Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Henrik Syversveen Lie sitter ved en pult med datamaskin

Henrik Syversveen Lie skjønte tidlig hva han ville bruke matematikk-kunnskapene til, og sikret seg jobb allerede etter tredje studieår.

Fikk drømmejobben to år før endt studium

Ifølge Teknas ferske arbeidsmarkedsundersøkelse for nyutdannede i 2020, var 90 prosent i jobb pr 1. november. 82 prosent av dem som var i jobb, hadde den før avsluttede studier. Med matematikkutdanning var Henrik Syversveen Lie (24) så ettertraktet at han fikk fast jobb allerede to år før siste eksamen.

Mens de fleste Tekna-studenter som skaffer seg jobb før endt studium, gjør det i løpet av siste studieår, hadde matematikkstudent Henrik Syversveen Lie (24) jobben i havn allerede etter sommerjobben mellom tredje og fjerde studieår.

Etablert forhold til bedriften

– Det var internship/sommerjobben i 2018 som førte til at jeg fikk tilbud om fast jobb i konsulentselskapet Boston Consulting Group fra august 2020, forteller han.

Ifølge Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2020 hadde 90 prosent av de nyutdannede Tekna-medlemmene jobb pr 1. november og hele 82 prosent av de som var i jobb, hadde fått jobben før studiene ble avsluttet. Andel som hadde fått jobb før eksamen, av alle som svarte på undersøkelsen er 72 prosent. Det er samme andel som året før, men noen få prosentpoeng opp fra 2018.

Les også om Erik som fortsatt søker etter relevant jobb.

Henrik søkte internship innen konsulentbransjen, finansbransjen og forsikring. Prosessen i BCG med intervjurunder og en test på nett ga ham full uttelling for sommerjobben i 2018 som igjen førte til tilbud om fast jobb.

Ifølge Tekna-undersøkelsen får 30 prosent jobb ved å svare på stillinger annonsert på internett (Finn.no, NAV, LinkedIn), 25 prosent via etablert forhold til bedriften og 17 prosent ved svar på stilling annonsert på bedriftens egen web-side

–  Etter å ha hatt internship i Boston Consulting Group (BCG) skjønte jeg at dette var drømmejobben, og jeg har ikke sett meg om etter noe annet siden det. Jeg føler at jeg var veldig heldig med at jeg traff så bra med jobben i dette selskapet, sier Henrik.

Han har en master i fysikk og matematikk fra NTNU, med studieretning industriell matematikk og spesialisering i statistikk.

Ettertraktet med matematikk

– På videregående syntes jeg at fysikk og matematikk var de to mest spennende fagene, og i tillegg var det disse fagene jeg var flinkest i. Begge foreldrene mine har også gått på samme linjen, så utdanningsretningen ble et naturlig valg for meg, forteller han.

Ifølge arbeidsmarkedsundersøkelsen til Tekna er de kandidatene som har studert matematikk veldig ettertraktede. Bare de med IKT som bakgrunn ligger høyere – 96 prosent av dem er i jobb, mens de som har studert bygg og anlegg, og matematikk begge følger hakk i hæl med 95 prosent.

– Jeg opplevde min studieretning som veldig ettertraktet, og siden den er så generell er det veldig mange jobber som er relevante. I motsetning til mange andre studier spesialiserer man seg ikke for å jobbe i en spesifikk bransje. Man lærer heller å løse avanserte problemstillinger og å tenke logisk, og får erfaring med programmering, datamodellering og analyse. Denne kombinasjonen gjør at man er godt egnet til å jobbe med analytiske oppgaver i mange forskjellige bransjer.

Men Henrik har inntrykk av at mange av de han studerte sammen med var usikre på hva de skulle jobbe med etter endt studie.

– Jeg var heldig som fant ut dette via sommerjobben. Mens mange søkte jobber under siste året med masteroppgave, hadde jeg det mer komfortabelt i og med at jobben ventet på meg.

Om Boston Consulting Group forteller Henrik at det er et internasjonalt konsulentselskap som tilbyr strategisk og finansiell rådgivning.

– Som konsulenter jobber vi med å løse de viktigste problemene til kundene våre. Vi har kunder i alle mulige bransjer, alt fra olje og gass, til energi, industri og også offentlig sektor, for å nevne noen. Muligheten til å få jobbe med mange forskjellige ting var noe som trigget min interesse for konsulentbransjen. I høst har jeg jobbet på et prosjekt der vi lager en prisingsmodell for et nordisk selskap. Det daglige arbeidet går gjerne i å lage analyser og diskutere løsningsutvikling i møter internt i teamet eller sammen med kunden. I høst har jeg til og med fått programmert en del i Python, noe jeg synes er veldig gøy. Dette er ikke typisk for de prosjektene vi gjør, så det er jeg veldig fornøyd med!

Endret plan under studiet

Da Henrik begynte å studere så han for seg å ta en doktorgrad, men forteller at lysten til dette endret seg etter hvert som han kom litt lenger inn i studiet.

– Jeg syntes konsulentbransjen virket spennende fordi man får muligheten til å jobbe med veldig mye forskjellig. Etter å ha jobbet i bransjen en sommer fant jeg ut at det var dette jeg ville gjøre.

I arbeidsmarkedsundersøkelsen spør Tekna om kandidatene aksepterer jobbtilbudet uten forhandlinger. Bare en av fire svarer at de gjør det.

– Jeg aksepterte tilbudet uten forhandlinger, men på forhånd hadde jeg sjekket Teknas lønnsstatistikk for å finne ut hva jeg burde forvente i lønn, sier Henrik.

Glad for å være på kontoret i starten

Fra august frem til koronasmitten begynte å øke mot slutten av oktober fikk Henrik lov til å være på kontoret. Etter det forteller han at han har sittet på hjemmekontor.

–  Da jeg begynte i jobben i august var det mindre smitte, så heldigvis fikk vi lov til å være på kontoret. Vi var 17 nyansatte som hadde kurs sammen de første to ukene. Dette var veldig gøy, og vi ble godt kjent. Jeg tror ikke det hadde vært like lett å bli kjent med så mange nye om alle hadde sittet hjemme på Zoom. Selvfølgelig var det planlagt aktiviteter som ikke kunne bli gjennomført, men jeg synes bedriften var flink til å finne på gode alternative løsninger slik at vi fikk en god start likevel. 

Henrik forteller at han føler seg veldig godt ivaretatt av arbeidsgiver under Koronapandemien.

–  BCG er veldig opptatt av å ta vare på de ansatte og sørger for at vi har det bra både på jobb og i hverdagen ellers. Da jeg startet fikk jeg tildelt en "buddy" som fungerer som en slags fadder, og også en egen karriereveileder. I tillegg er det sosiale miljøet på jobb veldig godt, og det hjelper på når man sitter mye hjemme. Man får ikke like mye av den daglige kontakten med andre mennesker på hjemmekontor, men vi prøver å arrangere sosiale sammenkomster uten å møtes fysisk. Blant annet har det blitt arrangert virtuelt julebord og "paint and sip" på Zoom.