Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en ung kvinne med munnbind og nettbrett står i et tomt kontoret
90 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2020 var i arbeid fem måneder senere. Dette er bare ett prosentpoeng svakere enn i «normalåret» 2019, da 91 prosent rapporterte at de hadde jobb.

Aktuelt

Godt jobbmarked for nyutdannete, på tross av korona

Publisert: 1. feb. 2021

Koronapandemien har ikke ødelagt arbeidsmarkedet for nyutdannete teknologer og realister. 90 prosent av kandidatene er i jobb fem måneder etter avsluttede studier, og de fleste har fått jobb før studiene er avsluttet.

Koronapandemien har preget 2020, og enkelte bransjer har vært hardt rammet. Likevel har arbeidsmarkedet for nyutdannete teknologer og realister med mastergrad holdt seg godt, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2020, som måler status blant nyutdannete Tekna-medlemmer fem måneder etter studieslutt.

90 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2020 var i arbeid fem måneder senere. Dette er bare ett prosentpoeng svakere enn i «normalåret» 2019, da 91 prosent rapporterte at de hadde jobb.

Andelen som var ledige fem måneder etter studieslutt var 7,5 prosent. 2,5 prosent valgte å gå videre med studier eller lignende. Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet, viser undersøkelsen.

Lise Lyngsnes Randeberg
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg mener tallene viser at de som velger en høy utdanning innen teknologi og realfag velger lurt.

– Etterspørselen etter høyere teknologisk og realfaglig kompetanse er stor på tross av krisen vi er inne i. Noen bransjer er relativt hardt rammet, som olje- og leverandørindustrien. Samtidig ser vi at andre teknologibransjer som IKT og matematikk har blomstret det siste året. Ny teknologi og nye innovative måter å løse samfunnsoppgaver på har preget dette siste året, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun mener tallene viser at de som velger en høy utdanning innen teknologi og realfag velger lurt. 

Jobben i boks før studieslutt

I undersøkelsen kommer det fram at et stort flertall fikk jobb før studiene var avsluttet. Hele 72 prosent av respondentene rapporterte at de fikk jobb mens de fortsatt studerte.

– Det er et tegn på at det er hard konkurranse mellom virksomhetene om de beste kandidatene når rekrutteringen starter tidlig. Det er positivt at våre unge er ettertraktet, men de må passe på at de ikke signerer kontrakter som ikke er kvalitetssikret, sier Randeberg. 

Hun anbefaler alle nyutdannete til å søke råd hos fagforeningen eller andre for å gjennomgå kontraktsforslag for å sjekke at arbeidsbetingelser, lønn og rettigheter er i orden.

Privat mest ettertraktet

Privat sektor trekker til seg flest av de nyutdannete. Hele 83 prosent av respondentene som hadde fått jobb fikk dette i private virksomheter. 14 prosent fikk jobb i staten, mens 6 prosent fikk jobb i kommunale foretak.

– Det er ikke overraskende at privat sektor trekker til seg flest. Spesielt i gode tider er det mange som ønsker deg dit. Samtidig er det viktig å understreke at jobb i kommunen og staten kan være en glimrende start på en jobbkarriere. De som får jobb her får ofte fort spennende og ansvarsfulle jobber, med prosjektlederansvar for store prosjekter med store budsjetter, sier Randeberg.

IKT blir stadig viktigere

IKT, matematikk og bygg og anlegg er fagdisiplinene der flest nyutdannete har fått jobb. 96 prosent av respondentene i disse bransjene svarte at de var i arbeid fem måneder etter studieslutt. Nederst ligger biologi og kjemi, med en andel på henholdsvis 81 og 79 i jobb fem måneder etter avsluttede studier. Også geofag, som blant annet retter seg mye mot oljeindustrien, ligger relativt lavt, med 84 prosent i arbeid.

– Tallene er generelt gode for alle bransjene, men det er klart at noen områder som bygg, planfag og IKT er i vinden. Innen IKT venter vi en enda større etterspørsel i årene som kommer. Digitaliseringen skyter fart, og vi trenger stadig mer kompetanse på IKT og på IKT-sikkerhet. Oljesektoren fikk seg en hard smell i 2020, og var rammet dobbelt med både lave oljepriser og koronapandemi. Likevel er dette en bransje vi skal leve lenge av og med, og som fortsatt vil være blant de ledende innen teknologiutvikling fremover, sier Randeberg.

Arbeidsmarkedet for nyutdannede

Tekna har siden midten av 1980-tallet gjennomført arbeidsmarkedsundersøkelser blant nyutdannede medlemmer, medlemmer som har tatt eksamen fra januar til og med juli i rapporteringsåret. 

Illustrasjonsbilde av to kvinner som smiler til kamera

Les også