Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Marcus Steen Nitschke
Leder for studentene i Tekna Marcus Steen Nitschke er bekymret for ensomhet blant studenter

Politisk

Bekymret for ensomhet - Krever planer for økt studentengasjement

Publisert: 17. aug. 2022

60 prosent av de yngste studentene plages av ensomhet, viser SSBs levekårsundersøkelse for studenter. – Dette er dramatisk. Økt engasjement og studentfrivillighet er en nøkkel for å motvirke denne utviklingen, mener leder for studentene i Tekna Marcus Steen Nitschke.

Tekna Student har lenge vært bekymret for studenters psykiske helse, og da spesielt at flere studenter føler seg ensomme. Dette har også Teknas egne undersøkelser vist. I Levekårsundersøkelsen for studenter fra SSB, som ble publisert 17.august, kommer det fram at hele 51 prosent av studentene i 2021 er litt eller mye plaget av ensomhet. Blant de yngste studentene er tallet hele 60 prosent. Antallet studenter som vurderer egen helse som god har falt fra 89 prosent i 2010 til 69 prosent i 2021. Tall fra Shot-undersøkelsen som ble publisert 16.august avdekker også at rundt 41 av studentene har få eller ingen venner.

-Vi tror studentfrivillighet er en nøkkel for å løse dette problemet. Studentengasjementet har blitt sterkt svekket gjennom pandemien, og lærerstedene må nå komme på banen med en plan for å legge bedre til rette for studentfrivilligheten, slik at flere engasjerer seg, sier leder for studentene i Tekna Marcus Steen Nitschke, som representerer 15 000 studenter innen teknologi og realfag.

- Vi ser at det ofte er noen få studenter som tar på seg veldig mange verv, og dermed får mange roller. Ansvaret for aktivitet må fordeles på flere, og lærerstedene må legge til rette og sette av midler for økt engasjement, sier Steen Nitschke.

Frykter for klasseskille

I SSBs levekårsundersøkelse svarer 55 prosent at de må jobbe for å dekke utgifter til mat og bolig. I Teknas studentundersøkelse svarer 78 prosent av studentene at de bruker mer enn 50 prosent av studiestøtten på husleie. 20 prosent av studentene forteller at hele 75 prosent eller mer går til å bo.

- Tallene understreker det vi har sagt lenge – at studiestøtten er for lav. Når de fleste bruker over 50 prosent av studiestøtten til husleie, sier det seg selv at det blir utfordrende å være heltidsstudent, sier Steen Nitschke.

Han er bekymret for at dagens økonomiske situasjon også er med på å skape et klasseskille blant studentene.

- 35 prosent av studentene sier at de er avhengig av jevnlig støtte fra foreldre for å klare seg økonomisk. Størrelsen på foreldrenes lommebok skal ikke avgjøre om vi kan studere eller ikke, sier Nitschke.

Engasjement skaper nettverk

Teknas egen undersøkelse blant studentmedlemmene viser at 53 prosent av de spurte er engasjert i frivillige verv.

-Det å melde seg inn i en studentorganisasjon åpner opp for mange muligheter, et stort sosialt nettverk og mange sosiale og faglige arrangementer. Det at studentorganisasjonene får gode muligheter til å være til stede på og synlige på lærerstedene tror jeg er svært viktig for å rekruttere flere studenter i nettverk, slik at færre faller utenfor og blir ensomme, sier Steen Nitschke.

- Tekna har også tidligere bedt om mer midler til nok psykologer og samtaleterapeuter på hvert lærested, slik at tilbudet dekker behovet hos studentene og oppfattes som et lavterskeltilbud til de som trenger det, sier Steen Nitschke.

Levekårsundersøkelsen SSB

Teknas studentundersøkelse 2022

Studiestøtten – frykter et økt klasseskille (tekna.no)

Les også