Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Alexandra Thorsen i verneutstyr med plantegning i hånden i betongrom

Sammen med en annen student organiserte Alexandra Thorsen støping av dekker på det nye Fylkesbyggprosjektet i Bergen sist sommer.

Ikke fornøyd med sommerjobblønnen? Gjør som Alexandra!

Da sivilingeniørstudent Alexandra Guang-Ling Thorsen (23) tok opp sommerjobblønnen med arbeidsgiver ble hun positivt overrasket.

Sist sommer var Tekna-student Alexandra Guang-Ling Thorsen (23) fra Hjelteryggen utenfor Bergen litt seint ute med å skaffe seg sommerjobb. Hun hadde nettopp fullført fjerde året av studiet i industriell økonomi ved NMBU.

– Det endte med at jeg ringte direkte til en ledende byggentreprenør på Vestlandet, LAB Entreprenør AS i Bergen, og kom i kontakt med administrerende direktør. Han var veldig positiv, og etter to intervjusamtaler var sommerjobben i boks.

Alexandra forteller at hun skrev under kontrakten samme dag som hun begynte i sommerjobben som trainee prosjektingeniør på det nye Fylkesbyggprosjektet i Bergen, og at hun var veldig glad for å ha fått en relevant sommerjobb.

Gå rett til Teknas anbefaling for sommerlønn 2022!

Ansvarsfulle oppgaver

Sammen med en annen sommerjobbstudent ble hun kastet ut i ansvarsfulle og krevende arbeidsoppgaver med en gang.

– Det var spennende og svært lærerikt. Vi laget blant annet fremdriftsplaner for fellesferien med ansvaret for å gjennomføre dem, og fikk ansvar i en to-ukers periode med støping av dekker og driften på byggeplassen. Vi fikk også ansvaret for å arrangere morgenmøter for fagarbeiderne på byggeplassen.

Alxandra foran hovebygget på NMBU
Alexandra Thorsen studerer ved NMBU.
Alexandra i råstøpt bygg
Sist sommer hadde hun sommerjobb hos en Bergensentreprenør.

Det var først da hun begynte å spørre andre studentvenner om hva de tjente, at hun skjønte at hun lå litt lavt. Som studentkontakt i Tekna kjente hun også til anbefalingen derfra.

– Først var jeg veldig i tvil om jeg skulle si fra. Jeg hadde jo allerede skrevet under kontrakten. Men så tenkte jeg at jeg kunne jo bruke medlemsfordelen i Tekna og kontakte juristene der bare for å høre hva de tenkte om saken.

Fikk råd om hvordan ordlegge seg

– Akkurat som jeg selv tenkte, mente juristen jeg snakket med, at det kunne bli vanskelig i og med at jeg hadde skrevet under kontrakten. Men jeg fikk råd om å sende en epost til personalansvarlig og spørre litt om hvordan de fastsatte satsene for sommerlønn.

Ifølge Alexandra var det til uvurderlig hjelp at juristen kom med råd om hvordan hun skulle ordlegge seg for at det ikke skulle virke som om hun kom med et krav.

– Juristen kom med gode råd som jeg benyttet meg av. Jeg stilte ingen krav, og skrev også at jeg var klar over at jeg hadde skrevet under kontrakten og ikke kunne forvente at de ville øke lønnen. I tillegg viste jeg til at Tekna de siste årene har gjennomført en undersøkelse blant studentmedlemmene om hva de tjener i sommerjobben, og basert på den lager en anbefaling for hva man bør tjene ut fra hvor langt man er kommet i studiet.

Nyutdannet og skal forhandle lønn for første gang?

Skal du forhandle lønn for første gang? Se Teknas anbefaling for begynnerlønn for 2024.

Illustrasjon begynnerlønnsanbefaling

Økte lønnen for alle

Det viste seg at dette var riktig fremgangsmåte. Etter to uker fikk hun en positiv tilbakemelding om at selskapet ønsket å følge Teknas anbefaling.

– Det ekstra gledelige var at de økte lønnen for alle de cirka 20 sommerstudentene. For min del gikk jeg opp fra 215 til 245 kroner i timen, noe som var Teknas anbefaling i fjor. I løpet av de tre månedene jeg jobbet inkludert helgevakter utgjorde det mer enn 10 000 kroner i forskjell.  Det er mye penger for meg med student-økonomi.       

– Jeg synes det var veldig positivt at bedriften var så tilpasningsdyktig og imøtekommende, og faktisk gjorde noe med lønnen til tross for at jeg «bare» var student.

