Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President Lars Olav Grøvik i Tekna.

Politisk

Regjeringen overser kompetansekrisen

Publisert: 11. mai 2023

Tekna er skuffet over at det ikke er noen spor av realfagsatsing i revidert budsjett. – Vi må styrke rekrutteringa til realfag, IKT og teknologi. Dessverre ser vi ingen spor av at regjeringen forstår hvilken alvorlig kompetansesituasjon vi befinner oss i, sier Grøvik.  

Revidert budsjett var en mulighet for regjeringen til å vise at den tar den kritiske kompetansemangelen vi står i innen realfagene på alvor. Tekna savner en mer ambisiøs satsing på realfag gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning.

– Vi står i en realfagskrise og det er allerede stor mangel på teknologi- og ingeniørkompetanse, det må regjeringen ta på alvor, sier president Lars Olav Grøvik.

Les også: Teknas innspill til statsbudsjettet for 2024 

Flere studieplasser

Grøvik er skuffet over at det ikke ligger midler til flere studieplasser innen teknologi og IKT-fag i budsjettet.

– I en årrekke har politikere, næringsliv og organisasjonene i arbeidslivet kjempet for flere studieplasser innen IKT og teknologi.  I år har vi en økning av førstevalgssøkere til disse fagene samtidig som det er planlagt kutt i antall studieplasser. Det er lite langsiktig, og kan bety at vi mister mange kvalifiserte studenter til disse fagene, sier president i Tekna, Lars Olav Grøvik.

Les også intervju med Grøvik på digi.no om årets søkertall til høyere utdanning: - Alvorlig

Til teknologistudiene var det i år en økning i antall førstevalgssøkere på 10,6 prosent, mens antallet studieplasser kuttes med 5,4 prosent. Tilvarende var søknadsøkningen for IKT på 6,9 prosent, mens antall studieplasser er redusert med 3,6 prosent.

– Det er skuffende at regjeringen ikke setter av midler til flere studieplasser i revidert budsjett, nå som søkermassen er der. Dette er kompetanse Norge trenger for å være konkurransedyktige internasjonalt, og for å løse store utfordringer vi nå møter innen klima og natur, helse, energi, IKT-sikkerhet og samferdsel. Da kan vi ikke møte kvalifiserte studenter med stengte dører, sier Grøvik.

Regjeringen må fjerne kompetanseskatten

Tekna reagerer også på at regjeringen ikke signaliserer at de ønsker å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner som ble innført i årets statsbudsjett. Tekna mener regjeringen allerede i revidert budsjett burde lovet at den midlertidige avgiften skal fjernes i 2024.

– Regjeringen har sagt at avgiftsøkningen skulle være midlertidig, det har vi klare forventninger til at de følger opp. Regjeringen må fjerne den økte arbeidsgiveravgiften for høykompetente ansatte i neste års statsbudsjett, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Tekna er bekymret for at den økte arbeidsgiveravgiften svekker bedriftenes muligheter til å investere i forskning og utvikling, det er i strid med regjeringens egen politikk. Økt arbeidsgiveravgift gjør dessuten norske arbeidsplasser mer konkurranseutsatte. Det gjelder særlig IT-bedrifter der vi allerede har mangel på kompetanse i Norge.

Les også kronikk i Dagens Næringsliv om arbeidsgiveravgiften: «Rotete politikk fra regjeringen» 

Internasjonale studenter glemt

Tekna var sterkt imot at det i statsbudsjettet i høst ble innført studieavgift for utenlandsstudenter utenfor EØS og Sveits, som har resultert i et stort fall i søkningen til høyere utdanning fra disse landene.

– Vi er imot en slik avgift, som truer gratisprinsippet i høyere utdanning, og som svekker den internasjonale profilen norske utdanningsinstitusjoner har hatt. Vi hadde håpet at det i revidert budsjett skulle komme kompenserende tiltak i form av gode stipendordninger for utvalgte grupper utenfor Europa. Det har dessverre ikke kommet på plass, sier Grøvik.

Les også: Rektorer på lag med Tekna om at arbeidsgiveravgiften må utsettes

Les også