Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Teknas innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2023

Publisert: 15. mai 2023

Tekna har sendt et innspill til revidert nasjonalbudsjett 2023 til Stortingets finanskomité. Du finner innspillet her:

Teknas innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2023 (pdf)

Innspillet kort oppsummert:

  • Tekna ønsker fjerning av den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750 000 kroner.
  • Tekna ber regjeringen om forsikringer om fjerning av den midlertidige økningen i arbeidsgiveravgiften i 2024.
  • Tekna støtter økt bevilgning til kartlegging av havbunnen i havvindområdene, men etterlyser også kartlegging av naturen og økosystemene.
  • Tekna foreslår økte bevilgninger til Havforskningsinstituttet og Mareanoprogrammet for å styrke forskningen om naturen i havet.
  • Tekna støtter prosjektene for karbonfangst og -lagring, men er bekymret for kostnadsoverskridelser på forbrenningsanlegget på Klemetsrud.
  • Tekna mener det er behov for økte dommerressurser og saksbehandlingskapasitet i domstolene på grunn av utvidede fullmakter til digital overvåkning.
  • Tekna ber om utsettelse av behandlingen av forslaget om organisering av helseforvaltningen til stortingsmeldingen om helseberedskap og nasjonal helse- og samhandlingsplan foreligger.
  • Tekna oppfordrer regjeringen til å samordne innsatsen på drift og vedlikehold av veier bedre og støtter forsterkning av vedlikeholdet.
  • Tekna mener at gratisprinsippet i norsk høyere utdanning bør opprettholdes og foreslår kompenserende tiltak som stipendordninger for utvalgte grupper utenfor Europa.

Les også Regjeringen overser kompetansekrisen

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også