Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Erlend Hermansen

Aktuelt

Regjeringen utsetter innføringen av to sensorer

Publisert: 14. jan. 2022

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borthen Moe varsler at regjeringen vil utsette tosensorordningen. – Dette er en god beslutning. Nå kan vi få en helhetlig gjennomgang av hele vurderingssystemet i universitets- og høgskolesektoren, sier studentleder i Tekna Erlend Hermansen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borthen Moe varslet fredag 14. januar at regjeringen vil utsette innføringen av tosensorordningen. For Tekna er dette en stor seier, som organisasjonen har jobbet lenge for.

- Vi trenger en grundig gjennomgang av hele vurderingssystemet, fra karakterfastsettelse, til klage og begrunnelse, men ikke minst må vi nå få opp en helthetlig og gjennomtenkt satsning på vurdering som gir økt læringsutbytte, sier Hermansen.

Han ønsker en vurderingsordning som både skal være rettferdig og gi læringsutbytte.

- Vi kan ikke bruke flere titall millioner på å få en ekstern sensor til å jobbe overtid, når det vi trenger er lærere som følger tett på og gir gode og læringsfremmende tilbakemeldinger og vurderinger gjennom hele semesteret, sier Hermansen.

Mangler økonomi og personell

Også Tekna-president Lars Olav Grøvik støtter regjerings utsettelsesbeslutning.

- Tekna er veldig glad for at Borthen Moe nå velger å utsette tosensorordningen. Dette har vi jobbet for lenge. Det er hverken økonomi eller personell til å innføre tosensorordningen fra 1.august. Sensorer skal lønnes og det gir merarbeid, mens forslaget skulle innføres uten inndekning, sier han.

Grøvik mener ordningen bidrar til å reversere alt det gode pedagogiske vurderingsarbeidet som er bygget opp over tid.

- For å kunne gjennomføre en slik ordning, måtte vi tilbake til en stått-ikke-bestått-løsning eller en enkelt avsluttende eksamen, og ikke løpende vurderinger med graderte karakterer gjennom semesteret. Dette er svært uheldig for læringsutbyttet, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Trenger Stortingets støtte

Tekna-presidenten setter nå sin lit til at Stortinget støtter opp om utsettelsesforslaget til regjeringen.

- Regjeringen trenger støtte i Stortinget for å få gjennomslag for å utsette ordningen. Nå er det viktig at flertallet i Stortinget følger regjeringen, og støtter opp regjeringens utsettelsesforslag, sier Grøvik

 

Les også