Teknas lønnsstatistikk

Teknas årlige lønnsstatistikk er ditt beste verktøy når du skal vurdere din egen lønn.

Lønn

73 000 har valgt oss som sin fagforening, vi står sterkt i lønnsforhandlingene

Lønnsbegrepet i Teknas lønnsstatistikk

Avtalt årslønn (månedslønn x 12) per 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon etc. utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle kronetillegg (tidligere B-trinn) tatt med.

Privat sektor

Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor fra 2015 til 2016 var 1,2 prosent, mot 2,2 prosent fra 2014 til 2015.

Statlig sektor

For statlig sektor var veksten i gjennomsnittslønnen 2,8 prosent fra 2015 til 2016, og 1,1 prosent året før.

Kommunal sektor

I kommunal sektor var veksten 1,7 prosent fra 2015 til 2016, og 3,3 prosent året før.

 

Sist oppdatert: 18. mai 2017