Alexandra Thorsen, som er studentkontakt i Tekna, råder andre sommerjobbstudenter til å følge Teknas anbefalinger, og tenke på om du skal si fra hvis du ligger mer enn 20 kroner under estimatet der. Det kommer selvfølgelig litt an på størrelsen på firmaet. Hun anbefaler å ta kontakt med juristene i Tekna hvis du trenger hjelp.

– Og det er selvfølgelig lurt å ta det opp før du skriver kontrakten, ikke slik jeg gjorde det.  Ifølge Alexandra opplevde hun forståelse hos juristene og syntes de var flinke til å sette seg inn hennes situasjon.

Stor nytte i Teknas anbefaling

–  Tekna-juristene er proffe og vet akkurat hvordan det er lurt å ordlegge seg. Det opplevde jeg som veldig viktig, sier Alexandra.

Hun minner imidlertid om at det med lønn tar man ikke opp i jobbintervju, men først etter at man blir tilbudt jobb.

Alexandra er ikke i tvil om nytten av at Tekna har begynt å lage anbefalinger på sommerjobblønn.

– Jeg tror det er nyttig både for studentene, men også for bedriftene som får en hjelp til å bli bedre klar over hvor de bør ligge lønnsmessig, og hvilke forventninger de blir møtt med. Opplegget med sommerjobber er jo bare en liten del av driften deres, så det er kanskje ikke så rart at de ikke vet helt hvor «normalen» ligger.

Alexandra var så fornøyd med sommerjobben at det hjalp henne med fagretningen hun jobber med i masteroppgaven.

– Jeg kunne like gjerne jobbet i bank med min utdanning, men sommerjobberfaringen gjorde at jeg valgte en byggretning. Masteroppgaven handler om implementering av kalkyle i BIM (Bygginformasjonssmodellering), forteller hun.

Etter studiene begynner hun i fast jobb i AF Bygg Oslo. Der er jobbkontrakten allerede klar.

Dette er anbefalingen for 2022

Her er Teknas anbefaling for sommeren 2022. Den er basert på svar fra 1528 studenter med relevant sommerjobb i 2021. Kriteriet for utvalget var at studentene er 30 år eller yngre og er i sitt 2. – 5. studieår (eksamensår 2022-2025). Ny timelønn er framskrevet på samme måte som Tekna gjør for begynneranbefalingen hvert år.

Fullfører master  Veiledende timelønn i kroner for 2022 
2023 (studert 4 år)  250 
2024 (studert 3 år)  235 
2025 (studert 2 år)  225 
2026 (studert 1 år)  215 

Kilde: Teknas lønnsveiledning for sommerjobb

Rådgiverfirma: – Lønn er hygienefaktor

Martin Halvorsen i Multiconsult
Leder for talent og rekruttering i Multiconsult, Martin Halvorsen

Tekna Magasinet har forhørt seg med et av det store rådgivende ingeniørkontorene i Norge, Multiconsult, og spurt hvordan de fastsetter lønnen for sommerstudenter. Ifølge leder for talent og rekruttering Martin Halvorsen, ser de på flere ting.

– Vi ser mot startlønnen som rådgivende ingeniørbedrifter tilbyr, men også generelt i markedet, og vi tar også statistikk som eksempelvis fra Tekna, med i betraktning. Vurderingen av timesatsene for sommerjobbene baserer seg på at du skal ha en viss lønnsøkning når du starter i din første jobb etter studiene. Når vi så endrer timelønnen på sommerjobber, ser vi på lønnsoppgjøret, men også på konsumprisindeksen i samfunnet.

Halvorsen opplyser at selskapet også opererer med en differensiering knyttet til hvor du er i ditt studieløp.

– Lønn er en viktig hygienefaktor og må være «riktig». Ellers er vi mest opptatt av at studentene ønsker å jobbe hos oss fordi det gir best muligheter for læring og en kickstart på karrieren, sier han.

Viktig plattform for rekruttering

Halvorsen opplyser at Multiconsult på landsbasis har utlyst nærmere 100 sommerjobber for 2022 innen 12 fagkategorier.  

– Sommerjobbene og de tverrfaglige sommerprogrammene er vår viktigste plattform for rekruttering av nyutdannede til faste stillinger. Studentene bruker sommeren på å bli kjent med våre fagmiljøer, og får prøve faget sitt «skarpt» i løpende prosjekter, og vi får anledning til å finne ut hvem vi aller helst ønsker skal bli en del av morgendagens rådgiverteam.

Han beskriver en sommerjobb i Multiconsult som et langt jobbintervju der studentene får anledning til å vise frem både faglige og personlige kvalifikasjoner over en periode.

–  Etter endt sommerjobb håper vi at studentene har fått godt faglig og sosialt utbytte og fått en smakebit på alle læringsløpene som finnes hos oss, sier Martin Halvorsen.