Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Hånd med kulepenn noterer på en utskrevet søknadstekst
Det er fristende å skrive mye, men hold søknaden innenfor én side – det fungerer best.

Råd og tips

Hvordan skrive en god jobbsøknad

Publisert: 1. juni 2021

Det krever litt av deg, men for å bli invitert til intervju må søknaden være relevant og synliggjøre hva du kan bidra med inn i bedriften. Du må vise at du kan dekke de behov arbeidsgiver har. Husk at søknaden også synliggjør din formuleringsevne.

Før du starter å skrive søknaden

 • Les utlysningsteksten nøye før du skriver din jobbsøknad. Analyser utlysningen:
  • Hva slags informasjon får du om virksomheten?
  • Merk deg nøkkelordene som knyttes til stillingen.
  • Hvilke arbeidsoppgaver skal dekkes og hvilket ansvar ligger til stillingen?
  • Hvilke kvalifikasjoner ser arbeidsgiver etter? Husk at det er forskjell på ønskelige kvalifikasjoner og krav til kvalifikasjoner.
  • Hvordan matcher dine kvalifikasjoner arbeidsgivers ønsker?
 • Ta vare på utlysningen. Den kan forsvinne fra nett, og den vil du gjerne ha hvis du blir innkalt til intervju.
 • Søknaden bør tilpasses til det arbeidsgiver etterspør i utlysningsteksten. Kopier av tidligere søknader vil ofte ikke være spissede eller relevante nok. Vær spesifikk og personlig, og vis at du har gjort undersøkelser om bedriften.

En CV og søknad bør utfylle hverandre, og ikke være kopier.

Hvilke elementer må være med i en jobbsøknad? 

 • Overskrift
 • Hvem du er (begynn gjerne med utdanningen din, dersom den er mest relevant), og kort hvorfor du søker på stillingen (motivasjon).
 • Din kompetanse, arbeidserfaring og annen relevant erfaring. Nøy deg med det som er relevant, og utdyp det. Du bør ikke ta med alt du har gjort her. Begynn med det du mener er viktigst for stillingen du søker.
 • Dine egenskaper og hvorfor du er personlig egnet for den konkrete stillingen.
 • Din motivasjon for å søke på stillingen

Adresse i søknaden

Om du sender en papirkopi eller PDF bør den begynne med riktig kontaktinfo til arbeidsgiver og deg, samt datoen.

Sett det opp slik:

 • Firmanavn
 • Navn på kontaktinfo i utlysningen
 • Adresse

Din kontaktinfo trenger ikke samme oppsett, men må være med i CV eller søknad.

Hvis du sender søknaden på e-post eller laster den opp i en portal på en nettside, kan kontaktinformasjon komme nederst under signaturen din.

Hva skal stå i overskriften?

Overskriften er det første leseren legger merke til, så den må være klar og tydelig, og inneholde stillingen du søker på.

En sterk åpning er viktig for en god søknad

Få leseren på kroken med en setning som gjør at arbeidsgiver ønsker å lese videre. 

Tips: hopp over det åpenbare, og gå rett på viktige detaljer om hvem du er og hvorfor de trenger deg. Kanskje du kan begynne med en slags pitch?

Generelt er engasjement, erfaring og resultater hva som skal til.

Låst hengelås

Usikker på egen CV og søknad? Tekna hjelper deg!

Er du Tekna-medlem? Da kan du sende inn CV og/eller søknad og vi vil gi deg tilbakemeldinger og tips. 

Hvordan skille deg positivt ut i søknaden?

Søknaden bør være formulert slik at arbeidsgiver får lyst til å møte deg. Gi derfor nok informasjon til at de blir nysgjerrige, samtidig som at lysten til å få vite mer skal vekkes.

Søknaden gir ikke bare viktig informasjon om dine kvalifikasjoner og motivasjon knyttet til en stilling, men vil også mellom linjene gi opplysninger om hvordan du organiserer og presenterer deg selv. Samtidig har du mulighet til å sette ditt personlige preg på søknaden.

Alt i søknaden skal være relevant for stillingsbeskrivelsen

Det er viktig at det du trekker frem av erfaring, kompetanse og evner, har direkte relevans til den stillingen du søker på. Det sies at arbeidsgiver i gjennomsnitt bruker omkring 20 sekunder på å lese gjennom en søknad, første gang.

Det kan ofte være vanskelig å trekke ut det essensielle i det du har gjort. Bruk analysen av stillingen når du skriver dine argumenter.

For å kunne skrive en knallgod søknad kan det være lurt å innhente mer informasjon om stillingen, arbeidsgiver og bransjen, enn det som står i utlysningsteksten. Bruk nettet, bruk nettverket ditt, eller ring og still gode og gjennomtenkte spørsmål. 

Begrunn hvorfor du er kvalifisert for – og interessert i stillingen

En stilling blir ofte lyst ut fordi de ønsker å tette et kompetansehull eller løse et problem. Søknaden er din mulighet til å vise arbeidsgiver at løsningen er å ansette deg.

