Hovedcampus ligger i Breivika i Tromsø. I 2013 ble Høgskolen i Finnmark fusjonert med UiT. UiT har omlag 9300 studenter og 2500 ansatte. Tekna har ca 350 medlemmer og 7 studentkontakter ved UiT.

Åpent for påmelding

Tittel Dato Sted
26.10.2017 TROMSØ TROMSØ
15.11.2017 TROMSØ TROMSØ
Sist oppdatert: 11. august 2017