Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kari Tønnesen Nordli klatrer opp en bratt fjellvegg

KAN PÅLEGGES FERIE: Arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut ferie mens du er permittert, sier Kari Tønnesen Nordli, advokat og forhandlingssjef i Tekna.

Permittert? Du kan måtte ta ut ferie likevel

I denne perioden mister du også retten på dagpenger.

Sommeren 2020 blir litt annerledes enn hva vi er vant til, men har du allerede planlagt ferie skal denne gjennomføres som planlagt. Med mindre du og arbeidsgiver blir enige om noe annet da.

Selv om du er permittert har du rett på å ha ferie. Om du ikke vil, kan likevel sjefen tvinge deg til det.

– Dere kan også bli enige om at du skal ta ut ferie mens du er permittert, eller arbeidsgiver kan, innenfor rammene av ferieloven, pålegge deg å ta ut ferie, sier Kari Tønnesen Nordli, advokat og forhandlingssjef i Tekna.

Les mer om dine ferierettigheter ifølge Ferieloven

Når du tar ferie, skal utbetalinger av dagpenger stoppes. Du må derfor huske å si fra til NAV i hvilken periode dette gjelder.

Ferie forlenger tiden du får dagpenger

Etter gjeldende lov om lønnsplikt under permittering, kan arbeidstaker maksimalt være permittert i 26 uker, og har tilsvarende rett på dagpenger i disse ukene.

– Tar du ferie i denne perioden, forlenges maksperioden for dagpenger tilsvarende, sier advokaten.

Feriepenger beregnes som mange vet av fjorårets lønnsinntekt. Forutsatt at du arbeidet for samme arbeidsgiver i 2019 har du opptjente feriepengerettigheter som du skal ha utbetalt, selv om du er permittert.

– Hvordan og når arbeidsgiver utbetaler disse feriepengene, er avhengig av hvilke avtaler arbeidsgiver er bundet av, og hvilke praktiske løsninger som velges. Uansett hvilken løsning som velges, skal du ikke tape noen rettigheter, sier hun.

Mange arbeidsgivere velger normalt å utbetale feriepenger i enten mai eller juni. Dette gjøres ofte i kombinasjon med at arbeidsgiver holder tilbake lønn for det antallet uker arbeidstaker har krav på å ta ut i ferie.

Har du fem ukers ferie, vil arbeidsgiver da holde tilbake lønn for de fem ukene, slik at du kan avvikle disse ferieukene spredt utover året, uten at det da gjøres trekk i lønn. Når du er helt permittert, og du ikke lenger får lønn, er det ikke noen lønnsutbetaling å gjøre trekk i.

– Sjefen din kan velge å utbetale feriepenger som vanlig, i mai eller juni. Hvis du får utbetalt feriepengene i juni, må du ikke nødvendigvis avvikle ferien i juni. Du velger, i samråd med arbeidsgiver og NAV, når du vil ta ferie. Når ferien avvikles, bortfaller retten på dagpenger, og du må da leve på de feriepengene du fikk utbetalt i mai eller juni, sier advokaten.

Få pengene når du faktisk reiser

Alternativt kan arbeidsgiver velge å vente med utbetaling av feriepenger til du faktisk skal ta ferie. Hvis du tar hele ferien på en gang, utbetales alle opptjente feriepenger da.

Hvis du tar ut deler av ferien, kan arbeidsgiver utbetale en forholdsmessig del av feriepengene når du tar ut ferie.

– Du må i alle tilfeller be om en avklaring fra arbeidsgiver for å få vite hvilken utbetalingsløsning de har valgt, sier hun.