Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring: Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse

Publisert: 13. mars 2023

Tekna er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende og gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Høringsinnspill: Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse (pdf)
Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna støtter økt likestilling mellom kjønnene og er positiv til forslag om tiltak for bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper.
  • Tekna støtter innføringen av et lovkrav om kjønnsbalanse i styrene i en avgrenset gruppe aksjeselskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak.
  • Tekna mener at kravet om kjønnsbalanse i styret også bør gjelde for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte, men at ansattes styrerepresentant ikke skal brukes som et utjevningsmandat for å sikre kjønnsbalansen i styret.
  • Tekna mener at 50 ansatte er en rimelig terskelverdi både for krav til kjønnsrepresentasjon for styresammensetning og styremedlemmer valgt blant de ansatte.
  • Tekna mener at det bør åpnes opp for en overgangsordning på tre år og at likere utdannings- og karrieremuligheter vil kunne bidra til at forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet minsker.

Kjønnskvotering er nødvendig

Tekna er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende og gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dette er en erkjennelse av at utviklingen mot likere kjønnsrepresentasjon har gått for sakte, sier generalsekretær Line Henriette Holten. 

Du kan lese mer om saken her

Relaterte bærekraftsmål

Les også