Tekna er foreningen for deg som studerer teknologi, naturvitenskap eller realfag på masternivå. Våre 72 000 medlemmer løser samfunnets utfordringer gjennom innovasjon, skaperglede og ny teknologi. Som student tilbyr vi deg et faglig og sosialt nettverk på ditt studiested. Universitetet i Stavanger har rundt 10000 studenter og 1000 ansatte. Tekna har mer enn 600 studentmedlemmer og 14 studentkontakter på UiS.

Tittel Dato Sted
29.09.2017 STAVANGER STAVANGER
03.10.2017 STAVANGER STAVANGER
24.10.2017 STAVANGER STAVANGER
Sist oppdatert: 13. august 2017