Arbeidsgiver er interessert i å vite hvordan du kan bruke den kompetansen du har, i den stillingen du søker på. Det vil heve kvaliteten på søknaden betraktelig, dersom du er i stand til å beskrive hva du har lært og hvordan du kan bruke dette i praksis. Legg vekt på å beskrive hvilke ferdigheter du tror gjør deg spesielt kvalifisert for stillingen.

Du må begrunne hvorfor du søker akkurat denne stillingen; hva er det ved stillingen som appellerer til deg? Det er mange måter du kan gjøre dette på. Men én tilnærming er å trekke frem noen nøkkelord i stillingsannonsen, samt å koble stillingens innhold til de interesser og verdier som er av betydning for deg.

Hvordan vekke interesse hos mottaker?

Jo mer konkret og tydelig du kan være når du beskriver dine prestasjoner og resultater i søknaden, jo bedre. Hvis du har hatt suksess, bør du vise frem eksempler. Tall skiller seg ut. De vekker oppmerksomhet og interesse, og tar liten plass.

Søknaden er en del av ditt totale salgsmateriale, som også består av CV, attester og vitnemål (i tillegg til det de måtte finne på LinkedIn og andre sosiale plattformer). Vår erfaring er at når du klarer å formidle din historie på en god måte, blir søknaden mer interessant å lese. Forsøk å få til et godt, men naturlig språk, og vokt deg for floskler. Forsøk å unngå lange setninger og unødvendig kompliserte formuleringer. 

Bruk kortfattede eksempler

Vær så kort som mulig i eksemplene, bruk maks tre setninger. Vis hvordan du løste en situasjon, eller hvordan du skapte resultater som er relevante for mulig arbeidsgiver.  

Hvordan avslutte en god jobbsøknad? 

Avslutningen bør være kort, positiv og slagkraftig. Her er det naturlig å oppsummere argumenter for hvorfor du søker og hvorfor de skal velge deg.

Hvordan signere søknaden?

Signer brevet med «Vennlig hilsen», etterfulgt av navnet ditt. Du kan også bruke «Med beste ønsker» eller «Med beste hilsener», men «Hilsen» «Vennlig hilsen» eller «Med vennlig hilsen» er de tryggeste alternativene.

På papirkopier må du huske å signere over navnet ditt.

Når du sender søknaden din per e-post eller opplasting, er det tilstrekkelig med kun et maskinskrevet navn.

Gode råd fra oss når du skal skrive søknad:

 1. Start sterkt
 2. Skriv fremtidsrettet og forsøk å vise at du er med å løse et behov ny arbeidsgiver har
 3. Gode eksempler med tydelig resultater sier mye
 4. Fokuser på det du kan
 5. Sjekk skrivefeil
 6. Ikke bruk for mye «jeg-form»
 7. Vær konsis – hold det kort og treffende slik at leseren ikke blir overveldet, men ønsker å komme i kontakt med deg for å lære mer om hvordan du kan bidra til nytte for hans/hennes organisasjon
 8. Kort ned der du kan – maks en side, eller mellom 300 – 350 ord delt på tre til fire korte avsnitt
 9. Vær alltid høflig og respektfull i avslutningen. La dem få vite hvor ivrig du er til å bli intervjuet, men still aldri krav.
 10. Har du ikke hørt noe to uker etter søknadsfristen, kan du kontakte arbeidsgiveren og høre hvor langt de har kommet i prosessen.

Søknadens utforming

 • Som en generell regel bør ikke søknaden være på mer enn en side.
 • Velg en nøytral skrifttype som: Arial, Calibri, Georgia eller Times New Roman
 • Skriftstørrelse på 10 til 12 punkt
 • 1-tommers marger øverst, nederst og på sidene (hvis du sliter med å få plass til alt på en side, kan du prøve å redusere margen øverst og nederst på siden til ¾ tomme)
 • Husk avstand mellom adresseringen, toppteksten, avsnittene og signaturen
 • Venstrejuster teksten
 • Hvis søknaden skal inn i en digital søknadsportal, er det viktig at du sjekker hvordan teksten blir formatert inn. 

Hva er en åpen jobbsøknad?

Er det steder du kunne tenke deg å jobbe? Du kan sende en jobbsøknad selv om arbeidsgiveren ikke har lyst ut noen ledige stillinger. Dette kalles en åpen søknad.

En åpen søknad er lik en vanlig søknad, men vær tydelig på hvorfor du ønsker å jobbe akkurat der. 

Låst hengelås

Vårt karrieretilbud

Vi hjelper deg med CV, søknad og forberedelser til jobbintervjuet. I tillegg kan våre advokater lese gjennom kontrakten din FØR du signerer. 

Les også hvordan du skriver en god CV.

Fant du det du lette etter?

Les også