Teknas lønnsstatistikk

Teknas årlige lønnsstatistikk er ditt beste verktøy når du skal vurdere din egen lønn.

Lønnskalkulatoren går ut fra gjennomsnittslønn innenfor et spenn av eksamensår i en sektor.

Lønnskalkulator

Jeg jobber i

Du tjener enn gjennomsnittet. Gjennomsnittslønnen er .

Din lønn

0 kr 1 200 000 kr

Gjennomsnittslønn

0 kr 1 200 000 kr

Lønn

73 000 har valgt oss som sin fagforening, vi står sterkt i lønnsforhandlingene

Lønnsbegrepet i Teknas lønnsstatistikk

Avtalt årslønn (månedslønn x 12) per 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon etc. utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle kronetillegg (tidligere B-trinn) tatt med.

Privat sektor

For privat sektor er vekst i gjennomsnittslønnen på 1,9 prosent fra 2016 til 2017 mot 1,2 prosent året før.

Statlig sektor

For statlig sektor var veksten i gjennomsnittslønnen 1,3 prosent fra 2016 til 2017, og 2,8 prosent året før.

Kommunal sektor

I kommunal sektor var veksten 1,8 prosent fra 2016 til 2017, og 1,7 prosent året før.

 

Sist oppdatert: 13. desember 2017