Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av en person som leverer over en CV til en annen person
Hva bør en CV inneholde? Svaret får du her

Råd og tips

Hvordan skrive en god CV

Publisert: 17. juni 2021

Det er viktig å ha en god CV, når du skal vise deg frem for en potensiell arbeidsgiver. CV-en er en gylden mulighet til å skape et godt første inntrykk. I kombinasjon med en søknad er det dette som skal sikre deg et intervju.

Det er viktig at CV-en har et ryddig oppsett, at det er lett å få oversikt, og at det er tilpasset stillingen du søker på.

Det finnes ikke en fasitløsning på hvordan en CV skal se ut, men det finnes noen generelle innholdselementer som bør være med. 

Dette må du ha med i CV-en: 

 1. Kontaktinformasjon
 2. Nøkkelkvalifikasjoner, profil eller sammendrag
 3. Arbeidserfaring
 4. Utdanning
 5. Annen relevant erfaring; eks sertifiseringer, kurs, frivillig arbeid o.l
 6. Referanser

Kontaktinformasjon

CV-en bør starte med kontaktinformasjon:

 • Navn og gjerne alder
 • Postadresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • LinkedIn-profil

Bilde eller ikke bilde?

Du kan vurdere om du vil sette inn et nøytralt og tillitsvekkende bilde av deg selv øverst i CV-en. Nøytral betyr ikke nødvendigvis sur eller alvorlig. Et bilde vil gjøre at du er lettere å huske.

Bilde av en alvorlig person til venstre, som ender opp med å se litt sur ut, mens bildet av en person som smiler med lukket munn ender opp med å se nøytral, men blid ut.

Hvis du lenker til din LinkedIn profil, må du passe på at den er oppdatert.

Låst hengelås

Usikker på egen CV og søknad? Tekna hjelper deg!

Er du Tekna-medlem? Da kan du sende inn CV og/eller søknad og vi vil gi deg tilbakemeldinger og tips. 

Nøkkelkvalifikasjoner eller sammendrag

Dette avsnittet bør tilpasses den stillingen du søker på. Her har du muligheten til raskt å fange interessen.

Vær konkret og trekk fram din spisskompetanse, ferdigheter og egenskaper, som er relevante for stillingen du søker. Skriv den i første person. Unngå klisjéuttrykk som brukes for ofte.

Teksten bør ikke være for lang. Forsøk å hold deg innenfor fire til seks linjer. Bruk gjerne stikkordsform.

Arbeidserfaring

Dette avsnittet må minimum inneholde tidsperiode, stillingstittel, arbeidsgiver, og eventuelt by/land. 

Vær nøyaktig på med tidsangivelsen og ta med fra måned/år til måned/år. Da viser du på en enkel og oversiktlig måte, hvor lenge du har jobbet i de ulike rollene. List opp stillingene i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at nyeste stilling kommer først. Da får arbeidsgiver en rask oversikt over dine siste erfaringer og den viser karriereutviklingen på en god måte.

Stillinger som er relevante bør du beskrive mer enn arbeidsgiver og tittel. For eksempel kan du ta med:

 • Hva har vært ditt ansvarsområde
 • Hvilke arbeidsmetoder har du brukt
 • Hva oppnådde du i stillingen, har du helt kort noen resultater å vise til.

Bruk dine egne ord, det er du som er eksperten.

Ta gjerne med all arbeidserfaring du har, men få fram det som er viktig for stillingen. Har du mange mindre relevante småjobber kan du gjerne gruppere disse.

Pass på! Unngå for internt språk eller ukjente forkortelser.

Utdanning

Illustrasjon av et eksempel på en CV

Bruk samme oppskrift som for arbeidserfaring for å vise fram utdanningen din. Begynn med hvilken grad du har, og ev hvilken spesialisering du har. Her kan du også ta med relevante fag eller andre detaljer som kan være aktuelt for jobben du søker. Vurder å ta med tittelen på oppgaven, og eventuelt oppnådde resultater. Metoden du brukte kan også ofte være nyttig.

Begynner det å bli lenge siden, eller du tenker at detaljene ikke lenger er relevante, kan du etter hvert korte ned.

Annen relevant erfaring

Utdyp det som er relevant, men hold det kort og konsist.

Kurs – Kurs, etterutdanning og sertifiseringer viser arbeidsgiver at du er opptatt av å holde deg oppdatert. Har du veldig mange kurs, vurder om du tar ut det som er mindre relevant.

Digitale verktøy – Her kan du sette opp hvilke digitale verktøy, plattformer, programmer eller programmeringsspråk du bruker, hvis det ikke er en naturlig del av din stilling. Da kan du heller føre det opp under arbeidserfaring. I de fleste tilfeller er det unødvendig å sette opp at du bruker MS Office-programmer eller tilsvarende. (Det kan være programmeringsverktøy, bilde- og tekstredigeringsprogrammer, sosiale medier, dokumenthåndteringssystem eller lignende)

Verv

Du bør ta med verv som er relevante og kan si noe om deg enten faglig eller personlig. Verv kan gi et positivt inntrykk i form av engasjement og stor arbeidskapasitet. Ta med verv som medfører ansvar.

Referanser

Du kan enten oppgi referansene dine (med kontaktinfo og relasjon), eller du kan skrive «oppgis på forespørsel». Begge deler er like vanlig.

Det er viktig at du spør dine referanser på forhånd. Det er også lurt å fortelle referansene om stillingen og ev sende utlysningen. Da får de mer informasjon om stillingen du søker på og kan være mer konkrete.

Hull i CV-en

Du må være forberedt på å forklare all informasjon i CV-en, som for eksempel hyppige jobbskifter og «hull». Har du et hull i oversikten kan du bli spurt om hva du gjorde i det aktuelle tidsrommet.

Hull behøver ikke å være en ulempe. Omsorgsoppgaver og utenlandsreiser kan du trekke frem som gode egenskaper og erfaringer.

Sjekk til sist

Er du relativt nyutdannet og har en CV på 3 sider, vurder om noe kan kortes ned.

Har du lang erfaring, Stryk bakfra dersom du får lite plass. Hvor du gikk på videregående trenger ikke være relevant, eller din første sommerjobb.

Hvis du ikke søker en prosjektstilling, trenger du antakelig ikke ramse opp alle prosjektene du har jobbet med.

Det samme gjelder stipendiater og forskere. Hvis det ikke er en forskerstilling du søker på, trenger du heller ikke lage komplett publikasjonsliste.

Dette sikrer at du overholder den uskrevne regelen om at en CV ikke skal bestå av mer enn to sider.

Tilpass alltid søknad og CV til den bestemte jobben du søker.

Tilpass alltid søknad og CV til den bestemte jobben du søker. Noen arbeidsgivere vektlegger CV, mens andre vektlegger søknaden, derfor er det viktig å legge ned et godt stykke arbeid så du blir innkalt på intervju.

Hjelp fra Tekna

Er du medlem og ønsker du hjelp til oppsett og tilbakemeldinger på CV-en din? Prøv CV-byggeren eller send den inn til våre veiledere.

Vårt karrieretilbud

Vi hjelper deg med CV, søknad og forberedelser til jobbintervjuet. I tillegg kan våre advokater lese gjennom kontrakten din FØR du signerer. 

Les også