Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring - ny strategi om likestilling mellom kvinner og menn

Publisert: 21. juni 2023

Tekna støtter det politiske målet om å oppnå økt likestilling mellom kjønnene, og stiller seg svært positiv til å bidra inn med forslag til tiltak for å redusere kjønnsdelte utdanningsvalg og for å sikre et likestilt arbeidsliv. Som en arbeidstakerforening er Tekna opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderes og gjenspeile mangfoldet i samfunnet.

Last ned høringsinnspillet her: Teknas innspill til ny strategi for likestilling mellom menn og kvinner (pdf)
Sendt til Akademikerne

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna støtter politiske mål for økt likestilling mellom kjønnene.
  • Arbeidslivet bør inkludere og gjenspeile mangfoldet i samfunnet.
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er delvis forklart, men fortsatt uforklart.
  • Familieliv og barn kan påvirke lønnsforskjeller mellom kjønnene.
  • Familiepolitikk og livsfasepolitikk påvirker muligheter til å delta i arbeidslivet.
  • Kvinner bør få bedre muligheter til å bli gründere.
  • Mangfold i ledelsen i norske selskaper krever målrettede tiltak på alle nivåer.
  • Kjønnsbalansen i arbeidslivet påvirkes av kjønnsdelte utdanningsvalg.

Relaterte bærekraftsmål

Les også