Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mange studenter sliter med dårlig økonomi, mener leder for studentene i Tekna Christoffer Røneid.

Aktuelt

Krever økt studiestøtte

Publisert: 29. sep. 2023

Studentene i Tekna forventer at regjeringen øker studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet G. – Det er ikke mulig for studenter å leve av studiestøtten alene, sier leder for studentene i Tekna Christoffer Røneid.

I flere år har studentene i Tekna varslet at studiestøtten er for lav, og at man ikke kan leve av den uten ekstra hjelp fra foreldre eller ved å jobbe mye ved siden av studiene.

– Vi studenter er enten avhengige av støtte hjemmefra, eller så må vi jobbe ved siden av studiene. Mye jobbing kan gå på bekostning av kvaliteten på studiene, eller resultere i at studietiden trekker ut over normert tid. Det er ikke god samfunnsøkonomi, sier Røneid.

Han mener den lave studiestøtten er med på å lage et klasseskille mellom de som kan få økonomisk støtte hjemmefra og resten, og ber regjeringen om å øke støtten til 1,5 ganger grunnbeløpet G.

Norge har vært et bra sted for studenter, der gratisprinsippet og like muligheter for alle har vært et bærende prinsipp. Vi håper ikke regjeringen tukler med dette gjennom å fryse studiestøtten, og lage et økt klasseskille blant studentene. I år har høy prisstigning gjort problemet enda mer akutt, sier Røneid.

Studentlederen peker også på at dårlig økonomi kan gå på helsa løs for mange studenter.

Funn fra blant annet SHoT-undersøkelsen viser at deltakelse i studentaktiviteter ved siden av studiene, motvirker ensomhet og dårlig psykisk helse, som er et økende problem blant studenter. Dårlig økonomi gjør at mange må prioritere å jobbe mer i fritiden på bekostning av å engasjere seg i sosiale aktiviteter. Det er ikke bra, sier han. 

Les også