Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann med briller portrettbilde, ser tankefullt inn i kameraet

Råd og tips

Hva kan du?

Publisert: 1. sep. 2021

Det å være bevisst sin kompetanse, kan kanskje høres ut som en selvfølgelighet. Men dette er et tema som er sterkt undervurdert. Når du skal begynne en jobbsøkerprosess er det dette du bør begynne å jobbe med – å sette ord på hva du kan. Det er mye å hente på å legge inn litt innsats her.

Kompetanse er ikke alltid så lett å definere eller beskrive. Pust med magen og hev blikket, så skal vi hjelpe deg å sette ord på det du kan. Du har mye mer å spille på enn du tror.

Hva mener vi med kompetanse?

«Kompetanse er kunnskaper (å vite), ferdigheter (å kunne gjøre), evner (å ha talent for) og holdninger (å ønske og ville) som gjør det mulig å utføre funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.» (Linda Lai, 1997)

Karriere er et spekter av personlige og faglige utviklings- og læringsmuligheter. Det betyr at du i løpet av livet må ta en del valg. For å ta gode (og velbegrunnede) valg er det viktig å bruke litt tid på å reflektere for seg selv . Prøv å finne svarene på hvilke verdier som er viktige for deg for å oppleve jobbalanse og karrieremessige mål.

I denne første modulen ber vi deg å sette ord på din kompetanse. Derfor starter du med å kartlegge din egen kompetanse, både formell utdanning og relevant erfaring.

Kompetanse består både av formell kompetanse (typisk utdanning) og uformell kompetanse (jobberfaring, annen erfaring inkludert livserfaring). Til sammen blir dette din realkompetanse.

 

Mange Tekna-medlemmer tenker for snevert når det gjelder kompetanse. At kompetanse er begrenset til fag og faglig spisskompetanse. Både som del av en personlig bevisstgjøringsprosess og som et virkemiddel til å formidle egen kompetanse på en konkret og presis måte, kan det være fornuftig å ha et bevisst forhold til egne kompetanseområder.

De aller fleste har både flere spisskompetanseområder, i tillegg til breddekompetanse eller generalistkompetanse på flere områder. Gjennom erfaring tilegner man seg også mye kompetanse knyttet til ulike arbeidsformer og arbeidsprosesser, samt organisasjonskompetanse.

Gjennomføring:
Trinn 1. Start øvelsen med å skrive ned «alt du har gjort» i verktøymalen eller i et eget dokument. Her skriver du ned dine kompetanseområder i en kompetansebank som inneholder alle jobbene du har hatt, erfaring og kompetanse du besitter og ferdigheter du har opparbeidet deg. Dette kan føles som en krevende jobb, men selv om det tar litt tid er dette en god investering i deg selv.

kompetanseillustrasjon.png
Last ned stor versjon av «Min kompetanse»

Tips:
For å komme i gang kan du ta utgangspunkt i en CV du har liggende.
Tenk igjennom alt du har gjort og jobbet med fra studier, ulike stillinger og annen erfaring. Tenk både på faglige temaer du har jobbet med, oppgaver du har vært involvert i, problemstillinger du har jobbet med og så videre. 

Erfaring:

  1. Skriv opp de jobbene du har hatt. Ta med oppgaver, oppdrag og prosjekter du har vært involvert i.

    For eksempel: alle som har deltatt i et prosjekt uavhengig størrelse kan ta med prosjekterfaring på CV-en. Så kan du gå i detaljert til verks og forklare måloppnåelse, ansvar, budsjett og lignende.
  1. Få med utdanning og spesialisering. Du kan også trekke frem spesielt relevante fag, viktige oppgaver som viser kompetanseområder, ferdigheter eller måloppnåelse.
  2. Ta med kurs, verv, frivillighet, prestasjoner som du har fått en utmerkelse for. 
  3. Hobbyer og personlige interesser kan være relevant, men da må de vise til at du har utviklet ferdigheter gjennom dine personlige interesser som er jobbrelevant. 
  4. Suksessopplevelser: Beskriv minst tre suksessopplevelser hvor du opplevde mestring, nådde konkrete mål og noe du er stolt over.

Målet: Vår erfaring er at jo mer bevisst du er på din kompetanse jo flinkere er du til å beskrive den. Det gjør at du kan identifisere mulighetene dine og se hvor din kompetanse kan tas i bruk. Selvinnsikt og bevissthet er nøkkelen for å ta gode valg, uavhengig av hvilken jobbfase du er i.

Les også