Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Erlend Hermansen

Aktuelt

Studentene sliter fortsatt psykisk – flere tiltak må på plass

Oppdatert: 10. okt. 2021

- Studenters psykiske helse er ikke et pandemi-problem, det er samfunnsproblem som har fått gå under radaren altfor lenge, sier leder av Tekna Student Erlend Hermansen, i anledning Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

10. oktober markerer FN verdensdagen for psykisk helse. Nå roper leder av Tekna student Erlend Hermansen et kraftig varsku mot å gjøre studentenes psykiske helse til et pandemiproblem.

Denne våren gjennomførte Tekna Student en undersøkelse som viste at de psykiske utfordringene til studentene har vært vedvarende gjennom hele pandemien. 28 prosent av studentmedlemmene i Tekna, svarte denne våren at de har hatt det svært dårlig eller dårlig det siste året. Tyngst har det vært for dem som studerer i utlandet, hvor halvparten svarer at de har hatt det tungt.

- Denne undersøkelsen forteller oss at det haster med å få på plass flere målrettete tiltak. Alt for mange studenter sliter psykisk. Pandemien har ikke skapt problemet, men bare gjort en dårlig situasjon enda verre for studentene, sier Hermansen.

Han frykter at problemene som undersøkelsen viser, ikke vil bli tatt på alvor når man nå har en mer normal studiehverdag å gå til.

- Det er viktig at studenters psykiske helse fortsatt blir tatt på alvor. Selv om pandemien har forsterket de underliggende problemene, er det alt for mange som fortsatt sliter og dette forsvinner ikke av seg selv, sier Hermansen.

Psykologer og samtaleterapeuter

Hermansen ber nå den nye regjeringen få på plass nok psykologer og samtaleterapeuter på hvert lærested slik at tilbudet dekker behovet hos studentene og oppfattes som et lavterskeltilbud.

- Ingen skal måtte vente mer enn 2 uker før de får første samtale. Vi ønsker også at den økonomiske satsningen fra 2021 videreføres i budsjettet for 2022, sier han.

Han viser til undersøkelsen hvor man stilte et åpent spørsmål om hva studentene ønsker seg av tilbud fra samskipnadene.

-Over 50 prosent av svarene går på at studentene ønsker seg et bedre psykologtilbud. Ifølge studentene oppfattes ikke dagens psykologtilbud som et lavterskeltilbud. Et gjentagende problem er lange ventelister, sprengt kapasitet og at man står alene igjen når de timene man har krav på er brukt opp, forklarer Hermansen.

Om undersøkelsen:

- Årets undersøkelse ble sendt til 11 543 av Teknas studentmedlemmer i uke 16.
- 1537 studenter har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 13 prosent. Av disse er 47 prosent kvinner og 54 prosent menn.
- Undersøkelsen er en oppfølging fjorårets undersøkelse “Psykisk helse blant studentmedlemmer 2020”.
- Undersøkelsene blir gjort for å måle temperaturen blant Teknas studentmedlemmer samt for å følge med på utviklingen innen området.

Les hele rapporten her

Teknas tilbud om psykisk helse 

Tekna satser på psykisk helse

Les også