene hadde over 90 prosent av de nyutdannede jobb før studieslutt. 

IKT-studenter mest etterspurt

IKT, bygg og anlegg og matematikk er fagene der flest nyutdannede har fått jobb. 96 prosent av respondentene i IKT-fag svarte at de var i arbeid fem måneder etter studieslutt. Kjemi har den laveste andelen, med 79 prosent i arbeid.

Fysikk er faget som har hatt den sterkeste veksten av nyutdannede som raskt får jobb. 91 prosent av kandidatene hadde i år jobb fem måneder etter studieslutt, mens tilsvarende tall i 2016 var 63 prosent. Også fag som realfag og matematikk har hatt sterk vekst.

Flest vil jobbe privat

Privat sektor er den mest foretrukne sektoren blant de nyutdannede. Hele 67 prosent av respondentene mente dette var den sektoren de helst ønsket å jobbe i. 7 prosent rapporterte at de foretrakk jobb i staten, mens 3 prosent hadde kommunesektor som sitt primærønske. 24 prosent hadde ingen preferanse.

80 prosent får jobb i privat sektor

Når vi ser på hvor kandidatene faktisk fikk jobb, svarte 80 prosent av respondentene privat sektor. 14 prosent svarte statlig sektor, mens 6 prosent svarte kommunal sektor. En større andel menn enn kvinner fikk jobb i privat sektor, noe som samsvarer med hvilken sektor de rapporterte at de ønsket seg til.

Jobben er relevant

De fleste nyutdannede svarte at de fikk jobb som samsvarer med fagretning og utdanningsnivå. 87 prosent svarte at de helt eller delvis fikk jobb som er relevant for utdanningen deres, mens 90 prosent svarte at de helt eller delvis oppga at jobben samsvarer med utdanningsnivået/mastergraden.

Arbeidsoppgaver viktigst i jobbvalg

Nyutdannede Tekna-medlemmer er opptatt av å ha faglig utfordrende og utviklende oppgaver, og god lønn. 79 prosent av de nyutdannede svarte at arbeidsoppgavene var viktig ved valg av første jobb. 77 prosent mente utviklingsmuligheter var viktig, mens 68 prosent svarte at lønn var viktig. Bare 27 prosent svarte at geografisk beliggenhet var viktig da de søkte, og dette indikerer at mange kan være villige til å flytte på seg for å få den jobben de ønsker.

Digitale jobbsøk viktigste kanal

Nesten halvparten av de nyutdannede fikk jobb via digitale kanaler, enten via annonser på selskapenes nettsider, eller via digitale jobbdatabaser. Det har de siste årene vært en endring, fra at kontakter og nettverk var viktigste kanal inn i arbeidsmarkedet, til at de digitale flatene nå dominerer.

Lønnsanbefaling og jobbkontrakt

Teknas nyutdannede har relativt god kjennskap til foreningens tilbud om lønnsstatistikk, lønnsanbefaling og gjennomgang av jobbkontrakt. 89 prosent kjente til lønnsstatistikken, 87 prosent kjente til begynnerlønnsanbefalingen, mens 69 prosent kjente til tilbudet om gjennomgang av jobbkontrakt. Andelen som brukte disse tilbudene i forhandlinger med arbeidsgiver var lavere. 17 prosent rapporterte at de hadde brukt lønnsstatistikken, 22 prosent svarte at de hadde vist til begynnerlønnsanbefalingen, mens 15 prosent hadde bedt om kontraktgjennomgang. 

Mistet jobben før han fikk begynt

7,5 prosent av nyutdannede Tekna-medlemmer var i fjor uten jobb fem måneder etter endt utdanning, viser foreningens ferske arbeidsmarkedsundersøkelse. For Erik Årdal Zürcher var jobben i boks allerede i januar i fjor, men så slo Koronapandemien til. 

Fikk drømmejobben to år før endt studium

Med matematikkutdanning var Henrik Syversveen Lie (24) så ettertraktet at han fikk fast jobb allerede to år før siste eksamen.

 

Om undersøkelsen

Til toppen