Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en kvinne opp på en fjelltop og ser utover en fjord i solnedgang

Aktiv ferie eller late dager på stranden - uansett greit å vite hva du har rett til av fri og penger. (Foto: GettyImages)

10 viktige ting å kjenne til om ferie

Sommerferien nærmer seg. Vet du hva du har krav på av fri, og har du oversikt over hva du kommer til å ha å rutte med i ferieukene?

Den gode, lange sommerferien nærmer seg. Vet du hva du har krav på av fri og penger?  Vi har laget en sjekkliste over de vanligste tingene folk lurer på.

Trenger du detaljert informasjon om hva Ferieloven gir deg av rettigheter, så les mer i Alt om ferie som til enhver tid er oppdatert av Teknas jurister.

1. Så mye ferie har du rett på

Etter ferieloven har du rett til ferie i 25 virkedager. Ferieloven regner lørdagen som virkedag, og 6 virkedager tilsvarer dermed en uke ferie. Til sammen gir ferieloven rett til 4 uker og en dag ferie. I forbindelse med tariffoppgjøret 2000 fikk mange grupper rett til en femte ferieuke.

For å ha rett til full ferie, må du ha begynt i jobben senest 30. september. Har du begynt etter 30. september, har du rett til en ukes ferie samme år.

2. Over 60 – en uke ekstra

Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til en ekstra ferieuke etter ferieloven. Den ekstra ferieuken finansieres ved at prosentsatsen for beregning av feriepenger forhøyes med 2,3 prosent. Hvis du tjener mer enn 6 ganger G (folketrygdens grunnbeløp G endres hver 1. mai), beregnes likevel ikke feriepenger etter denne forhøyede satsen for den del av lønnen som overstiger 6 G.

3. Når avvikle ferien?

For hovedferien kan arbeidstaker kreve å få ta ut tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Resten av ferien - en uke og en dag - kan kreves avviklet samlet. Hvis du begynte i jobb etter 15. august kan du bare kreve en uke i tiden frem til 30. september. 

4. Syk i ferien

Hvis du blir syk i ferien din, og dette kan dokumenteres med en legeerklæring, kan du kreve ny ferie. Arbeidstaker kan kreve utsettelse av ferie ved sykefravær ned til én dag.Et slikt krav forutsetter at du har vært 100% arbeidsufør.

Hvis du blir syk før ferien begynner, kan du kreve at ferien utsettes til senere på året.

5. Overføring av ferie

Hvis du ikke har fått avviklet hele ferien ved årets slutt, kan du overføre inntil to uker til neste år. Dette må avtales skriftlig. Du kan også inngå avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil to uker. Hvis du har tariffestet ferie utover det loven gir, kan disse dagene overføres til neste år hvis du ikke får avviklet dem.

6. Ferie og foreldrepermisjon

Arbeidsgiver kan ikke uten ditt samtykke, legge ferien i den tiden hvor du har betalt foreldrepermisjon. Du kan kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over.

7. Hvis du blir sagt opp

Hvis du blir sagt opp, kan ikke arbeidsgiver kreve at du avvikler ferie i oppsigelsestid, med mindre du har en oppsigelsestid på tre måneder eller mer. Har du tre måneders oppsigelsestid, kan arbeidsgiver legge ferie i oppsigelsestiden, men her er det viktig å huske på at du har krav på at minst tre uker av ferien legges mellom 1. juni og 30. september.

8. Hvis du sier opp selv

Hvis du selv sier opp, kan du kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden dersom det ellers ikke vil bli tid til å avvikle ferien i hovedferieperioden eller ferieåret. Hvis du sier opp etter 15. august, kan du likevel ikke kreve å få avviklet ferien før 30. september.

9. Ferie og permittering

Selv om du er permittert, har du rett på å avvikle ferie. Allerede planlagt ferie skal avvikles som planlagt, med mindre du og arbeidsgiver blir enige om noe annet.  

Du og arbeidsgiver kan også bli enige om at du skal ta ut ferie mens du er permittert, eller arbeidsgiver kan, innenfor rammene av ferieloven, pålegge deg å ta ut ferie.

Er du permittert, les også Permittert? Du kan måtte ta ut ferie likevel.

10. Feriepenger – hvor mye får du når?

De fleste arbeidsgivere utbetaler feriepengene enten mai- eller junilønn, uavhengig av om du avvikler ferie da eller ikke. 

Feriepenger beregnes etter loven med 10,2% av fjorårets arbeidsinntekt. De fleste får likevel feriepengene beregnet med 12%, fordi de har avtalefestet rett til fem ukers ferie.

Feriepengegrunnlaget er det du mottok i arbeidsvederlag året før - opptjeningsåret.

Hvis du slutter, har du krav på at opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Du kan imidlertid be om at utbetalingen utsettes til januar måned året etter, hvis du ikke ønsker å betale forskuddsskatt av utbetalingen.

Vit hva du har krav på av fri og penger, så kan du koble helt av når ferien først er der.

Bli medlem og få juridiske råd

Ikke stå alene i en usikker periode, bli medlem av Tekna og få svar på det du lurer på av våre jurister.