Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av Lars Olav Grøvik president i Tekna

Aktuelt

Gode søkertall til IKT og teknologistudier

Publisert: 27. apr. 2022

Antallet søkere til høyere utdanning falt kraftig i år, etter kunstig høye søkertall under pandemien. IKT- og teknologistudier er blant studiene hvor søknaden faller minst.

– Vi trenger flere som studerer teknologi og IKT for å løse viktige samfunnsoppgaver framover, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Søkertallene fra Samordna opptak ble lagt fram 27.april. Som ventet falt søkertallene etter fjorårets spesielle pandemi-år. 134 954 personer har søkt seg på universiteter og høgskoler i 2022, noe som er en nedgang på hele 12,4 prosent sammenlignet med i fjor.

Til teknologistudiene samlet, er det en nedgang på 5,6 prosent, til 14 171 førstevalgsøkere. Dette inkluderer sivilingeniør og ingeniørstudier, maritime fag, andre teknologifag og arkitektur.

Realfagene opplever en nedgang fra i fjor på 11,2 prosent, til 3815 førstevalgsøkere. Tekna-presidenten hadde håpet på sterkere søknadstall til realfagene, men er glad for at antallet planlagte studieplasser øker noe.

- Vi trenger søknadsvekst både innen teknologi og realfag. Dette er fagområder som skal sikre at vi løser utfordringer knyttet til klima, energi, samferdsel og helse også i årene som kommer. Det er også bra at antallet studieplasser øker. Grunnleggende teknologisk og realfaglig kunnskap er nødvendig for en bærekraftig utvikling, sier han.

Fortsatt stor interesse for IKT

IKT-studiene hadde i år 6786 førstegangssøkere, noe som var en nedgang på 6,2, prosent fra i fjor. Antall studieplasser planlagt innen IKT er økt med 7,7 prosent, til 2837.

- Dette er bra at IKT faller lite i forhold til andre fagområder, og med vekst i planlagte studieplasser i IKT-fag. Norge trenger flere med IKT-utdanning, både menn og kvinner. Digitaliseringen krever flere med denne kompetansen, og næringslivet skriker etter flinke IKT-folk, sier Grøvik.

Han påpeker at det er et spesielt stort behov for personer med ekspertkompetanse innen IKT-sikkerhet.

- Dagens sikkerhetsbilde, med krig, industrispionasje og cyberutfordringer, understreker dette. Det er på tide at dette blir tatt på alvor, og at den økte interessen følges opp med et større utdanningstilbud, slik at flere flinke ungdommer får studieplass nå, sier han.

Petroleum løfter seg noe

Petroleumsstudiene ser ut til å ha en økning i år. Til petroleumsteknologi i Stavanger søkte 67 førstegangssøkere til 43 studieplasser. I fjor var det 66 søkere. Til petroleumsfag ved NTNU var det 45 førstegangssøkere til 20 studieplasser, mot 21 søkere i fjor.

- Petroleumssektoren rekrutterer fra mange fagområder, så det er vanskelig å trekke konklusjoner fra slike tall. Men det vil være en viktig næring også fremover, ikke minst for grønn omstilling og teknologiutvikling. Kunnskap i denne sektoren er avgjørende for en vellykket satsing på for eksempel CCS og havvind, sier Grøvik.

Han mener Norges rolle som en trygg energileverandør blir stadig viktigere, noe krigen i Ukraina og usikkerheten i Europa har vist.

- Samtidig vet vi at petroleumsbransjen har en rekrutteringsutfordring, siden mange vil gå av med pensjon i løpet av det neste tiåret, og denne kompetansen må erstattes, sier han.

Riktig antall studieplasser og dimensjonering

Grøvik er opptatt av at søknadsvekst følges opp med flere studieplasser.
- Det hjelper lite å få kvalifisert ungdom til å velge gode og viktige utdanninger, hvis de blir møtt med stengte dører, sier Grøvik.
Han påpeker samtidig at etterspørselen blant søkerne nå være det viktigste når dimensjonering og finansiering av antallet studieplasser avgjøres.

- Tekna har medlemmer som er ettertraktede i næringslivet, og det er gledelig at mange ønsker å studere teknologi og realfag. Det er uansett viktig at studentenes ønsker og motivasjon ligge til grunn ved dimensjoneringen av studiene. Godt læringsutbytte og god gjennomstrømning avhenger av motiverte studenter, sier Grøvik.

 

Les også